IZBIRNO TEKMOVANJE ZA MLADINSKO GASILSKO OLIMPIJADO 2024


Mladinska gasilska olimpijada CTIF za leto 2024 bo potekala od 21. do 28. julija 2024 v  kraju Borgo Valsugana v pokrajini Trentino v Italiji. Za izbiro tekmovalnih enot, ki bodo zastopale Gasilsko zvezo Slovenije, organiziramo IZBIRNO MLADINSKO TEKMOVANJE v nedeljo, 21. aprila 2024, v Športnem parku v Slovenski Bistrici, po priloženem razpisu.

Objavljamo: časovnico tekmovanja in fotografije opreme.


ZAKLJUČENO POKALNO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA 2024


Zaključno pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda za leto 2024 je bilo organizirano v soboto, 6. 4. 2024, v športni dvorani OŠ Bršljin Novo mesto, v organizaciji PGD Kamence.

Objavljamo rezultate sobotnega tekmovanja (člani, članice) ter skupne rezultate za leto 2024.

Najboljša mesta so v letu 2024 dosegle naslednje tekmovalne enote:

Člani:


  1. PGD TINJE, 2. PGD STARŠE, 3. PGD LUKOVEK

Članice:


  1. PGD IVANČNA GORICA, 2. PGD LAPORJE, 3. PGD HAJDOŠE

Iskrene čestitke vsem tekmovalnim enotam in velika hvala vsem štirim organizatorjem (PGD Starše, Tinje, Ivančna Gorica, Kamence), kot tudi sodnikom in članom Komisije za tekmovanja GZS.


RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME 2024


Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2024 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 dne 22. 3. 2024 in ga objavljamo na povezavi.

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana« do vključno 6. 5. 2024.

PRIJAVE V VULKANU SO ODPRTE NA ZAVIHKU: oprema/sofinanciranje/vloga

Predlagamo, da najprej vnesete vso nabavljeno opremo in preverite na obrazcu 4a in 4b pravilnost vnosov, nato pa začnete s kreiranjem vloge.

V primeru, da nameravate do konca meseca aprila še nabavljati opremo, morate z zaključitvijo vloge v Vulkanu počakati. Prijavitelj lahko namreč vlogo na razpis odda samo enkrat.

Prosimo, da podrobno preberete razpis in upoštevate razpisna določila.

Pomembno: PGD ali GZ na razpisu ne more sodelovati z vozili in opremo, ki je bila sofinancirana iz sredstev za povračilo intervencijskih stroškov za Neurja 2023 in Poplave 2023 ter je bila za to sklenjena pogodba z Gasilsko zvezo Slovenije.


USPEŠNA ANALIZA INTERVENCIJ ZA LETO 2023


Na Ljubnem je danes - v soboto, 9. marca 2024 - potekalo strokovno srečanje poveljnikov, na katerem je bila izvedena Analiza intervencij v letu 2023. Udeleležilo se ga je več kot 110 poveljnikov gasilskih zvez in občinskih gasilskih poveljstev, članov Poveljstva GZS, predstavnikov poklicnih gasilskih enot in drugih gostov.

Tomaž Vilfan, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, je ob 8. 30 uri otvoril strokovno srečanje in pozdravil vse prisotne, še posebej pa visoke goste. Nato je vodenje prevzel Mirko Brezovnik, regijski poveljnik Savinjsko-šaleške regije, ki je k besedi povabil: Janka Žuntarja, predsednika GZ Zgornjesavinjske doline; Franja Naraločnika, župana Občine Ljubno; Zvonka Glažarja, poveljnika Gasilske zveze Slovenije ter Bogomirja Mirka Straška, ustanovitelja in prokurista družbe KLS Ljubno d.o.o. in Matija Petrina, direktorja družbe BSH Hišni aparati Nazarje d.o.o. Kasneje se je pridružil tudi Milan Dubravac, predsednik CTIF, ki je prisotne nagovoril in delil svoje mednarodne izkušnje.

Srečanje je potekalo po predvidenem programu:


  • Predstavitev predlaganih izboljšav iz skupne analize poplav v Savinjsko-Šaleški regiji je izvedel Mirko Brezovnik, regijski poveljnik Savinjsko-Šaleške regije;
  • Poplave v Koroški regiji je predstavil Matjaž Gorenšek, regijski poveljnik Koroške regije;
  • Poplave v Regiji Ljubljana III - v GZ Komenda, Mengeš, Litija, Domžale je predstavil Matjaž Merkužič, poveljnik GZ Domžale in v GZ Kamnik Simonka Oblak, predsednica GZ Kamnik;
  • Poplave v Gorenjski regiji je predstavil Janez Koselj, namestnik regijskega poveljnika Gorenjske regije;
  • Delovanje Pomurskih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah s podporo Slovenske vojske je predstavil Dušan Utroša, predsednik PGD Črenšovci;
  • Poplave v Regiji Ljubljana I - Odziv JGS MO Ljubljana je predstavil Tine Juvan, poveljnik GZ Ljubljana, poplave v GZ Medvode pa je predstavil Anže Šilar, poveljnik GZ Medvode;
  • Požar v predoru Malečnik je predstavil Primož Osojnik, poveljnik Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor;
  • Požar v predoru T1 pa je predstavil Primož Maurič, vodja 4. izmene v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana.

Na osnovi podanih predlogov v predstavitvah bodo pripravljeni zaključki današnje analize.

Srečanje je po 14. uri po kratki razpravi zaključil Tomaž Vilfan, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ki je omenil, da so takšna strokovna srečanja predvidena do dvakrat letno in da se bo tudi Poveljstvo GZS srečalo na dvodnevnem strokovnem srečanju v mesecu maju, ki bo namenjeno predvsem organizaciji štabov za vodenje večjih intervencij.

