SEJEM SOBRA 2021


8. MEDNARODNI SEJM OBRAMBE, VARNOSTI, ZAŠČITE IN REŠEVANJA - SOBRA 2021, je potekal od četrtka 23. do sobote 25.9.2021 v Gornji Radgoni. V sklopu sejma je Gasilska zveza Slovenije izvedla več aktivnosti aktivnosti:

  1. Razstava GZS na razstavnem prostoru
  2. Preventivne delavnice
  3. Podpis pogodb o štipendiranju v sodelovanjem z podjetjem Elemntum
  4. Izvedba strokovnega posveta komisije za nevarne snovi - Plinovodna omrežja, analiza intervencije Britof-Kranj, naprave za detekcijo
  5. Izvedba predstavitve varnega dela z motorno žago v ekstremnih pogojih
  6. Izvedba tekmovanja enot širšega pomena
  7. Izvedba tekmovanja gasilskih dvojic
Obiskali so nas gasilci iz sosednje Avstrije in Hrvaške, na razstavnem prostoru nas je obiskal tudi minister za obrambo RS mag. Matej Tonin.


Rezultati pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic in skupni rezultati za leto 2021.


Nekaj utrinkov iz sejma:


ZAČETEK DELOVANJA SPLETNE TRGOVINE GZS


Sporočamo, da je v septembru začela delovati spletna trgovina, v kateri se lahko naročajo artikli ekonomata Gasilske zveze Slovenije. Do spletne trgovine dostopate s klikom gumba EKONOMAT.


PEDAGOŠKA DELAVNICA NA GASILSKEM TABORU V VINICI


V torek, 17. avgusta 2021, je v Vinici potekala pedagoška delavnica, ki smo jo izvedli v organizaciji Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča ter v sodelovanju z mladinsko komisijo GZ Črnomelj.

Na delavnici, kjer smo izdelovali gasilske razglednice, so sodelovali mladi gasilci GZ Črnomelj, v pomoč pa so jim bili njihovi mentorji.

Pisanje razglednic je postalo skorajda že zgodovina, zato smo se v Slovenskem gasilskem muzeju odločili, da skupaj z mladimi gasilci to navado znova obudimo.


SESTANEK ZBOROVODIJ GASILSKIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN TER DIRIGENTOV GASILSKIH GODB


V soboto, 7. avgusta 2021, je v Ormožu potekal sestanek zborovodij in predsednikov gasilskih pevskih zborov in skupin ter dirigentov gasilskih godb.

Sestanka sta se, poleg predstavnikov gasilskih pevskih zborov, udeležila tudi predsednik GZS, Janko Cerkvenik ter predsednik GZ Ormož, mag. Dejan Jurkovič.

Na sestanku je bilo določeno, da bo letošnje 37. Srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin, v kolikor bodo razmere to omogočale, potekalo v soboto, 13. novembra 2021, ob 13. uri.


PRIJAVA PRIREDITEV NA IPF ZA LETO 2021


Gasilske organizacije, ki v letu 2021 do konca oktobra načrtujejo prireditve z javno priobčitvijo fonogramov in se bodo vključile v skupno plačilo nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, bodo tudi letos deležne ugodnosti, ki izhajajo iz pogodbe med Zavodom za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF, k.o) in Gasilsko zvezo Slovenije.

Gasilska društva in zveze, ki se želite vključiti v skupno plačilo nadomestila, lahko svoje prireditve prijavite v Vulkanu med 9. in 25. julijem 2021. Prijavo izvedete v Vulkanu v zavihku organizacija in Urejanje na naslovu Prireditve IPF. Gasilska društva, ki na svojih prireditvah (veselicah ipd.), ne bodo predvajala posnete glasbe, prireditve v Vulkanu ne prijavljajo. Prijavi društva v Vulkanu sledi tudi račun za plačilo nadomestila!


IZŠEL JE IZVLEČEK PRIROČNIKA O GASILSKEM PROTOKOLU


Priročnik o gasilskem protokolu je pomembna pridobitev za slovensko gasilstvo, ki zapolnjuje praznino v gasilski literaturi, saj tovrstnih poenotenih vsebin do sedaj še ni bilo zapisanih na enem mestu, prav tako pa razjasnjuje prenekatere dileme glede pravil ravnanja in obnašanja na prireditvah, ki so bile do sedaj prepuščene organizatorjem. K priročniku, ki je izšel februarja 2021 smo dodali tudi njegov izvleček, ki vsebuje 30 skic z legendami in 2 tabeli ter je prilagojenega formata za žepe gasilskih oblačil.

Naročite ga lahko v ekonomatu Gasilske zveze Slovenije