16. SEJA POVELJSTVA GZS

16. seja Poveljstva Gasilske zveze Slovenije je potekala v četrtek, 24. 9. 2020, od 16.00 ure dalje v dvorani PGD Jablanica, GZ Šmartno pri Litiji.

Po prijetnem sprejemu domačih gasilcev pred gasilskim domom je sejo otvoril Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije in pozdravil vse navzoče, še posebej pa visoke goste. Prisotne so nagovorili Mitja Jerin, predsednik PGD Jablanica, Marjan Janežič, predsednik GZ Šmartno pri Litiji in Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji.

Po potrditvi dnevnega reda je mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v sodelovanju z Leonom Behinom, sekretarjem na URSZR, predstavil predloge za vključitev vsebin zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja 2021–2027 ter instrumenta za okrevanje (NGEU).

Po zanimivi in spodbudni vsebini za celoten sistem zaščite in reševanja, kar je tudi Poveljstvo ocenilo kot zelo pozitivno, je poveljnik Franci Petek poročal o izvajanju sklepov 15. seje in predlagal v potrditev zapisnik. Predstavil je tudi dopolnjen predlog sodelovanja med gasilskimi enotami in Slovenskimi železnicami pri oskrbi potnikov na vlakih ob izrednih razmerah, kar so člani Poveljstva podprli.

Pod točko izobraževanja je Rok Leskovec, predsednik Komisije za izobraževanje in usposabljanje, predstavil predlog razpisa usposabljanj za leto 2021 in možnost izvajanja temeljnih usposabljanj na daljavo v primeru izrednih razmer, kar je oboje Poveljstvo potrdilo. Po kratki razpravi glede potrebne prisotnosti na tečajih, je Poveljstvo sklenilo, da pogoji za prisotnost za praktični del ostanejo, za teoretični del pa se za prihodnje poišče predloge za čim bolj prijazen način tečajnikom, predvsem v smislu izvajanja izobraževanj na daljavo. Sicer pa imajo tečajniki že sedaj možnost manjkajoče vsebine nadomestiti tudi pri drugih organizatorjih ali na kasnejših terminih tečajev po predhodnih dogovorih.

Gradiva s področja tekmovanj je predstavil Zvonko Glažar, predsednik Komisije za tekmovanja. Poročal je, da so razpisi pokalnih tekmovanj pripravljeni brez razpisov za organizatorje, ker smo zaradi odpovedi pokalnih tekmovanj v letu 2020 pozvali vse organizatorje, če so pripravljeni sodelovati pri organizaciji tudi v letu 2021 in so se vsi – razen dveh – pozitivno odzvali. Poveljstvo je razpise potrdilo.

Zaradi odpovedanih tekmovanj in usposabljanj zaradi bolezni Covid-19 v letu 2020 pa je bil sprejet tudi predlog o podaljšanju pogojev za eno leto. Razpisno obdobje gasilskih tekmovanj traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Izjema, da lahko starejše gasilke tekmujejo z 48. leti, dodatne točke pa se jim štejejo z 58. leti, se upošteva do 31.12.2021. Pogoj, da morajo tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa starejšega gasilca – do starosti 58 let), imeti po sodelovanju na prvem tekmovanju leta 2019 v dveh letih opravljen tečaj za gasilskega pripravnika, mora biti prvič izpolnjen na tekmovanjih po razpisu GZS v letu 2022. Veljavnost testiranja sodnikov se iz 15.4.2021 podaljša do15.4.2022.

Program meseca varstva pred požari 2020 je predstavil Dejan Jurkovič, predsednik Komisije za preventivo. Nosilna tema meseca oktobra – ki jo je Poveljstvo potrdilo – je »Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi«. Gradivo v obliki plakatov in zloženk je pripravljeno za delitev regijam na Gasilski zvezi Slovenije, dopis z usmeritvami za izvajanje aktivnosti pa bo poslan gasilskim zvezam in objavljen na spletni strani.

Izhodišča za razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2021, ki sta jih pripravili Komisija za sofinanciranje v sodelovanju s Komisijo za tehniko je predstavil Klemen Repovš, predsednik obeh komisij. Poveljstvo jih je načelno potrdilo, bodo pa dokončno oblikovana v mesecu oktobru in objavljena, da bodo gasilske organizacije lahko izvajala nabave opreme, ki bo sofinancirana za razpisom za leto 2021.

Sledila je predstavitev Janka Cerkvenika, kandidata za visokega gasilskega častnika, ki je predstavil nalogo z naslovom Analiza vodenja gasilskih organizacij – prednosti in slabosti enotirnega v primerjavi z dvotirnim sistemom vodenjem. Po podanih pozitivnih ocenah je Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika imenovalo v čin visokega gasilskega častnika, za kar mu še enkrat čestitamo.

Poveljstvo je potrdilo tudi napredovanja v gasilske čine v obdobju od 2. 6. do 14. 9. 2020.

Med pobudami in predlogi pa je sprejelo, da se zaradi težav s programom SPIN v delovno skupino za pregled funkcionalnosti programa in pripravo nujnih posodobitev vključi predstavnik GZS.

Sledila je še predstavitev vzorčnega modela svečanega plašča, ki ga je Poveljstvo ocenilo kot pozitivnega in sprejelo, da Komisija za tehniko pripravi standard za izdelavo moškega in ženskega plašča, ki se predstavi in sprejme na naslednji seji Poveljstva.

Branko Sojer iz URSZR je prisotne obvestil, da je skrajni rok za pripombe na pripravljene GIS teritorialne sloje 5. 10. 2020.

Regijski poveljniki so za regije prevzeli tudi letalske radijske postaje, ki smo jih prejeli iz zaloge sredstev URSZR.

 

Gostiteljem in vsem prisotnim se zahvaljujemo za uspešno izvedeno 16. sejo Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.

 

Vsa sprejeta gradiva bodo poslana z okrožnico in objavljena na spletni strani.

Išči

+