NOVA TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL


Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 34. seji dne 12. 9. 2023 sprejelo novo Tipizacijo gasilskih vozil.

Glede vozil, ki so v fazi planiranja, nakupa ali nadgradnje upoštevajte naslednje:

  • vsi, ki so pridobili mnenje o ustreznosti podvozja po stari tipizaciji lahko dokončajo vozilo po stari tipizaciji
  • vsi, ki so pridobili mnenje o ustreznosti podvozja po stari tipizaciji lahko nakup podvozja ali izvedbo nadgradnje izvedejo po novi tipizaciji, če si predhodno pridobijo novo mnenje o ustreznosti podvozja po novi tipizaciji
Glavne spremembe tipizacije so:

  • Dodani so opisi in oprema za skupino vozil GCGP
  • Dodani, dopolnjeni in spremenjeni so opisi LOGISTIČNIH VOZIL
  • Dodana je priloga 8 – LOGISTIČNI VOZIČKI
Novo tipizacijo najdete v poglavju TIPIZACIJE.


PRIKAZ GAŠENJA NA SOBRI


V okviru 9. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA 2023 vas
skupaj s podjetjem Trident vabimo na predstavitev in prikaz gašenja sončnih celic, električnih
baterij in drugih materialov z novim ekološkim gasilnim sredstvom.
Predstavitev in prikaz gašenja bo:

  • v soboto, 23. 9. 2023, ob 13. uri in
  • v nedeljo, 24. 9. 2023, ob 13. uri.

DRŽAVNO MLADINSKO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI 2023


Letošnje državno mladinsko tekmovanje v gasilski orientaciji, ki je bilo danes na Ajševici pri Novi Gorici, je priredila Gasilska zveza Nova Gorica-Šempeter. Udeležilo se ga je 198 ekip oziroma skoraj 700 tekmovalcev z mentorji, ki so svoje znanje v orientaciji preizkušali v gozdu Panovec.

Udeleženci so nastopili v kategorijah:

- PIONIRJI (ekipa fantov ali mešano) - od dopolnjenih 6 do 11 let;

- PIONIRKE - od dopolnjenih 6 do 11 let;

- MLADINCI (ekipa fantov ali mešano) - od 12 do 16 let;

- MLADINKE - od 12 do 16 let;

- GASILCI PRIPRAVNIKI (ekipa fantov ali mešano) - od 16 do 18 let;

- GASILKE PRIPRAVNICE - od 16 do 18 let.

»Danes ste vsi zmagovalci!« je na podelitvi medalj najboljšim ekipam poudarila dr. Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije, ki si je s Francijem Petkom, poveljnikom Gasilske zveze Slovenije, pred tem ogledala tekmovanje in spremljevalni program. Dodala je, da je orientacijsko tekmovanje utrjevanje zdravja, bogatenje znanja, razvijanje športnih in drugih sposobnosti posameznika in ekipe ter veselje in zadovoljstvo pri razvijanju mladega človeka.

Sodelovalo je 35 ekip pionirjev, med katerimi so 3. mesto osvojili člani ekipe Čolnišče 1, 2. mesto so zasedli člani ekipe Videm, 1. mesta pa so se razveselili člani ekipe Štangarske Poljane.

Med 35 ekipami pionirk je 3. mesto pripadlo ekipi Paška vas, 2. mesto so osvojile članice ekipe Dolenji Lazi, 1. mesto pa je šlo v roke ekipe Zreče.

Med sabo se je pomerilo tudi 35 ekip mladincev, med katerimi je 3. mesto osvojila ekipa Kebelj, 2. mesto je pripadlo ekipi Horjul 1, 1. mesto pa so zasedli člani ekipe Pristava pri Mestinju.

Od 35 ekip mladink je 3. mesto osvojila ekipa Gorjuše, 2. mesto je šlo v roke ekipe Iška vas, 1. mesto pa so zasedle članice ekipe Horjul.

Pomerilo se je tudi 30 ekip pripravnikov, od katerih je 3. mesto zasedla ekipa Ligojna, 2. mesto je pripadlo ekipi Gabrovka, 1. mesto pa ekipi Predoslje.

Od 27 ekip pripravnic je 3. mesto osvojila ekipa Pijava Gorica, 2. mesto je pripadlo ekipi Liberga, 1. mesto pa ekipi Nuskova.

Preostale uvrstitve najdete na POVEZAVI (KLIK).

Iskrene čestitke vsem sodelujočim ter zmagovalnim ekipam!


ZBIRANJE PODATKOV V VULKANU ZA INTERVENCIJE OB AVGUSTOVSKIH POPLAVAH 2023


Kot smo vas že obvestili, je poveljnik CZ RS Srečko Šestan z dnem 31. 8. 2023 ob 6.25 uri preklical Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je začel veljati 4. 8. 2023 ob 6.25 uri.

