DRUGI DAN XVIII. KONGRESA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE


Drugi dan XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije je bil izredno pester in poln zanimivih dogodkov.

V jutranjem plenarnem delu je predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik pozdravil goste, med njimi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Rudija Medveda, direktorja URSZR Leona Behina, poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana, Miloša Bizjaka z Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, poslanca DZ RS Aleksandra Reberška, predsednika CTIF Milana Dubrovca ter častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenije Matjaža Klariča. Z velikim veseljem je pozdravil še goste iz sosednjih držav, in sicer iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Slovaške in Češke.

Sledili so pozdravni nagovori gostov, kjer se je gasilcem za pomoč ob poplavah zahvalil tudi Bogomir Strašek, predsedniku uprave KLS iz Ljubnega. Zbrane v dvorani so nagovorili še poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, direktor URSZR Leon Behin, namestnik glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Miloš Bizjak, policijski svetnik Generalne policijske uprave Rajko Likozar Šimunkovič, predsednica Rdečega Križa Žalec Pavla Artnik, poslanec DZ RS Aleksander Reberšek.

Ana Somrak, članica UO GZS, je predsedniku Gasilske zveze Slovenije predala zahvalo s Festivala lesa v Kočevju zaradi posredovanja gasilcev na lanskem požaru na Krasu, in sicer nagrajeni Prastol iz leta 2022, ki bo krasil prostore Uprave Gasilske zveze Slovenije.

Voditelj Dušan Pungartnik je besedo nato predal tujim gostom, ki so se zahvalili za sodelovanje in izrazili željo ter potrebo za nadaljnje povezovanje. Posebno novico je poleg zahvale premierno naznanil predsednik gasilske zveze Nemčije Karl-Heinz Banse, in sicer kandidaturo za naslednjo gasilsko olimpijado leta 2026 v Berlinu v Nemčiji.   

Sklepni govor prvega dela dogajanja je imel še predsednik mednarodne gasilske organizacije CTIF Milan Dubravac. Izpostavil je turbulentna obdobja, bliskovit razvoj in uspešna mednarodna sodelovanja. Gasilski zvezi se zahvali za uspešno izvedeno lansko Gasilsko olimpijado v Celju. Svoj nagovor sklene s spodbudno mislijo, da je Slovenija iz učeče se države postala država, od katere se na področju gasilstva zdaj učijo drugi, na kar moramo biti res ponosni.

Janko Cerkvenik se na koncu s srebrnikom Gasilske zveze Slovenije zahvali letošnjim gostiteljem Kongresa - GZ Žalec - za uspešne priprave in izvedbo. Drugi srebrnik je bil namenjen upokojenemu celjskemu škofu Stanislavu Lipovšku, ki je vnet spremljevalec vseh gasilskih dogodkov in podpornik gasilstva.

Po krajšem odmoru so bile volitve za vodstvo Gasilske zveze Slovenije in za člane Nadzornega odbora GZS, predsednika Arbitraže ter člane Arbitraže. Za predsednika Gasilske zveze Slovenije je bil vnovič izvoljen Janko Cerkvenik, za poveljnika pa Zvonko Glažar.

Sledila je svečana podelitev najvišjih gasilskih priznanj. Priznanje Plaketa gasilca so prejeli Slavko Jezernik, Pavel Hudobivnik in Franc Starešinič. Priznanje Kipec gasilca so dobili Franc Bercko, Franc Mulec in Jožef Maurič. Najvišje priznanje Matevža Haceta za leto 2023 pa je šlo v roke Martine Jelovčan, Borisa Lambizerja in Franca Kirbiša.

Popoldne nas je čakal še veličasten gasilski dogodek, ki vedno naredi vtis na gledalce. Na ulicah Žalca se je odvila gasilska parada z več kot 5.300 gasilci. Sestavljalo jo je več ešalonov, ki so odkorakali na atletski stadion na svečano prireditev, kjer so jih nagovorili župan občine Žalec Janko Kos, predsednik Gasilske zveze Janko Cerkvenik ter minister za obrambo Marjan Šarec. Predsednica države Nataša Pirc Musar se dogodka žal ni uspela udeležiti, zato je njeno sporočilo prebrala njena svetovalka, sama pa je gasilce nagovorila v posnetku na družbenih medijih.

Gasilska zveza Slovenije se najlepše zahvaljuje gostiteljem za ves trud in izredno uspešno pripravo Kongresa ter vsem gostom, slavnostnim govorcem za udeležbo in izrečene besede podpore, nastopajočim za čudovit kulturni program, predvsem pa gasilkam ter gasilcem za sodelovanje v gasilski paradi. Zahvala gre tudi vsem preostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k tako uspešni izvedbi dogodka.

Foto naslovne fotografije: Klemen Zibelnik


Franci Petek gost v oddaji Intervju


V včerajšnji oddaji Intervju ste si lahko ogledali pogovor novinarke Ksenije Horvat s poveljnikom Gasilske zveze Slovenije Francijem Petkom.