Velika hvala gostiteljem GZ Zgornjesavinjske doline za vso pomoč in OŠ Ljubno, kjer je bila ob 11. uri organizirana malica. Hvala tudi udeležencem za aktivno sodelovanje.

Obširnejši prispevek bo objavljen v Reviji Gasilec.

Tekst in foto: Adriana Cividini


ZAVAROVANJA ZZZS IN ZPIZ ZA LETO 2024


Objavljamo navodila za sklenitev in plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu ter zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju svojih aktivnosti ter oddajo REK-1b obrazcev za leto 2024.


ORGANIZATORJI POKALNIH TEKMOVANJ 2024 SO BILI POTRJENI NA 1. SEJI POVELJSTVA GZS


Pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda se začne že 17. 2. 2024. Več na POVEZAVI.

Pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda – zimska liga:

Z. št.OrganizatorTermin
1PGD STARŠE17. 02. 2024
2PGD TINJE24. 02. 2024
3PGD IVANČNA GORICA16. 03. 2024
4PGD KAMENCE06. 04. 2024
Pokalna tekmovanja članov in članic – letna liga:

Z. št.OrganizatorTermin
1PGD KAMENCE18. 05. 2024
2PGD HAJDOŠE25. 05. 2024
3PGD ŠTREKLJEVEC08. 06. 2024
4GZ KAMNIK15. 06. 2024
5PGD TINJE22. 06. 2024
6PGD PODGORCI in GZ ORMOŽ07. 09. 2024
7PGD ŠKOFJA VAS14. 09. 2024
Pokalna tekmovanja starejših gasilcev in gasilk – letna liga:

Z. št.OrganizatorTermin
1PGD OPLOTNICA18. 05. 2024
2PGD ZREČE25. 05. 2024
3PGD VOJNIK22. 06. 2024
4PGD VUZENICA29. 06. 2024
5PGD POLJE06. 07. 2024
6PGD LATKOVA VAS10. 08. 2024
7PGD LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU17. 08. 2024

Za Pokalno tekmovanje članov in članic ter starejših gasilcev in gasilk je rok za prijavo tekmovalnih enot do 1. 4. 2024 po e-pošti na naslov: adriana.cividini@gasilec.net 

Poslati:
- ime enote:
- kategorija:
- kontaktna oseba: 
- e-naslov: 
- gsm:

Pred začetkom izvedbe pokalnih tekmovanj bomo razpisali tekmovanje še v Vulkanu in enote obvestili glede roka oddaje prijav v Vulkanu.
Pokalna tekmovanja gasilskih dvojic – Fire Combat:

Z. št.OrganizatorTermin
1PGD HARDEK in GZ ORMOŽ18. 05. 2024
2PGD KRVAVČJI VRH25. 05. 2024
3PGD ZREČE07. 09. 2024
4PGD ŽUŽEMBERK28. 09. 2024Za Pokalno tekmovanje gasilskih dvojic pa se morajo dvojice prijaviti na e- naslov: adriana.cividini@gasilec.net najkasneje do 1. 4. 2024 na priloženem prijavnem listu.

FURS – Poziv PGD, ki delujejo v občinah, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov avgusta 2023


Finančna uprava RS v skladu z določbami 39. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) poziva prostovoljna gasilska društva, ki delujete v občinah, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov 2023, da jim najkasneje do 31. 1. 2024 posredujete podatke o izplačanih dohodkih, v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023, ki so oproščeni plačila dohodnine in so bili izplačani v obliki izredne pomoči na podlagi interventne zakonodaje, natančneje na podlagi 19. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Prostovoljna gasilska društva, ki delujete v občinah, ki so bile prizadeta zaradi poplav in plazov morate poročati o razdeljenih denarnih sredstvih fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov, ter so oproščena plačila dohodnine po 19. člen ZIUOPZP.

Natančnejše informacije o zahtevanih podatkih in postopku posredovanja podatkov so objavljena v  Navodilu za pripravo in dostavo podatkov o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine po 19. členu ZIUOPZP navodilo_za_pripravo_in_dostavo_podatkov_o_izplacanih_dohodkih_ki_so_oprosc.docx 

V navodilu je opisana tudi rešitev za ročni vnos podatkov v sistem eDavki, saj predvidevamo, da posamezno PGD ni izplačevalo denarnih sredstev velikemu številu posameznikov (fizičnim osebam) in boste najhitreje/najlažje svojo obveznost poročanja izvedli z ročnim vnosom zahtevanih podatkov.

FURS je tudi sporočila, da so na voljo za pomoč, zato se v primeru vprašanj obrnite na njih.  


RAZDELITEV DONIRANIH SREDSTEV ZA NEURJE IN POPLAVE 2023


Upravni odbor in Poveljstvo GZS sta na skupni seji dne 16. 12. 2023 potrdila razdelilnik doniranih sredstev za neurje in poplave 2023. Znesek doniranih in razdeljenih sredstev je 1.664.980,83 EUR. Sredstva so donirale pravne in fizične osebe. Sredstva so bila razdeljena med 57 PGD, ki so na podlagi poziva GZS prijavila poškodbe na gasilskih domovih. Osnova za vrednotenje poškodb so bila merila vrednotenja AJDA, faktor sofinanciranja pa je 0,73. Dne 18. 12. 2023 so bile 57-im PGD poslane pogodbe o sofinanciranju škode na gasilskih domovih, ki jih morajo PGD vrniti na GZS.

VELIKA HVALA VSEM DONATORJEM!