ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJEV HVZ

Na povabilo Hrvaške gasilske zveze smo organizirali andragoško delavnico za njihove inštruktorje. Pilotno izvedbo smo izvedli v času 26. – 28. maja 2023 v ICZR na Igu. Delavnico sta vodila dr. Ana Bogdan Zupančič in dr. Tomaž Berlec, katera sta udeležence popeljala skozi andragoško tematike kot so: izkustveno poučevanje, didaktika, učna načela, metode in tehnike praktičnega poučevanja, osnove skupinske dinamike, komunikacija, samorefleksija…

Potekala je predstavitev njihovega sistema usposabljanja, delovanja in posredovanja na intervencijah ter iSistem nacionalne varnosti, delovanje GZS znotraj tega ter organiziranost in delovanje GZS je predstavil Miha Petek. Hrvaški kolegi so se spoznali del sistema usposabljanja GZS tudi s praktičnega vidika, saj so sodelovali pri ocenjevanju zaključnih izpitov ter si ogledali potek nultega usposabljanja tehničnega reševanja prometne nesreče. V sklopu tega so si ogledali tudi ICZR Ig ter Gasilsko brigado Ljubljana.

Išči

+