4. SEJA PLENUMA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE JE BILA V SVETEM JURIJU OB ŠČAVNICI

UTRINKI IZ PLENUMA

V soboto, 23. aprila 2022, je v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici potekala 4. seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije. Po plenarnem delu zasedanja je sledil slavnostni del, na katerem so bila podeljena priznanja plaketa gasilca, kipec gasilca in priznanje Matevža Haceta za leto 2021.

V Svetem Juriju ob Ščavnici so bili na seji prisotni delegati, izvoljeni na skupščinah gasilskih zvez, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, člani Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora, Arbitraže, predsednik CTIF, predsednik Uprave Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja, predsednik in poveljnik GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje ter drugi.

Za prijeten uvod v zasedanja Plenuma je s kulturno točko poskrbela etno glasbena skupina Bos.si, nato pa je moderatorka Breda Žunič k besedi najprej povabila Antona Slano, župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Župan, tudi gasilec, član PGD Bolehnečici, je povedal, da si občina, kraj in ljudje štejejo v čast, da lahko v Svetem Juriju ob Ščavnici gostijo zasedanje pomembnega organa krovne gasilske organizacije v času, ko praznujejo 28. občinski praznik. Prisotnim je gostoljubno zaželel uspešno delo. Sledila sta krajša nagovora Andreja Vrzela, predsednika GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, in Milana Antolina, predsedujočega regijskemu svetu Pomurske regije in podpredsednika Gasilske zveze Slovenije. Vsi so prisotnim zaželeli dobrodošlico v kraju, ki leži na slikovitem obrobju Slovenskih goric in se ponaša z dolgoletno tradicijo prostovoljnega gasilstva.

Gost na zasedanju Plenuma je bil tudi mag. Matej Tonin, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS. Po pozdravu vseh zbranih je povedal, da ima njegov obisk še prav poseben namen. To je zahvala Gasilski zvezi Slovenije, s katero je Ministrstvu za obrambo RS v tem mandatnem obdobju uspel napredek na nekaterih pomembnih področjih. Izpostaviti je potrebno dva zakona. Prvi je Zakon o gasilstvu, ki vsem gasilcem, prostovoljnim in poklicnim, prinaša boljše pogoje za delo. Nadalje gre zahvala vsem za razumevanje pri urejanju statusa gasilcev, ki se je izboljšal. V Zakon o dohodnini smo uspeli spraviti pomembno dodatno splošno davčno olajšavo v višini 1500 evrov za prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci. Zelo pomembno bo pošteno in natančno deliti, ob tem je minister izpostavil: »Prosim vas, da vsi skupaj osveščamo in seznanjamo ljudi, da bo potrebno pripraviti zelo jasne ter natančne kriterije, kdaj je kdo upravičen. Teh kriterijev, ki jim bosta sledila Gasilska zveza Slovenije ter Uprava RS za zaščito in reševanje, se bo potrebno striktno držati.« Prav tako se je obrambni minister zahvalil družinskim članom gasilcev, ki plačujejo svoj delež za to, da gasilci lahko opravljajo svoje neprecenljivo poslanstvo.

4. zasedanje Plenuma Gasilske zveze Slovenije je s pozdravom začel njen predsednik Janko Cerkvenik. Delegate je seznanil s predlogi za izvolitev organov Plenuma: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisničarke. Za predsednika delovnega predsedstva je bil izvoljen mag. Dejan Jurkovič (GZ Ormož), za člana pa Jasmina Vidmar, predsednica Sveta članic (GZ Zreče-Vitanje) in Andrej Vrzel (GZ Sveti Jurij ob Ščavnici).

Plenuma se je udeležilo 123 od skupno 154 delegatov, kar je pomenilo, da je bilo zasedanje Plenuma sklepčno.

Sledilo je delo po predlaganem dnevnem redu, ki so ga delegati, skupaj s Poslovnikom o delu Plenuma Gasilske zveze Slovenije, soglasno potrdili. Najprej so obravnavali Poročilo o izvajanju programa dela in letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 z revizorjevim mnenjem. Dokumenta sta predstavila predsednik Janko Cerkvenik in poveljnik Franci Petek. Predsednik je izpostavil, da smo preživeli čas, v katerem smo se vsi spraševali, ali smo še na pravi poti, saj je bilo vse povezano s tem, kaj smemo in česa ne, to pa so nam narekovale omejitve zaradi koronavirusa. Kljub temu smo program dela, ki je bil v gradivu opredeljen po posameznih sklopih, skušali realizirati po najboljših močeh. Za naprej pa bo potrebno najti pot, po kateri bomo povrnili stanje izpred koronakrize, in s kakšnim tempom iti po njej, da bomo uspešno končali ta mandat. Pohvalil je vse organe Gasilske zveze Slovenije, saj da so naredili vse, kar se je v danih razmerah dalo. S ponosom je dodal: »V čast mi je, da vodim organizacijo, v kateri pripadnost še vedno veliko šteje. Naša osnovna naloga, to je poskrbeti za varnost občanov, nas je in nas bo tudi v prihodnje nagovarjala.«