Na podlagi prejetega dopisa URSZR: povracila_upravicenih_intervencijskih_stroskov_sile_zrp_poplave_4--31-8-202.pdf
z dne 31. 8. 2023 smo odprli v Vulkanu zbiranje podatkov za intervencije POPLAVE - AVGUST 2023.

Rok za izpolnitev in zaključevanje poročil v Vulkanu je PETEK, 8. 9. 2023.

Sodelujoče enote morate poleg zaključevanja poročil o intervencijah v SPIN-u in Vulkan-u vpisati in zaključiti intervencije tudi na modulu "Ročni vnos".
Enote odprejo eno poročilo. Gumb "Zaključi" se uporabi le ob zaključku poročila.

PGD vnašajo podatke za svojo enoto, odobriti pa jih mora tudi GZ. GZ lahko dodajo tudi svoj vnos za vozila in stroške GZ. Podatki PGD in GZ se ne smejo podvajati (vsak vpiše za svoj nivo).
Poročilo mora biti v statusu "poslano GZS", da bo upoštevano pri obračunu.

Pri rubriki "Poškodbe opreme in vozil" je treba poleg vrednosti vnesti tudi opis - vrsto in količino le-te. Po pošti ali e-pošti je potrebno na GZS naknadno poslati tudi račune za popravilo oziroma nadomestilo poškodovane opreme.

V rubriki "Št. gasilcev - refundacija" se vpiše predvideno število zahtevkov za nadomestilo odsotnosti z dela.
Obrazci so objavljeni na povezavi
Prosimo, da za morebitne odsotnosti z dela gasilske zveze izpolnite spodnji del obrazcev za refundacijo (R-odvisno od zaposlitvenega statusa gasilca), ki jih nato v prvem delu izpolnijo tudi delodajalci ter pravilno izpolnjene pošljejo čim prej na Gasilsko zvezo Slovenije. Podatki se morajo ujemati z vnosi v aplikaciji.

Račune (predračune) za popravilo poškodovane opreme ali nakup nove opreme ter obrazcev za refundacijo plač pošljite na naslov Gasilske zveze Slovenije ali skenirano na e-naslov: bojana.zugec@gasilec.net
Dokazila za nakup goriva in maziv hranijo PGD oz. GZ. Stroški čiščenja oblek in malice bodo obračunani pavšalno. 

KER STA V VUKLKANU TRENUTNO AKTIVNA DVA DOGODKA (NEURJA - JULIJ 2023 in POPLAVE - AVGUST 2023), BODITE POZORNI PRI VNOSU.
RAVNO TAKO MORATE NA OBRAZCE ZA REFUNDACIJO PLAČE IN NA RAČUNE ZA POPRAVILO ALI NADOMESTILO POŠKODOVANE OPREME NAPISATI ZA KATERO INTERVENCIJO ŽELITE UVELJAVLJATI STROŠKE!!!

Po zaključenem zbiranju podatkov bomo pripravili obračun stroškov, ki ga bomo predstavili Upravi RS za zaščito in reševanje, le-ta pa naprej Vladi RS.
Po sprejetju višine stroškov sledi priprava pogodb in dokončno zbiranje računov za poškodovano opremo.

O aktivnostih vas bomo obveščali. 

Na pomoč!


SKLEP O PREKLICU SKLEPA O AKTIVIRANJU DRŽAVNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH


Poveljnik CZ RS Srečko Šestan z dnem 31. 8. 2023 ob 6.25 uri preklicuje Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je začel veljati 4. 8. 2023 ob 6.25 uri.

Več v prilogi.

Kot smo že dvakrat z okrožnico obvestili vse GZ in PGD, prosimo, da za vnos podatkov v Vulkan (intervencije/ročni vnos) zbirate potrebne podatke (o udeležbi, poškodovani in uničeni opremi, porabljenem gorivu). Prosimo, da zbirate tudi obrazce za refundacijo plače in račune (oz. predračune) za popravilo poškodovane opreme oz. za nakup nove.

Potrdila o udeležbi na intervenciji naj za delodajalce izdajajo gasilske zveze, naslovnik obrazca za refundacijo plače pa je Gasilska zveza Slovenije, kamor delodajalci tudi pošljejo obrazce.


Možnost vnosa v Vulkan bomo omogočili takoj po prejetju dopisa z navodili s strani URSZR glede zbiranja podatkov in sofinanciranja stroškov intervencije.

O aktualnostih vas bomo sproti obveščali.


