Dvodnevni posvet predsednikov komisij za veterane regij in gasilskih zvez


Minuli konec tedna, v petek in soboto, 12. in 13. aprila 2024, je bil na Čatežu dvodnevni posvet predsednikov komisij za veterane regij in gasilskih zvez. Udeležilo se ga je 81 predstavnikov veteranov gasilskih regij in zvez.

Po uvodnih besedah in pozdravu Jožeta Smoleta, predsednika Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije, sta navzoče pozdravila tudi Vincenc Knez, predsednik Regijskega sveta Posavske regije, in gospod Bogdan Palovšnik, podžupan občine Brežice. V nadaljevanju je delovanje veteranov v Posavski regiji predstavila Ana Somrak, predsednica Komisije za veterane v Posavski regiji. Sledilo je predavanje Jožeta Škrlja o demenci in programske usmeritve za delovanje veteranov, ki jih je predstavil Jože Smole. Po večerji so Ana Somrak, Marinka Cempre Turk, Darja Slavec Stančič in Branko Smrtnik pripravili družabni večer z nastopom lokalne skupine, ki je prikazala posavsko govorico ter organizirali tekmovalno-družabne igre.

Drugi dan posveta je operativno delo in delo veteranov v operativi ter na tekmovanjih predstavil Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Sledila je analiza poplav v Savinjsko-šaleški regiji, ki jo je pripravil Janko Žuntar. Vladka Bučevec je predstavila pomen psihološke pomoči ter delovanje zaupnikov v gasilskih vrstah. Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, je predstavil delo krovne gasilske organizacije v obdobju od XVIII. Kongresa do zdaj ter vlogo veteranov v gasilski organizaciji.

Po predavanjih in predstavitvah je potekala okrogla miza, kjer so udeleženci posveta dobili priložnost za vprašanja.

Ob zaključku se je Jože Smole zahvalil vsem predavateljem ter udeležencem.


Obisk ministra za obrambo na Gasilski zvezi Slovenije


Danes je sedež Gasilske zveze Slovenije obiskal Marjan Šarec, minister za obrambo RS, ki se je na delovnem sestanku srečal z vodstvom krovne gasilske organizacije Jankom Cerkvenikom, predsednikom GZS, dr. Janjo Kramer Stajnko, namestnico predsednika GZS, mag. Matjažem Klaričem, častnim poveljnikom GZS, Tomažem Vilfanom, namestnikom poveljnika GZS, in Klemenom Repovšem, podpoveljnikom GZS. Sestanka sta se udeležila tudi Rudi Medved, državni sekretar, in Leon Behin, generalni direktor URSZR.

Na sestanku so si izmenjali informacije in se pogovarjali predvsem o trenutnem aktualnem dogajanju; o gasilski opremi in domovih, zakonu o finančni razbremenitvi občin, posodobitvi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in mednarodnem sodelovanju.


Kar 116 ekip gasilske mladine se je v znanju in spretnostih pomerilo na 22. državnem kvizu v Račah


Na lepo sončno soboto, 13. aprila 2024, se je proti Račam odpravilo ogromno število vozil z navdušeno gasilsko mladežjo, da bi se na OŠ Rače udeležili 22. državnega kviza gasilske mladine.

Tekmovalne ekipe, ki so na regijskih tekmovanjih zasedle najboljša mesta, so se zdaj pomerile še med seboj. V kategoriji pionirjev in mladincev je tekmovalo po 41 ekip, ekip pripravnikov pa je bilo 34, skupaj torej 116 ekip.

Ekipe, ki so se udeležile odprtja tekmovanja, je postrojil vodja tekmovanja Samo Steblovnik ter najvišjemu predstavniku gasilske organizacije predal poročilo. Ko so zamrli takti slovenske in gasilske himne, je povezovalec programa David Kumer lepo pozdravil prisotne goste dr. Janjo Kramer Stajnko, namestnico predsednika GZS, Renato Rupreht, predsednico Mladinskega sveta GZS, Darka Hergamasa, predsednika regijskega sveta Mariborske regije, Sama Steblovnika, regijskega poveljnika Mariborske regije, Darjo Adam Pak, predstavnico URSZR – Izpostava Maribor, Sama Rajšpa, župana Občine Rače - Fram, Rolanda Lašiča, ravnatelja OŠ Rače.

Udeležence so najprej nagovorili Rolando Lašič, ravnatelj OŠ Rače, Darja Adam Pak, predstavnica URSZR – Izpostava Maribor, in Darko Hergamas, predsednik regijskega sveta Mariborske regije, in jim zaželeli uspešno tekmovanje.

