Spremenjene uradne ure strokovne službe GZS


Obveščamo vas, da imamo od 1.1.2024 spremenjene uradne ure in sicer :

  • Torek od 7.00 do 17.00
  • Petek od 7.00 do 13.00
Ostali dnevi ostajajo enaki od 7.00 do 15.00.

Hvala za razumevanje
RAZPIS USPOSABLJANJ ZA POMLAD 2024


Obveščamo vas, da je v Vulkanu odprt razpis usposabljanj za pomlad 2024 za vse tri lokacije - Ig, Sežana in Pekre. Predprijave na razpis so možne do vključno 15.11.2023. Ta datum velja tudi za nivo GZ, ki mora predprijave potrditi, zato vas prosimo, da pravočasno izdelate predprijave. 

Hkrati so odprti tudi spodaj navedeni tečaji, ki se izvajajo na nivoju posamezne regije. Kandidate prijavite na usposabljanje, samo organizacije znotraj omenjenih regij, preko testiranja ali prijave, ne preko predprijave. Rok za prijavo je do vključno 15.11.2023.
Razpisani tečaji so:
MENTOR MLADINE (Gorenjska) - 26.,27. januar, 2.,3. februar 2024;
MENTOR MLADINE (Notranjska) - 8.,9.,15.,16. marec 2024;
SODNIK GŠTD (Dolenjska), pričetek 7. marec 2024;
VODJE INTERVENCIJ (Ljubljana I) - 2.,4.,5.,6.,8.,10.,12. april 2024.