BOGATAJEVI DNEVI ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2022


Od 26.5.2022 do 28.5.2022 bodo na Ptuju potekali osmi Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na Bogatajevih dnevih se predstavi sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zmogljivosti in novosti na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji. Kot že tradicionalno, bo na prireditvi aktivno sodelovala tudi Gasilska zveza Slovenije, in sicer:

  • z razstavnim prostorom, kjer bo predstavljena naša organizacija, njena zgodovina in aktivnosti (od 26. - 28.5.2022),
  • z preventivnimi delavnicami na temo požarov v gospodinjstvu (od 26. - 28.5.2022),
  • pri izvedbi posveta za gasilske enote širšega pomena (27.5.2022),
  • z predstavitvijo poveljniškega vozila PV-2 in vključevanjem brezpilotnih zrakoplovov v podporo vodenja intervencij (27.5.2022),
  • z izvedbo uradnega treninga tekmovalnih enot, ki so se uvrstile v nadaljnje priprave za sodelovanje na gasilki olimpijadi v Celju (27.5.2022),
  • pri izvedbi tekmovanja iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah (28.5.2022),
  • z izvedbo mednarodnega gasilskega tekmovanja (28.5.2022).

PRIROČNIK ODNOSI Z JAVNOSTMI V GASILSTVU


Izšel je priročnik avtorja Roberta Okorna z naslovom: Priročnik ODNOSI Z JAVNOSTMI v gasilstvu. Priročnik je na voljo v Ekonomatu Gasilske zveze Slovenije.


POŠTA SLOVENIJE PODPRLA GASILSKO OLIMPIJADO CELJE 2022

V četrtek, 24. marca 2022, je v prostorih Gasilske zveze Slovenije potekal delovni sestanek vodstev Gasilske zveze Slovenije in Pošte Slovenije. Na njem sta se obe strani seznanili z dejavnostmi, ki nas povezujejo. Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, sta Tomaža Kokota, generalnega direktorja Pošte Slovenije, seznanila z aktivnostmi gasilcev, še posebej s pripravami na Gasilsko olimpijado Celje 2022.


Generalni direktor Pošte Slovenije je poudaril, da na Pošti Slovenije s posluhom za potrebe ljudi in odgovornostjo do njih podpirajo različne projekte, ki pozitivno vplivajo na okolje. S poštnimi storitvami od nekdaj vplivajo na kakovost življenja ljudi. To kakovost povečujejo z odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi. Svoj del odgovornosti nosijo tudi pri podpori družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti. Podpora Gasilski zvezi Slovenije je zagotovo ena izmed teh dejavnosti. Poleg finančnih sredstev za pomoč pri izvedbi olimpijade bo Pošta Slovenije 11. julija 2022 izdala priložnostno znamko, s katero bomo obeležili Gasilsko olimpijado Celje 2022. Prepričani smo, da bo poštna znamka doprinesla k dodatni mednarodni promociji in prepoznavnosti dogodka.


Na koncu srečanja je Tomaž Kokot, generalni direktor Pošte Slovenije, simbolno predal finančno podporo Gasilski zvezi Slovenije za organizacijo Gasilske olimpijade Celje 2022.

Z NOVELO ZAKONA O DOHODNINI IZBOLJŠAN STATUS GASILCA

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med drugim prinaša postopen dvig splošne davčne olajšave s 3.500 na 7.500 evrov za vse rezidente v Sloveniji ter dodatno splošno davčno olajšavo v višini 1.500 evrov za prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.


Več na povezavi.

OBISK NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE RS


V sredo, 26. januarja 2022, sta Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, in Milan Dubravac, predsednik CTIF, obiskala Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Srečala sta se z državnim sekretarjem dr. Stanislavom Raščanom, dr. Robertom Kokaljem, vodjo Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Antonom Pirihom, vodjo Oddelka za vizume in tujce na Konzularnem sektorju, ter Mojco Grandovec, sodelavko Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Predstavila sta aktivnosti Gasilske zveze Slovenije na mednarodnem področju in prihajajočo Gasilsko olimpijado Celje 2022. Posebej je beseda tekla o mednarodni gasilski organizaciji CTIF, ki ji predseduje Milan Dubravac, in izjemno pomembni vlogi, ki jo ima naša majhna država v svetovnem merilu na področju gasilstva – tudi skozi delovanje pisarne CTIF v Sloveniji.

Sogovorniki z Ministrstva za zunanje zadeve RS so predstavili projekte na področjih humanitarnih aktivnosti in mednarodnega sodelovanja. Obljubili so tudi pomoč pri organizaciji Gasilske olimpijade Celje 2022 na področjih, ki jih pokrivajo. Poudarili so, da so veseli pomembnih mednarodnih dosežkov slovenskega gasilstva na operativnem in organizacijskem področju.


MEDNARODNA DELAVNICA GLEDE NAUČENIH LEKCIJ – POŽARNA SEZONA 2021


V ponedeljek 22. novembra in torek 23. novembra je potekala  mednarodna delavnica glede naučenih lekcij na primeru požarne sezone 2021 -  UCPM LLP Workshop  Forest fire season 2021. Konferenca je potekala v Atenah (Grčija) in preko spleta. Udeleženci iz Slovenije smo jo spremljali v ICZR na Igu. Delavnice sta se udeležila dva predstavnika komisije GZS za požare v naravi.

Po pozdravih g. Christosa Stylianidesa, Greek Minister for the Climate Crisis and Civil Protection in g. Janeza Lenarčiča, European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, so sledile prezentacije in diskusija.

Letos je v EU že pogorelo 497.444 ha gozdnih površin, v sami poletni sezoni pa 354.837 ha površin. Število požarov bo letos tako nadpovprečno, saj v EU letno zgori okrog 450.000 ha površin. Najkritičnejše obdobje letos je bilo v začetku avgusta, natančneje 6. avgusta, večina velikih požarov pa med 25. julijem in 3. avgustom. V Grčiji je bilo 3. avgusta zelo vroče saj je bila zabeležena temperatura 45,3 st. C, beležijo tudi 2,5 st. C višjo temperaturo od povprečja. Zanimivo je da se je Avstrija ukvarjala z gašenjem velikega požara 29. oktobra in celo zaprosila za mednarodno pomoč (letala iz Italije). V sezoni je bilo preko 100 aktiviranj mehanizma EU za pomoč. Sile iz EU so sodelovale pri gašenju tudi v državah izven unije.

V predstavitvah je bila posebej poudarjena solidarnost in hitra pomoč med državami članicami EU. Pomoč je bila nudena z zemeljskimi silami in zračnimi plovili. Pomoč je bila potrebna, saj so bili gasilci in reševalci marsikje zelo obremenjeni in okrnjeni zaradi pandemije. Potrebno je bilo izvesti tudi veliko evakuacij prebivalstva iz ogroženih območij zaradi požarov.

Bistvena priporočila delavnice gredo v smeri izboljšanja preventive, osveščanja prebivalcev, priprave in zagotavljanja logistike, opazovanja terena, obveščanja in koordinacije med državami ter drugimi pripravami pred sezono. Poletna požarna sezona bo vedno daljša in vedno več bo ekstremnih požarov. Ogrožena bodo tudi človeška življenja.

Darko Muhič, komisija za požare v naravi


1 2 3 4