ODPIRANJE VLOG NA RAZPIS ZA SGZRO 2021 JE ZAKLJUČENO


Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje GZRO za leto 2021 je dne 10. 5. 2021 zaključila z odpiranjem in obdelavo vlog. Poročilo o odpiranju bo poslano v naslednjih dneh.

Vlagatelji lahko rešitve vlog že vidijo v Vulkanu (oprema/sofinanciranje/vloge) in lahko začnejo s pripravo dopolnitev. Ostale ugotovitve komisije bodo navedene v poročilu o odpiranju.

V Vulkanu morajo biti vlagatelji pozorni na status vloge na 1. strani (osnovni podatki) in na rešitve posamezne postavke opreme na 2. strani.
Možno je, da so opombe na obeh straneh (zavrnitev v splošnem delu in na posameznih postavkah).

V kolikor je označena zavrnitev v splošnem delu, je celotna vloga zavrnjena in je potrebno dopolniti oziroma ugovarjati, sicer vloga ne gre v nadaljnji postopek.
V kolikor pa je označena samo zavrnitev posamezne postavke, se ostale postavke upoštevajo v nadaljnjem postopku tudi, če vlagatelj ne dopolnjuje oziroma ugovarja.

Pisna obvestila URSZR o nepopolnosti vlog na razpis bodo vlagateljem poslana predvidoma do 21. 5. 2021. 

Dopolnitve oziroma ugovori bodo možni v 8-ih dneh po prevzemu priporočene pošte in sicer pisno na URSZR. 

Prosimo, da dopolnitev pred prejemom obvestila s strani URSZR ne pošiljate!!! 

Vlagatelji, ki imajo popolnoma ustrezne vloge, ne bodo dobili nobenih obvestil, ampak morajo počakati na pogodbe, ki bodo poslane v podpis avgusta 2021.

V primeru nejasnosti pokličite na gsm: 041/384-994 (Adriana Cividini).


4. MAJ – GOD SV. FLORJANA


Vsem gasilkam in gasilcem iskrene čestitke ob 4. maju, prazniku gasilskega zavetnika sv. Florjana!

Zelo znan svetnik sv. Florjan je bil rimski vojščak in mučenec v času rimskega cesarja Dioklecijana. Je zavetnik pred ognjem, sušo, povodnjami in vojsko. Za zavetnika smo ga izbrali tudi gasilci.

Lik sv. Florjana krasi številne gasilske domove, po njem je poimenovanih tudi 44 cerkva po Sloveniji.

Po tradiciji gasilci po Sloveniji ob 4. maju pripravimo številna tradicionalna Florjanova praznovanja. V marsikateri župniji se gasilci v uniformah po stari navadi udeležijo svetih maš.

Žal bodo zaradi trenutne situacije, ki jo narekuje pojav koronavirusa, praznovanja v čast sv. Florjana okrnjena, spomin nanj bo pa vsekakor prisoten.


INFORMACIJA GLEDE DRŽAVNEGA IN POKALNIH TEKMOVANJ 2021


Kljub slabim trenutnim epidemiološkim razmeram in negotovem stanju v prihodnje vam sporočamo, da še vedno načrtujemo izvedbo Državnega gasilskega tekmovanja v Celju v dneh 5. in 6. junija 2021 in razpisanih pokalnih gasilskih tekmovanj od maja do septembra 2021.

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 19. seji dne 25. 3. 2021 sprejelo sklep, da je datum za odločitev Poveljstva o izvedbi Državnega gasilskega tekmovanja in Pokalnih tekmovanj za leto 2021 v načrtovanih sprejetih terminih 30. 4. 2021.


»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«


Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju in učinkovita cepiva proti covidu-19 so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni. Poleg učinkovitih in varnih cepiv pa je za zajezitev epidemije potrebna zadostna precepljenost celotnega prebivalstva. Zato bo vsak od nas s cepljenjem prispeval tako k svoji zaščiti kot tudi k zaščiti drugih in rešitvi izjemno velikega problema, ki že predolgo hromi naša življenja.

Pri preprečevanju širjenja virusa je najpomembnejše upoštevanje zaščitnih ravnanj, najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa je cepljenje. Predstavlja namreč najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19. Ko bomo na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas.

Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19 tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom.

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene, postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost, za kar poskrbijo ustrezne inštitucije. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila časovnica strnjena, se je upoštevalo vse pomembne vmesne korake.

Ker se zavedamo, da je ključnega pomena pri odločitvi vsakega od nas predvsem naše zaupanje v varnost in učinkovitost cepiva, spodaj objavljamo zloženko z najpogostejšimi vprašanji javnosti in odgovori strokovnjakov glede cepljenja proti covidu-19 ter plakat. Vse informacije o cepivih in cepljenju pa so zbrane tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje www.cepimose.si

S cepljenjem lahko vsak od nas pomembno pripomore, da se epidemija uspešno obvlada.

Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v čim večjem številu.


RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2021


Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana« do vključno 3. 5. 2021.

Razpis bo v Vulkanu aktiven od 6. 4. 2021 do 3. 5. 2021.

Vsebina razpisa je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 44/2021 dne 26. 3. 2021 in jo objavljamo v prilogi.


1 2