Nadaljeval je poveljnik, ki je povedal, da se je Poveljstvo sestalo na petih sejah, na katerih so sprejeli in realizirali pomembne sklepe. Kljub težkim pogojem so bili izvedeni štirje posveti. Začel se je projekt »gasilsko vozilo«, ki bo nekakšna učna delavnica. V preteklem letu je preko 150.000 operativnih gasilcev sodelovalo na približno 18.000 intervencijah. Kar nekaj od slednjih je bilo velikih intervencij v industriji pa tudi v naravi. Že obrambni minister je omenil, da je bilo pestro pri sprejemanju nove zakonodaje. S kriteriji se že aktivno ukvarjamo, že smo pripravili njihov osnutek, pod drobnogled jih je vzela tudi komisija pri URSZR. Veliko aktivnosti je bilo namenjenih izobraževanju in usposabljanju. V okviru 279 različnih tečajev smo usposobili 3000 udeležencev, kar je sicer za 30 odstotkov manj od načrtovanega. Vemo, zakaj. V zaključni fazi je prenova dopolnilnega usposabljanja za tehnično reševanje. Za posedovanje gasilske tehnike se pripravljajo novi standardi, vprašanje je, kako nadzirati našo zaščitno opremo. V ta namen bomo dobili tudi sredstva iz projekta EU. Veliko dela je bilo opravljenega tudi na področju gasilskih tekmovanj. Najpomembnejše delo je bilo seveda povezano z velikim projektom – Gasilsko olimpijado Celje 2022. Priprave nanjo zelo dobro potekajo, pri čemer veliko pomagata Ministrstvo za obrambo RS ter Uprava RS za zaščito in reševanje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Skupaj bomo vse izpeljali tako, da bomo po dogodku nanj lahko vsi ponosni.

Prav tako se moramo za dobro sodelovanje iskreno zahvaliti tudi Slovenski vojski in Policiji.

Finančni del letnega poročila Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 je obrazložila mmag. Suzana Kralj, vodja področja splošnih zadev, poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije pa je podal njegov predsednik Franc Rančigaj.

Delegati Plenuma so obravnavana poročila soglasno potrdili. Potrdili so tudi Program dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2022 s finančnim ovrednotenjem in predlog Pravilnika o Arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije, ki ga je na kratko predstavil predsednik Arbitraže mag. Matjaž Debelak.

Po dnevne redu sta sledila obravnava in potrditev Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na XVIII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije ter predloga članov Kandidacijske komisije za izvedbo postopka kandidiranja za volitve organov in funkcionarjev na XVIII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije.

Plenum je pozdravil tudi Milan Dubravac, predsednik CTIF, ki organizaciji predseduje od leta 2020. Povedal je, da bo gasilska olimpijada verjetno najbolj množičen gasilski dogodek na svetu in da je ponosen, da ga letos gostimo v naši državi. Sledil je še nagovor Darka Buta, generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje. Najprej se je zahvalil za vse sodelovanje na intervencijah v preteklem letu, še posebej pa ob požarih v naravi v Severni Makedoniji. Med drugim je povedal, da sta poleg že omenjene zakonodaje pomembna tudi Pravilnik o požarnem varovanju in vsa interventna zakonodaja, sprejeta v času koronavirusa. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so se veliko ukvarjali z nepremičninami. Pojavile so se nove možnosti za postavitev nacionalnega centra civilne zaščite, v katerem bodo združene vse reševalne strukture. V preteklem tednu je bil predstavljen tudi nov center za poplave, ki se bo nahajal v Murski Soboti. Interventno se dela na razširitvi podcentra za požare v naravi v Sežani. Generalni direktor Darko But je izpostavil tudi Gasilsko olimpijado Celje 2022 ter Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, ki bodo potekali od 26. do 28. maja 2022 na Ptuju. Veseli ga, da se bomo na obeh dogodkih lahko srečali v živo. Na koncu se je vsem gasilcem zahvalil za delo, ki so ga opravili in ki ga bodo tudi v prihodnje.

Po krajšemu odmoru je sledil slavnostni del Plenuma, posvečen zahvali gasilskim tovarišem, ki so dobršen del svojih življenjskih poti prehodili v luči gasilstva. Po kulturni točki skupine Chicas je bila na vrsti podelitev najvišjih priznanj gasilske organizacije za leto 2021. Podelila sta jih Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Plakete gasilca so prejeli MILOŠ KOČEVAR iz Kraške gasilske zveze, FRANC MATJAŽ iz Gasilske zveze Zgornjesavinjske doline Mozirje, VOJTEH REV iz Gasilske zveze Jesenice in ADI VERTNIK iz Gasilske zveze Ruše.

Prejemniki kipca gasilca so bili ANTON ČUK iz Gasilske zveze Logatec, MILAN SIMIČ iz Gasilske zveze Kočevje in JOŽE ZLATINŠEK iz Gasilske zveze Zgornjesavinjske doline Mozirje.

Letošnji prejemniki najvišjega priznanja – priznanja Matevža Haceta – so bili ŠTEFAN FLISAR iz Gasilske zveze Cankova, MIRAN GREGORIČ iz Obalne gasilske zveze Koper in FRANCI RANČIGAJ iz Gasilske zveze Žalec.

VSEM PREJEMNIKOM PRIZNANJ IZREKAMO ISKRENE ČESTITKE.

V imenu dobitnikov priznanj se je zahvalil Franci Rančigaj, prejemnik priznanja Matevža Haceta.

Zasedanje Plenuma Gasilske zveze Slovenije v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici se je zaključilo z iskrenimi čestitkami nagrajencem, klepetom gasilskih tovarišev in zakusko.

Išči

+