Ob zvokih koračnice Gori, gori so mladinsko tekmovalno zastavo dvignili pripravniki Gasilskega poveljstva občine Rače - Fram. Spremljal jih je Peter Hajdinjak, pomočnik za tekmovanja GPO Rače-Fram.

Še preden pa so se ekipe lahko podale na tekmovalne prostore, jim je nekaj besed spregovorila Renata Rupreht, predsednica Mladinskega sveta GZS, uspešno izvedbo vaj pa jim je zaželel še vodja tekmovanja Samo Steblovnik, regijski poveljnik.

Biserka Sever, vodja priprave kviza in predsednica Mladinske komisije Regijskega sveta Mariborske regije, je tekmovalce seznanila z navodili za nemoten potek tekmovanja.

Mladina se je pogumno podala izzivom naproti. Pionirji so se preizkusili v štafetni navezavi vozlov in gasilskih spretnostih, kjer so rokovali z gasilskim orodjem, in teoretičnem delu preverjanja znanja. Mladince so čakale že malo bolj zahtevne naloge v enakih disciplinah, pripravniki pa so poleg teorije in spretnosti morali pokazati še znanje iz navezave orodja.

Poskrbljeno je bilo tudi za obtekmovalne dejavnosti, ki so se med tekmovanjem izvajale pred šolo, na parkirišču in igrišču. Lahko so si ogledali vozilo Gasilske brigade Maribor in PGD Rače, prikaz Slovenske vojske in policije. Kinološko društvo za reševalne pse REPS Maribor je predstavilo reševalno vajo. Prav tako je bil na voljo vodeni ogled Gradu Rače. Za popestritev pa je mlade gasilce čakala vožnja s turističnim vlakcem Jurčkom.

Ekipe so z mentorji nestrpno pričakovale razglasitev rezultatov, da bi izvedeli, kdo se je uvrstil v sam vrh. Razglasitve sta se poleg prej omenjenih gostov udeležila tudi Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, in Tanja Kosi, z občinske uprave Občine Rače - Fram. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je prejel poročilo vodje tekmovanja o izvedbi 22. državnega kviza. Tekmovalce pa sta nato nagovorila še Samo Rajšp, župan Občine Rače - Fram, in dr. Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika GZS. Slednja je vse zbrane tekmovalce nagovorila s spodbudno mislijo: »Ne glede na to, kakšen rezultat boste danes dosegli, zapomnite si naslednje: Znanje, ki ga pridobimo v mladosti, se izklesa v kamen. Je bogastvo in nihče nam ga ne more odvzeti. Zato hodite po svetu odprte glave in vse, česar se naučite, širite med svoje prijatelje, pri vsem tem ne pozabite na naše gasilske vrednote, širite jih in jih živite.« Spodbudila jih je tudi, naj si pomagajo med seboj ter se spoštujejo. Poimenovala jih je za prihodnost gasilstva in izrazila, kako ponosni smo gasilci nanje. Nagovor je sklenila s čestitkami in zahvalo gostiteljem za izvedbo kviza.

Prišel je težko pričakovani trenutek, ko je predsednica B-komisije, Nina Kotar, razglasila rezultate tekmovanja.

Prva tri mesta v kategoriji pionirjev:

1. PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR

2. PGD PODZEMELJ

3. PGD SREDIŠČE OB DRAVI

Prva tri mesta v kategoriji mladincev:

1. PGD KOSTREVNICA

2. PGD MLINŠE

3. PGD VELIKA LOKA

Prva tri mesta v kategoriji pripravnikov:

1. PGD SELA

2. PGD LESIČNO-PILŠTANJ-ZAGORJE

3. PGD DOLGA VAS-KOČEVJE

Preostali rezultati so dosegljivi na POVEZAVI.

S sklepno mislijo Renate Rupreht, predsednice Mladinske komisije GZS, da je že sama uvrstitev na državno tekmovanje v kvizu velik uspeh, s čestitko in zahvalo gostiteljem za organizacijo se je končal 22. državni kviz gasilske mladine na OŠ v Račah.

Gasilska zveza Slovenije se najlepše zahvaljuje za uspešno izvedbo tekmovanja gostiteljem GZ Maribor in Mariborski regiji, Občini Rače – Fram in OŠ Rače za neizmeren posluh in pripravljenost sodelovati, enako tudi vsem sodelujočim v spremljevalnem programu in tistim, ki ste kakorkoli prispevali k uspešni izvedbi. Iskrena hvala še vsem mentorjem in sodnikom, prvim za vso vloženo energijo in srčnost pri delu z mladino, sodnikom pa za korektno delo pri sojenju.

