STATUT

 

Statut Gasilske zveze Slovenije je bil sprejet 2. 10. 2021 in velja od 10. 12. 2021

PRAVILA GASILSKE SLUŽBE PROSTOVOLJNIH GASILCEV

 

Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev so bila sprejeta 23.4.2016 in veljajo od 13.5.2016.

KODEKS ETIKE SLOVENSKEGA PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA

 

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva ni zbirka predpisov, temveč hrbtenica pokončnosti, ki je značilna za odnose dobrih ljudi, povezanih na področju humanitarne gasilske dejavnosti. Vsebuje načela, v katerih ureja medsebojne odnose, odnose med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci in drugimi, s katerimi se prostovoljni gasilci srečujemo pri opravljanju javne gasilske službe.

Bistvo etike je enakopravno sodelovati, graditi in ustvarjati, ne škoditi drugim in vse opravljati kulturno, z znanjem in spoštovanjem. Tako Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva temelji na etiki demokratične družbe, načelu humanosti in pravnem redu Republike Slovenije, sprejel pa ga je Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije dne 10. 6. 2021.

NAVODILO ZA PREDAJO POROČIL IN POZDRAVOV

 

Ker se na terenu pojavlja dilema glede pozdravljanja in predajanja poročil gasilskim funkcionarjem, je Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije, na svoji drugi seji, dne 5.9.2018, sprejelo sklep o Začasnih navodilih za predajo poročil in pozdravov članom organov Gasilske zveze Slovenije, s katerim se je strinjal tudi Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije. Začasna navodila se smiselno uporabljajo do nivoja GZ in PGD.

DRUGO