RAZPIS USPOSABLJANJ ZA JESEN 2021


Obveščamo vas, da je v Vulkanu odprt razpis za usposabljanja, ki se bodo izvajala v jesenskem času, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

Rok za predprijave na razpis je do vključno 21. 7. 2021 (ta datum velja tudi za GZ). Razpis je razpisan v zmanjšanem obsegu zaradi prijav, ki so še na čakanju od lanskega leta oz. začetka letošnjega leta, katerih tečaji se niso izvedli.

V začetku meseca avgusta bodo poslana vabila za tečajnike, ki so razporejeni v mesecu septembru. Vsi, ki še čakajo na termine, bodo razporejeni naknadno. Terminski plan bo objavljen v roku 14 dni.

Usposabljanja se bodo izvajala v treh Izobraževalnih centrih za zaščito in reševanje RS, in sicer na Igu, v Pekrah in v Sežani. Določena usposabljanja se bodo izvajala na dveh lokacijah, zato so razpisi odprti za vsako lokacijo posebej. Predprijave so možne samo na eno lokacijo. V kolikor na eni lokaciji ne bodo zapolnjena vsa mesta, bomo prerazporedili prijave društev z druge lokacije, ki bi bile na tej lokaciji zavrnjene. Merila za izračun mest v Vulkanu so zapisana v Razpisu za leto 2021. Tečajnike, ki so že sprejeti oz. razporejeni za leto 2021 prosim ne prijavljajte ponovno.


Razpis usposabljanj za drugo polletje 2021


Obveščamo vas, da smo v Vulkanu odprli tečaje za gašenje požarov v naravnem okolju (GNO), ki bodo potekali, od 12.7. do 12. oz. 15. 8. 2021, v ICZR Sežana. Za tečajnike je obvezno tudi morebitno opravljanje dežurstva (pon.-ned.) po zaključku tečaja. V priloženem obvestilu, ki je bilo poslano tudi vsem gasilskim zvezam, je več informacij glede prijave in razpisa za vsa usposabljanja v drugem polletju 2021.

Obvestilo - Razpis usposabljanj za drugo polletje 2021 in aktualne informacije
Obrazec za kandidata ob prijavi za GNO 2021


ZAČASNI PREKLIC IZVAJANJA USPOSABLJANJ GZS


Obveščamo vas, da po sprejetih ukrepih Vlade RS proti širjenju koronavirusa in v skladu z odločitvijo Uprave RS za zaščito in reševanje od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 prekinjamo izvedbo vseh usposabljanj in zaključnih izpitov v organizaciji GZS. Več v spodaj priloženem dopisu.

Neglede na ukrepe se bo v aprilu na daljavo izvajal teoretični del za nekatere tečaje za IDA (z oznako e-IDA), in sicer:
e-IDA 10 21 (6.-8.4.2021), e-IDA 12 21 (12.-14.4.2021) in e-IDA 13 21 (19.-20.4.2021). Vabila za te tečaje so bila že poslala. Praktični del se bo izvedel po sprostitvi ukrepov, o novem terminu boste obveščeni.


IZVAJANJE USPOSABLJANJ GZS PO SPROŠČANJU UKREPOV


Na podlagi sproščanja ukrepov proti širjenju koronavirusa in ob ugodnem epidemiološkem stanju bomo s 1. marcem 2021 pričeli z usposabljanji, pri čemer bomo morali dosledno upoštevati vse veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, sprejete s strani Vlade RS in NIJZ. Temu primerno bodo usposabljanja tudi prilagoditi. Prilagamo pomembno obvestilo, ki je bilo poslano tudi vsem GZ in vsebuje pomembne osnovne informacije. Poleg obvestila je potrebno spremljati tudi e-pošto s katero bodo tečajniki in njihove GZ obveščene o podrobnostih za udeležbo na posameznem usposabljanju v organizaciji Gasilske zveze Slovenije.

Priloga 1: Obvestilo o izvajanju usposabljanj GZS po sproščanju ukrepov epidemije

Priloga 2: Okrožnica z aktualnimi podatki