Pogovarjala sta se o dolgi tradiciji gasilstva na Slovenskem, organiziranosti sistema zdajšnjega prostovoljnega gasilstva, delovanju na intervencijah, o lanskem požaru na Krasu, letošnjih katastrofalnih poplavah in še marsičem ...

Intervju si še vedno lahko pogledate na POVEZAVI.


DRŽAVNO MLADINSKO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI 2023


Letošnje državno mladinsko tekmovanje v gasilski orientaciji, ki je bilo danes na Ajševici pri Novi Gorici, je priredila Gasilska zveza Nova Gorica-Šempeter. Udeležilo se ga je 198 ekip oziroma skoraj 700 tekmovalcev z mentorji, ki so svoje znanje v orientaciji preizkušali v gozdu Panovec.

Udeleženci so nastopili v kategorijah:

- PIONIRJI (ekipa fantov ali mešano) - od dopolnjenih 6 do 11 let;

- PIONIRKE - od dopolnjenih 6 do 11 let;

- MLADINCI (ekipa fantov ali mešano) - od 12 do 16 let;

- MLADINKE - od 12 do 16 let;

- GASILCI PRIPRAVNIKI (ekipa fantov ali mešano) - od 16 do 18 let;

- GASILKE PRIPRAVNICE - od 16 do 18 let.

»Danes ste vsi zmagovalci!« je na podelitvi medalj najboljšim ekipam poudarila dr. Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije, ki si je s Francijem Petkom, poveljnikom Gasilske zveze Slovenije, pred tem ogledala tekmovanje in spremljevalni program. Dodala je, da je orientacijsko tekmovanje utrjevanje zdravja, bogatenje znanja, razvijanje športnih in drugih sposobnosti posameznika in ekipe ter veselje in zadovoljstvo pri razvijanju mladega človeka.

Sodelovalo je 35 ekip pionirjev, med katerimi so 3. mesto osvojili člani ekipe Čolnišče 1, 2. mesto so zasedli člani ekipe Videm, 1. mesta pa so se razveselili člani ekipe Štangarske Poljane.

Med 35 ekipami pionirk je 3. mesto pripadlo ekipi Paška vas, 2. mesto so osvojile članice ekipe Dolenji Lazi, 1. mesto pa je šlo v roke ekipe Zreče.

Med sabo se je pomerilo tudi 35 ekip mladincev, med katerimi je 3. mesto osvojila ekipa Kebelj, 2. mesto je pripadlo ekipi Horjul 1, 1. mesto pa so zasedli člani ekipe Pristava pri Mestinju.

Od 35 ekip mladink je 3. mesto osvojila ekipa Gorjuše, 2. mesto je šlo v roke ekipe Iška vas, 1. mesto pa so zasedle članice ekipe Horjul.

Pomerilo se je tudi 30 ekip pripravnikov, od katerih je 3. mesto zasedla ekipa Ligojna, 2. mesto je pripadlo ekipi Gabrovka, 1. mesto pa ekipi Predoslje.

Od 27 ekip pripravnic je 3. mesto osvojila ekipa Pijava Gorica, 2. mesto je pripadlo ekipi Liberga, 1. mesto pa ekipi Nuskova.

Preostale uvrstitve najdete na POVEZAVI (KLIK).

Iskrene čestitke vsem sodelujočim ter zmagovalnim ekipam!


NOVINARSKA KONFERENCA PRED XVIII. KONGRESOM V ŽALCU


Danes je bila v Domu II. slovenskega tabora Žalec zadnja novinarska konferenca pred XVIII. Kongresom Gasilske zveze Slovenije, ki se bo ravno tako dogajal v Žalcu, in sicer 6. in 7. oktobra 2023.

Na konferenci sta prihajajoči Kongres ter spremljevalne dogodke predstavila predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik, ter predsednik Gasilske zveze Žalec, Milan Pustoslemšek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Franci Petek, pa je odgovarjal na vprašanja novinarjev v povezavi z letošnjimi poplavami.

Zbrane udeležence je na začetku pozdravil župan Občine Žalec, Janko Kos, ki je povedal, da Kongres organizira GZ Žalec skupaj z občinami Spodnje Savinjske doline v Žalcu, ki je središče z zagotovljenimi vsemi pogoji za izvedbo tovrstnega dogodka. Izrazil je čast, da lahko gostijo omenjeni dogodek, ko bodo v kraju prisotni številni gasilci.