ZAKLJUČEVANJE POROČIL – JULIJSKA NEURJA


Sporočamo vam, da je za julijska neurja v Vulkanu / intervencije / ročni vnos / NEURJE - JULIJ 2023 trenutno naslednje stanje poročil:

- 130 poročil v statusu "shranjeno" - samo shranjeno v PGD, ni poslano na GZ in GZS;
- 168 poročil v statusu "poslano GZ" - ostalo na nivoju GZ, ni poslano na GZS;
- 337 poroči v statusu "poslano GZS" - ok.

Rok za izpolnitev poročil je 31. 8. 2023, do 24. ure.

Kot smo vas že dvakrat z okrožnico obvestili, morate sodelujoče enote poleg zaključevanja poročil o intervencijah v SPIN-u in Vulkan-u vpisati in zaključiti intervencije tudi na modulu "Ročni vnos".
Enote odprejo eno poročilo. Gumb "Zaključi" se uporabi le ob zaključku poročila.

Podatke vnašajo samo PGD in GZ, ki so sodelovala na intervencijah ob julijskih neurjih v dneh:
- od 12.7. do 13.7.2023,
- od 17.7. do 25.7.2023 in
- od 26.7. do 31.7.2023.

PGD vnašajo podatke za svojo enoto, odobriti pa jih mora tudi GZ. GZ lahko dodajo tudi svoj vnos za vozila in stroške GZ. Podatki PGD in GZ se ne smejo podvajati (vsak vpiše za svoj nivo).
Poročilo mora biti v statusu "poslano GZS", da bo upoštevano pri obračunu.

Pri rubriki "Poškodbe opreme in vozil" je treba poleg vrednosti vnesti tudi opis - vrsto in količino le-te. Po pošti ali e-pošti je potrebno na GZS naknadno poslati tudi račune za popravilo oziroma nadomestilo poškodovane opreme.

V rubriki "Št. gasilcev - refundacija" se vpiše predvideno število zahtevkov za nadomestilo odsotnosti z dela.
Obrazci so objavljeni na povezavi
Prosimo, da za morebitne odsotnosti z dela gasilske zveze izpolnite spodnji del obrazcev za refundacijo (R-odvisno od zaposlitvenega statusa gasilca), ki jih nato v prvem delu izpolnijo tudi delodajalci ter pravilno izpolnjene pošljejo čim prej na Gasilsko zvezo Slovenije. Podatki se morajo ujemati z vnosi v aplikaciji.

Račune (predračune) za popravilo poškodovane opreme ali nakup nove opreme ter obrazcev za refundacijo plač pošljite na naslov Gasilske zveze Slovenije ali skenirano na e-naslov: bojana.zugec@gasilec.net
Dokazila za nakup goriva in maziv hranijo PGD oz. GZ. Stroški čiščenja oblek in malice bodo obračunani pavšalno. 

Po zaključenem zbiranju podatkov bomo pripravili obračun stroškov, ki ga bomo predstavili Upravi RS za zaščito in reševanje, le-ta pa naprej Vladi RS.
Po sprejetju višine stroškov sledi priprava pogodb in dokončno zbiranje računov za poškodovano opremo.

O aktivnostih vas bomo obveščali. 

Na pomoč!


V PETEK NA POMOČ CELJSKA REGIJA


V petek, 25. 8. 2023, je iz Celjske regije na pomoč v Savinjsko-šaleško regijo odšlo več kot 60 gasilcev z 20 vozili.

Pomoč bo organizirana še v naslednjih dneh.

Na pomoč!

Gasilska zveza Slovenije


OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI


Letošnja tema projekta Oktober – mesec požarne varnosti je požar v naravi.

Že majhen izvor toplote (npr. ogenj, iskrenje, vroč katalizator vozila) lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti, kar lahko ogroža ljudi, živali in okolje. Namen letošnjega meseca požarne varnosti je širši javnosti podati informacijo o vzrokih za nastanek požara, opisati nevarnosti in napotke, kako lahko sami preventivno ravnajo, da preprečijo njegov nastanek, kaj naj storijo, če požar v naravi ogroža dom, ob evakuaciji in po vrnitvi domov.

Aktivnosti ob letošnjem mesecu požarne varnosti pripravljajo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Slovensko združenje za požarno varstvo ter Zavod za gozdove Slovenije.

Vabimo vas, da spremljate naše objave o načrtovanih aktivnostih.POMOČ V ČETRTEK LE ŠE IZ ENE REGIJE


V četrtek, 24. 8. 2023, je iz Notranjske regije na pomoč v Savinjsko-šaleško regijo odšlo več kot 70 gasilcev z 21 vozili.

Delo bodo v prizadetih regijah nadaljevali tudi domači gasilci.

Pomoč bo organizirana še v naslednjih dneh.

Na pomoč!

Gasilska zveza Slovenije