Ne nazadnje pa čestitamo še vsem ekipam za sodelovanje, v katerem ste pokazali ogromno volje in znanja.

Galerija fotografij


Podpisan Načrt sodelovanja med Policijo in Gasilsko zvezo Slovenije


Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, in mag. Senad Jušić, generalni direktor policije in glavni policijski svetnik, sta danes, 4. aprila 2024, v prostorih krovne gasilske organizacije podpisala Načrt sodelovanja med Policijo in Gasilsko zvezo Slovenije.

Podpisan načrt bo tako tudi formalno potrdil že dobro uveljavljeno sodelovanje med policisti in gasilci pri opravljanju njihovih nalog.

Generalni direktor policije je dejal, da sta oba partnerja, slovenska Policija in GZS, verodostojna, kredibilna in zanesljiva partnerja na področju zaščite in reševanja. »Ta sporazum je odlična podlaga, da okrepimo nadaljnje medsebojno sodelovanje in moto: ''Ambiciozno naprej.'' Prostora za izboljšave je še precej in verjamem, da bomo v letošnjem letu še bolje sodelovali.«

»V zagotavljanju varnosti naših sodržavljanov smo izkušeni bratje, predvsem skupaj na terenu, zato si želim, da tako ostane tudi v prihodnje. Predvsem naše zadnje nesreče kažejo, da smo gasilci in policisti dobro povezani in usposobljeni. Hkrati želim, da nadaljujemo to zgodbo in vsak v svojem stebru nacionalne varnosti poskrbimo za čim višji nivo varnosti naših državljanov, in verjamem, da to od nas tudi pričakujejo,« so bile besede predsednika Gasilske zveze Slovenije, ki mu je to sodelovanje v veliko zadovoljstvo. Misel je sklenil z obljubo, da se bodo trudili dobro voljo ter zapisano v načrtu prenesti tudi na nižje nivoje.


MALICA NA DRŽAVNEM KVIZU GASILSKE MLADINE IN DIETNA PREHRANA


Na Državnem kvizu gasilske mladine 2024, ki bo potekal 13. aprila na OŠ Rače, bosta na voljo malica in kosilo za vse udeležence.

MALICAKOSILO
sendvič z malo žemljo, salama, sirpaniran zrezek
frutabelapražen krompir
jabolčni sok 2 dlmešana solata
voda 0,5 l
sirova štručka 80 g
Prav tako bo na voljo dietna prehrana. Za naročilo izpolnite obrazec na povezavi


Ustavitev postopka obravnave predloga Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah


Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sporočilo, da ustavlja postopek obravnave predloga Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah.

Na Gasilski zvezi Slovenije smo zadovoljni, da imamo na drugi strani sogovorce, ki so upoštevali naše pripombe na predlog uredbe. Verjamemo, da bo MOPE z upoštevanjem prispelih pripomb, s pogovori in skupnim usklajevanjem vseh deležnikov našlo rešitve, ki bodo v čim večji meri zadostili ustreznejši vsebini novega predloga uredbe.

V našem dopisu na omenjeno ministrstvo 22. marca 2024 smo navedli pomisleke z utemeljitvami, ki so zadevali predvsem člene uredbe, ki opredeljujejo pridobivanje dovoljenj, izračune in meritve emisij zvočnih naprav, časovno omejitev trajanja prireditev, montaže in pospravljanje prizorišča, časovni razmik med prireditvami … Novela Uredbe bi močno prizadela organizacijo gasilskih prireditev, ki so ključnega pomena tudi za zbiranje finančnih sredstev za delovanje prostovoljnih gasilskih društev in s tem tudi zagotavljanje operativne pripravljenosti za posredovanje v različnih oblikah naravnih in drugih nesreč.

Če bi siceršnji predlog uredbe stopil v veljavo, bi to za gasilce pomenilo precejšnjo oviro, povzročila bi namreč povečanje stroškov in otežila administrativne postopke, kar bi negativno vplivalo na zbiranje finančnih sredstev za gasilska društva ter druge organizatorje prireditev v občinah. Prav tako nas je skrbelo, da bi bile nekatere določbe novele neizvedljive v praksi, kar bi vodilo v onemogočanje izvedbe številnih gasilskih in drugih prireditev, ki so ključnega pomena za celotno družbo. Organizacija gasilskih prireditev ni le način za zbiranje sredstev, temveč tudi priložnost za krepitev skupnosti, povezovanje med gasilskimi člani ter občani in spodbujanje članstva v prostovoljnih gasilskih društvih. To pa neposredno vpliva tudi na operativno pripravljenost gasilskih enot, saj močno članstvo pomeni večjo zmogljivost in učinkovitost pri posredovanju v primeru nesreč.