Besedo je predal predsedniku Gasilske zveze Slovenije, da je na kratko orisal pomen in potek Kongresa. Janko Cerkvenik je povedal, da so bile izvedene že številne aktivnosti za izvedbo, udeležba bo zelo pestra, saj se bodo Kongresa udeležili tudi tuji gostje, 7. oktobra je svoj obisk potrdila še predsednica države Nataša Pirc Musar. Predvideva možnost kar najboljše predstavitve organiziranosti našega gasilstva z besedo kot tudi z samo udeležbo gasilcev. Po hudih preizkušnjah lanskega požara na Krasu ter letošnjih poplavah se je pokazalo, da so slovenski prostovoljni gasilci dobro usposobljeni ter se zavedajo osebne varnosti, kar je dobra popotnica.

Slogan Odgovorno, načelno in srčno za varnost vseh je letošnji slogan Kongresa, nadvse primeren za zdajšnji čas, kar se je pokazalo v zadnjem mesecu. Odgovornost nas povezuje, znamo se povezati in presežemo težke trenutke, načelnost usmerja naše korake in podpira možnosti za delo v prihodnje, srčnost pa je neizmerna, nesebičnost daje moč vsem dejanjem, pravi Janko Cerkvenik.

Po predstavitvi pomena in poteka Kongresa, programskih usmeritev, ki sledijo sodobnim usmeritvam, opozori še na slavnostni del dogodka – podelitev najvišjih priznanj Gasilske zveze Slovenije in gasilsko parado. Omenil je še, da je v nedavnih poplavah sodelovalo okoli 46.000 prostovoljnih gasilcev, ki so posredovali na lokalnih/domačih območjih, medtem ko je bilo v regijsko pomoč vključenih okoli 10.000 prostovoljnih gasilcev.

Novinarjem se je lepo zahvalil za sodelovanje in predstavitev delovanja gasilstva.

Besedo predal predsedniku GZ Žalec, Milanu Pustoslemšku, ki pove, da so se gostiteljske vloge lotili pogumno, postopno in preudarno. Že lansko leto so poskrbeli za celostno grafično podobo in njeno predstavitev v različnih medijih. Gasilska zveza Žalec se je kot gostiteljica Kongresa GZS predstavila tudi gasilcem, zato so se 14. januarja 2023 udeležili posveta predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki ga je Gasilska zveza Slovenije organizirala v Rogaški Slatini. Dotakne se tudi letošnjih poplav, ki jim niso prizanašale in so upočasnile izvajanje aktivnosti.

Sam Kongres bodo zaznamovali še številni spremljevalni dogodki. Omenil je obisk domačih gasilcev v domovih starejših občanov po dolini, pogovorni večer na temo gasilstva, likovni in literarni natečaj, druženje gasilcev ob glasbi skupine Chicas, strokovno ekskurzijo za nagrajence Matevža Haceta in ekskurzijo za tuje goste, ustvarjalnice za otroke … (Več o tem je zapisno v spodnji izjavi od organizaciji dela GZ Žalec.)

Gasilski del novinarske konference je sklenil poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Franci Petek, ki je novinarjem odgovoril na nekaj vprašanj, povezanih predvsem s poškodovano gasilsko opremo in gasilskimi domovi.

Več podatkov o Kongresu najdete v spodnjih priloženih besedilih Gasilske zveze Slovenije in GZ Žalec.

GZS, Gradivo za novinarsko konferenco, 31. 8. 2023

GZ Žalec, Gradivo za novinarsko konferenco 31. 8. 2023

Posnetek današnje konference bo objavljen na YouTube kanalu Savinjske televizije. KLIK.

Gasilska zveza Slovenije se lepo zahvaljuje za gostoljubje in organizacijo prihajajočega Kongresa občinam Spodnje Savinjske doline, GZ Žalec in TIC Žalec za možnost uporabe prostora ter preostalim, ki boste omogočili izvedbo Kongresa.


39. SREČANJE GASILSKIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN TER GASILSKIH GODB SLOVENIJE


Vabimo vas na 39. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin ter gasilskih godb Slovenije, ki bo v soboto, 2. septembra 2023, na Planini pri Sevnici.

Srečanje bo potekalo po naslednjem programu:

ob 16.00           nastop Pihalnega orkestra Šentjur

                         Gasilska himna – dirigent Jurij Hladnik

ob 16.10           pozdravni nagovor Andraža Hladina, predsednika

                         Prostovoljnega gasilskega društva Planina pri Sevnici

ob 16.20           pozdravni nagovor Jurija Hladina, predsednika

                         Sveta Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici

ob 16.30           pozdravni nagovor Janka Cerkvenika, predsednika

                         Gasilske zveze Slovenije

ob 16.40          revija gasilskih pevskih zborov in godb ter nastop združenih

                        gasilskih pevskih zborov in skupin

Veselimo se srečanja z vami!

predsednik GZS

Janko Cerkvenik


V PETEK NA POMOČ CELJSKA REGIJA


V petek, 25. 8. 2023, je iz Celjske regije na pomoč v Savinjsko-šaleško regijo odšlo več kot 60 gasilcev z 20 vozili.

Pomoč bo organizirana še v naslednjih dneh.

Na pomoč!

Gasilska zveza Slovenije


1 2 3 6