BLIŽA SE XVIII. KONGRES GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

Naslednji konec tedna, 6. in 7. oktobra, bo v Žalcu eden večjih dogodkov slovenskega gasilstva – XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije.

Aktivnosti in priprave na letošnji Kongres so se začele že v letu 2022, ko je Upravni odbor na 26. seji, aprila 2022, potrdil gostitelja XVIII. Kongresa – Gasilsko zvezo Žalec. Slogan, ki bo vodil XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, je: “Odgovorno, načelno in srčno za varnost vseh.”

Z besedami letošnjega organizatorja: »Odgovornost nas povezuje, načelnost usmerja naše korake in srčnost daje moč našim dejanjem. Skupaj gradimo varnejšo prihodnost, ki temelji na vrednotah enotnosti, strokovnosti in predanosti.«

Na Kongresu Gasilske zveze Slovenije se sprejme Poslovnik o delu organizacije, obravnava in sprejema Poročilo o delu Gasilske zveze Slovenije za preteklo mandatno obdobje; sprejema Programske usmeritve Gasilske zveze Slovenije ter voli predsednika in poveljnika GZS, Upravni odbor, Poveljstvo, Nadzorni odbor, Arbitražo.

Na slavnostnem delu Kongresa bodo podeljena tudi priznanja Matevža Haceta, kipci gasilca in plakete gasilca. Poseben del dogodka je vedno gasilska parada, tokrat bo izvedena po ulicah Žalca do športnega stadiona ob I. OŠ Žalec. Sestavljalo jo bo več ešalonov: od ešalona praporov, mladine, članic ter članov, ešalon gasilskih dejavnosti, ešalon enot za zaščito in reševanje, ešalon tujih delegacij ter gasilskih vozil, ki bodo prišli iz vseh slovenskih gasilskih regij.

Spremljevalne dejavnosti so se začele že v minulih tednih in še veliko se jih bo zvrstilo v prihajajočih dneh, medtem ko bo glavno dogajanje zavzelo petek in soboto.

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite na tem tako pomembnem dogodku slovenskih prostovoljnih gasilcev.

Podrobnejši program in urnik si lahko pogledate v dodanem gradivu.

URNIK DOGAJANJA

PROGRAM

NATEČAJ NAJFOTOGRAFIJE KONGRESA

Išči

+