Za reševanje sporov med GZS, GZ, PGD oziroma PIGD in njihovimi člani se v okviru GZS organizira stalna Arbitraža, ki deluje v skladu z zakonom, ki ureja arbitražo.

Arbitraža odloča tudi v sporih med PGD oziroma PIGD in njihovimi člani, če ima za to pooblastilo v aktih posameznih PGD oziroma PIGD. Arbitraža lahko odloča tudi v drugih sporih, če jo stranke za to pooblastijo.

Arbitraža ima 9 članov, eden od teh je njen predsednik. Predsednika Arbitraže in njene člane izvoli Kongres. Namestnik predsednika Arbitraže, ki nadomešča predsednika Arbitraže v primerih, ko ta ne more opravljati svojih nalog, je član Arbitraže in ga izvolijo člani Arbitraže.

ČLANI ARBITRAŽE

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
DebelakMatjažPredsednik Arbitraže GZS
Mevec PušnikSašaNamestnica predsednika Arbitraže GZS
CentrihMihaelČlan Arbitraže GZS
Ružič VardjanInesČlanica Arbitraže GZS
SevčnikarMarjetkaČlanica Arbitraže GZS
SihurSimonČlan Arbitraže GZS
SimšičAnaČlanica Arbitraže GZS
UrlebTomažČlan Arbitraže GZS