SNEMANJE VIDEOSPOTA Z MODRIJANI


V torek, 21. junija 2022, je na igrišču v Prepolju potekalo snemanje videospota za himno Gasilske olimpijade 2022 z naslovom "Vedno pripravljeni!", ki jo izvaja ansambel Modrijani. Snemanja videospota se je udeležilo tudi skoraj 400 gasilk in gasilcev, ki so se hitro naučili plesne koreografije, pa tudi besedila pesmi, ki bo zagotovo postala velika uspešnica. Modrijani načrtujejo, da bo videospot s pesmijo premierno prikazan 1. julija 2022.


PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVE PRIREDITEV IPF V VULKANU ZA LETO 2022


Gasilske organizacije, ki do 31. oktobra 2022 načrtujejo prireditve z javno priobčitvijo fonogramov in se bodo vključile v skupno plačilo nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, bodo tudi letos deležne ugodnosti, ki izhajajo iz pogodbe med Zavodom za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF, k.o) in Gasilsko zvezo Slovenije.

Gasilska društva in zveze, ki se želite vključiti v skupno plačilo nadomestila, lahko svoje prireditve prijavite v Vulkanu najkasneje do 18. aprila 2022. Prijavo izvedete v Vulkanu v zavihku organizacija in Urejanje na naslovu Prireditve IPF. Gasilska društva, ki na svojih prireditvah (veselicah ipd.), ne bodo predvajala posnete glasbe, prireditve v Vulkanu ne prijavljajo. Prijavi društva v Vulkanu sledi tudi račun za plačilo nadomestila!


ZAVAROVANJA ZZZS IN ZPIZ ZA LETO 2022


Objavljamo navodila za sklenitev in plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu ter zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju svojih aktivnosti ter oddajo REK-1b obrazcev za leto 2022. Rok za sklenitev in plačilo: 15. 3. 2022.

NAVODILA!


SPREJEM PRI PREDSEDNIKU VLADE JANEZU JANŠI


V torek, 18. januarja 2022, sta bila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, na sestanku pri Janezu Janši, predsedniku Vlade Republike Slovenije. Na njem sta bila prisotna tudi Marjan Dolinšek, državni sekretar v kabinetu predsednika, zadolžen za področje izobraževanja in športa, ter svetovalka Barbara Meško.

Predsednik in poveljnik sta premierja seznanila z Gasilsko olimpijado Celje 2022, letošnjim pomembnim dogodkom, ki ne bo zaznamoval le slovensko gasilstvo, ampak celotno Republiko Slovenijo. Predsednik Janez Janša je obljubil vso podporo in pripravljenost sodelovanja pri dogodku.

Beseda na srečanju je tekla tudi o delu Gasilske zveze Slovenije in zakonodaji, vezani na slovenske gasilce.

Foto: Rok Rakun


DOM POD STORŽIČEM: VAJA, POSVET IN NOVINARSKA KONFERENCA


V Domu pod Storžičem in okoli njega je bilo v soboto, 16. oktobra 2021, zelo pestro. Dan se je začel s posvetom za oskrbnike planinskih domov, ki ga je pripravila Gasilska zveza Slovenije in katerega se je udeležilo 16 oskrbnikov.

Sledila je prikazna gasilska vaja Planinski dom 2021 v primeru požara v planinski koči, ki jo je izvedla  GZ Tržič v sodelovanju z GZ Gorenjske. Vodja vaje je bil Jani Žlindra, poveljnik GZ Tržič, vodja intervencije pa Uroš Bodlaj, namestnik poveljnika GZ Tržič. Na njej je sodelovalo 85 gasilk in gasilcev iz vseh devetih PGD v GZ Tržič, dveh PGD iz GZ Naklo, po enega PGD iz GZ Radovljica in GZ Mestne občine Kranj ter Gasilsko reševalna služba Kranj z avtocisterno.

S prikazno vajo, ki sta jo organizirali Gasilska zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije, na pobudo organizatorjev akcije Očistimo naše gore - Zavarovalnice Triglav, smo želeli opozoriti na pomen požarne varnosti v planinskih kočah, saj so požari v zadnjih letih kar tri domove popolnoma uničili.

