NOVOSTI PRI NAROČNINI REVIJE GASILEC


Prva številka glasila z imenom Gasilec je izšla 6. februarja 1897. Torej se z našo stanovsko revijo ponašamo že 124 let, kar je zavidljiva doba. Ustvarjalci in uredniki Gasilca smo vseskozi stremeli k njeni raznoliki vsebini. Skozi desetletja se je revija na eni strani »debelila« s temami s področij prostovoljnega in poklicnega gasilstva ter zaščite in reševanja, na drugi strani pa poskrbela za pestre novice o delu našega članstva – od najmlajših do najstarejših gasilk ter gasilcev. 

Gasilec ni več samo revija prostovoljnih gasilcev. Je strokovna revija prostovoljnih in poklicnih gasilcev, kakor tudi ostalih reševalcev v sistemu zaščite in reševanja – pogosto so v njej prisotni članki gorskih reševalcev, zdravstvenih reševalcev, pripadnikov SV ...

Z naročnino 25 evrov smo »vztrajali« kar 2 leti – kljub večkratnemu povečanju poštnih storitev in že prej omenjenem povečanem obsegu revije, kar povzroča višje stroške tiska.

V lanskoletni zadnji številki Gasilca smo napovedali, da želimo pestro vsebino Gasilca z narediti dostopno čim širši javnosti. Tako vam v 2021 naročnino Gasilca nudimo v treh oblikah. Še naprej bo revija na voljo v klasični tiskani obliki, novost pa sta revija v elektronski obliki in komplet revije v tiskani in elektronski obliki.

Nove cene naročnine z že vključenim DDV:

  • Gasilec tiskana izdaja                                   27,00 evrov
  • Gasilec elektronska izdaja                           25,00 evrov
  • Gasilec tiskana in elektronska izdaja           30,00 evrov
Za dosedanje naročnike tiskane izdaje Gasilca ostaja dosedanje naročilo veljavno. Če se boste odločili za tiskano in elektronsko obliko ali samo za elektronsko obliko Gasilca, pa nam morate to potrditi z novim naročilom do 10. februarja 2021 na urednistvo@gasilec.net ali gzslovenije@gasilec.net oziroma klasično na naslov Gasilska zveza Slovenije, Tržaška c. 221, 1000 Ljubljana – s pripisom »nova naročnina Gasilca«.

Januarska številko Gasilca bo vsem naročnikom konec meseca poslana v tiskani obliki. Prepričani smo , da bomo z omenjenimi novostmi naše stanovske revije slednjo naredili še bolj berljivo in dostopno res najširšemu krogu bralcev.PRIPOROČILA GLEDE RAZNAŠANJA GASILSKIH KOLEDARJEV ZA LETO 2021

Raznašanje gasilskih koledarjev ob zaključku leta in obisk domov je za prostovoljna gasilska društva kot tudi za občane pomembna tradicija, zbrani prostovoljni prispevki ob tej priložnosti pa večini društev predstavljajo znaten vir dohodka, iz katerega zagotavljajo osnovne pogoje delovanja. Vse kaže, da bo v letošnjem letu zaradi razglašene epidemije koronavirusa in sprejetih ukrepov o omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb ta tradicija prekinjena.

V tem trenutku ni mogoče napovedati, kakšna bo epidemiološka slika v mesecu decembru, kot tudi ne, ali bo omogočeno obiskovanje domov in s tem deljenje koledarjev. V vsakem primeru pa se je smiselno pripraviti na najslabši scenarij, torej za primer, da bodo ukrepi o omejitvi gibanja še vedno veljali in nam s tem tradicionalne obiske onemogočili.

Kot priporočilo vam navajamo eno izmed možnosti, ki se je društva lahko poslužijo in tako vsaj delno pokrijejo izpad, in sicer:
- natisnejo se koledarji manjšega formata (npr. A4) in se razpošljejo po gospodinjstvih skupaj s spremnim dopisom, ki vsebuje voščilo ter vse potrebne podatke za morebitne prostovoljne prispevke, ki jih občani želijo nameniti društvu.

Zavedamo se, da učinek navedene možnosti zagotovo ne bo enak, kot je pri tradicionalnem načinu razdeljevanja koledarjev, zagotovo pa bo vsaj do neke mere omilil izpad pomembnega prihodka za društva.

Priporočamo vam, da še naprej dosledno spremljate stanje epidemije in vladnih odlokov, povezanih s preprečevanjem okužb, ter se organizacijsko pripravite na morebitne sprostitve. V kolikor se bo stanje izboljšalo in se bodo ukrepi sprostili, vam vsekakor priporočamo, da tradicionalne obiske občanov izvedete.

V upanju na čim prejšnjo izboljšanje stanja, ki nam bo ponovno v polni meri omogočilo opravljanje našega poslanstva, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Priloga: Dopis s priporočili glede raznašanja koledarjev v letošnjem letu

POSLOVNA STAVBA GZS ZAPRTA

Obveščamo vas, da bo poslovna stavba Gasilske zveze Slovenije na Tržaški cesti 221 v Ljubljani, zaradi razglašene epidemije od 27. 10. 2020 do preklica ZAPRTA.

Delo strokovne službe je primerno organizirano in bo potekalo nemoteno.

Tudi ekonomat obratuje nemoteno. Naročila sprejemamo preko:

elektronske pošte: ekonomat@gasilec.net

ali telefona: 01 241 7961, 041 384 094.

Naročeno blago pošiljamo po pošti. Osebni prevzem je možen ob predhodni najavi ob upoštevanju ukrepov NIJZja.

NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

Kampanja NIJZja "Nalezimo se dobrih navad"  predstavlja osnovne higienske ukrepe. Z enostavnimi in vsem razumljivimi ukrepi lahko namreč veliko pripomoremo k zajezitvi širjenja novega koronavirusa, predvsem pa lahko zaščitimo sebe in s tem naše najbližje. Uradno spletno mesto kampanje je

https://www.dobre.navade.si/

SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ DR. BRANKA BOŽIČA ZAPRT ZA OBISKOVALCE

Spoštovani obiskovalci!

Obveščamo vas, da bo Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, na podlagi sprejetega odloka Vlade R Slovenije ter v soglasju z vodstvom Gasilske zveze Slovenije, od sobote, 24. oktobra 2020 do preklica zaradi trenutnih izrednih razmer v državi ZAPRT.

Za vse morebitne informacije bomo na voljo na telefonski številki 041 384 072 ali e- naslovu muzej@gasilec.net.

OBVESTILO