BOGATAJEVI DNEVI ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2022


Od 26.5.2022 do 28.5.2022 bodo na Ptuju potekali osmi Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na Bogatajevih dnevih se predstavi sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zmogljivosti in novosti na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji. Kot že tradicionalno, bo na prireditvi aktivno sodelovala tudi Gasilska zveza Slovenije, in sicer:

  • z razstavnim prostorom, kjer bo predstavljena naša organizacija, njena zgodovina in aktivnosti (od 26. - 28.5.2022),
  • z preventivnimi delavnicami na temo požarov v gospodinjstvu (od 26. - 28.5.2022),
  • pri izvedbi posveta za gasilske enote širšega pomena (27.5.2022),
  • z predstavitvijo poveljniškega vozila PV-2 in vključevanjem brezpilotnih zrakoplovov v podporo vodenja intervencij (27.5.2022),
  • z izvedbo uradnega treninga tekmovalnih enot, ki so se uvrstile v nadaljnje priprave za sodelovanje na gasilki olimpijadi v Celju (27.5.2022),
  • pri izvedbi tekmovanja iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah (28.5.2022),
  • z izvedbo mednarodnega gasilskega tekmovanja (28.5.2022).