Sledila je še novinarska konferenca, na kateri so o problematiki požarov v planinskih kočah in domovih spregovorili Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Tomaž Vilfan, poveljnik Gasilske zveze Gorenjske in regijski poveljnik, Damjan Omerzu, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije,  Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, in Mihaela Perčič, direktorica Območne enote Kranj v Zavarovalnici Triglav.


DOPLAČILNA GASILSKA ZNAMKA


Vstopili smo v oktober, ki je že tradicionalno mesec požarne varnosti. Med drugimi aktivnostmi, ki jih pripravlja Gasilska zveza Slovenije, je tradicionalno tudi priprava gasilske doplačilne poštne znamke, ki bo letos četrtič v elektronski obliki.

V tednu od 4. do 9. oktobra 2021 so posamezniki in ustanove pri oddaji pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu dolžni poravnati prispevek v višini 0,15 EUR za e-doplačilno znamko. Pošiljke s knjigami, časopisi in revijami so oproščene plačila prispevka.

Zbrana sredstva od prodaje doplačilnih znamk bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu.


PRIJAVA PRIREDITEV NA IPF ZA LETO 2021


Gasilske organizacije, ki v letu 2021 do konca oktobra načrtujejo prireditve z javno priobčitvijo fonogramov in se bodo vključile v skupno plačilo nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, bodo tudi letos deležne ugodnosti, ki izhajajo iz pogodbe med Zavodom za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF, k.o) in Gasilsko zvezo Slovenije.

Gasilska društva in zveze, ki se želite vključiti v skupno plačilo nadomestila, lahko svoje prireditve prijavite v Vulkanu med 9. in 25. julijem 2021. Prijavo izvedete v Vulkanu v zavihku organizacija in Urejanje na naslovu Prireditve IPF. Gasilska društva, ki na svojih prireditvah (veselicah ipd.), ne bodo predvajala posnete glasbe, prireditve v Vulkanu ne prijavljajo. Prijavi društva v Vulkanu sledi tudi račun za plačilo nadomestila!


ZBIRANJE DONACIJ DOHODNINE S POMOČJO NAGRADNE IGRE


V podjetju Kovanček Group d. d. so pripravili nagradno igro »Brezplačno doniraj in še sam skasiraj!«, z namenom, da spodbudijo nove donatorje k doniranju dohodnine. Nagradna igra poteka na njihovih družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Izmed vseh, ki bodo s pomočjo spletne platforme E-Donacije do 31. 5. 2021 donirali dohodnino izbranemu društvu ali organizaciji, bodo izžrebali osebo, ki prejme nagrado 100 € gotovine, enako vsoto pa bodo namenili tudi društvu ali organizaciji, kateri je izžrebana oseba donirala dohodnino (torej, če nekdo donira dohodnino vam in je izžreban, prejme donator 100 € in vaše društvo 100 €).

Več o poteku nagradne igre si lahko preberete na tej povezavi:

https://edonacije.si/brezplacno-doniraj-in-skasiraj/

Zbiranje donacij iz dohodnine za leto 2020 je mogoče še do 31. 5. 2021


PODPIS NAČRTA SODELOVANJA S POLICIJO ZA LETO 2021


V sredo, 20. januarja 2021, je sta v sejni sobi Gasilske zveze Slovenije po delovnem sestanku o sodelovanju med slovenskimi gasilci in Policijo v letošnjem letu Janko Cerkvenik,  predsednik Gasilske zveze Slovenije, in Jože Senica, namestnik v. d. generalnega direktorja Policije, svečano podpisala Načrt sodelovanja v letu 2021.

Na delovnem sestanku sta aktivno sodelovala tudi Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, in Rajko Likozar Šimunkovič, policijski svetnik v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave.

Ob tej priložnosti je Jože Senica izročil Janku Cerkveniku zlati znak policije za dolgoletno uspešno sodelovanje pri širitvi varnostne kulture.