Usposabljanje za predsednice komisij in njihove namestnice


Svet članic je v soboto, 23. marca 2024, na Ljubnem ob Savinji organiziral usposabljanje za predsednice in namestnice komisij za članice v GR in GZ, ki se ga je udeležilo 154 članic in gostov. Prisluhnili so predavanjem o poplavah v Savinjsko-šaleški regiji v sliki, besedi ter skozi oči reševalcev, ki so jih predstavili Mirko Brezovnik, poveljnik Savinjsko-šaleške regije, Majda Potočnik, županja Občine Rečica ob Savinji, in Gregor Križnik, operater na ReCo Celje. Ema Lenarčič je spregovorila o pomenu prehrane na daljših in zahtevnejših intervencijah, Jasmina Vidmar, predsednica Sveta članic, pa je predstavila delo in usmeritve Sveta članic GZS.


16. strokovni dnevi Borisa Stevanoviča


Gasilska zveza Gorenjske v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev organizira tradicionalne 16. strokovne dneve Borisa Stevanoviča.

Po udeležbi največji strokovni gasilski seminar v Sloveniji bo 6. in 7. aprila 2024 na Rogli.

Kot vsako leto bomo predstavili največje intervencije zadnjega obdobja ter nekaj najbolj odmevnih manjših intervencij:


  • Požar solarnih panelov v Medvodah
  • Požar v cestnem predoru v Mariboru
  • Požar Bandag Škofja Loka

V Slovenijo smo povabili tudi dva strokovnjaka iz tujine:


  • Mark Bokdam – Nizozemska, požari solarnih panelov, izkušnje z Nizozemske
  • Zisoula Ntasiou – Grčija, gašenje iz zraka v Grčiji

Poleg tega pa še nekaj zanimivih tem:


  • Najdražje gasilsko vozilo v Sloveniji – vozilo za gašenje v železniških predorih
  • Evakuacija iz domov za starejše
  • Novi izziv za gasilce - menjava obstoječih penil
  • Organiziranost industrijske gasilske enote KRKA Novo mesto
  • Celostna predstavitev vzdrževanja osebne zaščitne opreme

Letos bomo organizirali tudi strokovni panel z naslovom Vloga gasilcev ob naravnih nesrečah.

Strokovni dnevi Borisa Stevanoviča bodo kot vedno atraktivni, poučni in zanimivi. Na njih bomo delili znanje in izkušnje, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Poskrbeli bomo tudi za zaprto dražbo (artikli za dražbo dobrodošli) in zabavni večer s tombolo.

Več informacij in prijave na GZG (klik)

Priloge:

Letak

Urnik

Cenik


Drugi dan pomurskega gasilskega simpozija Eöryjevi dnevi


V Hotelu Radin v Radencih se je zaključil dvodnevni pomurski gasilski simpozij Eöryjevi dnevi z mednarodno udeležbo. Drugi dan dogodka, ki ga je Gasilska regija Pomurje organizirala v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije (GZS) ter Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), se je začel s predstavitvijo odziva na elementarne nesreče v sosednji Avstriji. Predstavitev je pripravil Thomas Fessl, posebni predstavnik za pomoč ob nesrečah ter vodja krizne enote. Sledila je še predstavitev izobraževalnega centra na avstrijskem Štajerskem, izvedel jo je tamkajšnji vodja gasilske šole in civilne zaščite Gerhard Grain Schulleiter, ki je tudi posebni državni predstavnik za usposabljanje.

Na prvem tovrstnem simpoziju v pomurski gasilski regiji je ukrepe na področju zaščite in reševanja s podporo kohezijskih sredstev predstavil minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije Aleksander Jevšek, vodja izpostave URSZR Murska Sobota ter poveljnik štaba Civilne zaščite Pomurje Martin Smodiš pa je predstavil nacionalni center civilne zaščite – podcentra za protipoplavno zaščito v severovzhodni Sloveniji.

Predsednik CTIF Milan Dubravac je udeležencem simpozija predstavil omenjeno mednarodno združenje ter njegovo vlogo in pomen za Slovenijo, poveljnik GZS Zvonko Glažar pa je predstavil novosti na področju izobraževanja prostovoljnih gasilcev in aktualne zadeve v krovni gasilski organizaciji.

Dvodnevni pomurski gasilski simpozij, ki je bil posvečen enemu najzaslužnejših slovenskih gasilcev Ernestu Eöryju, je s sklepno mislijo zaokrožil poveljnik pomurske gasilske regije Matej Miholič. Kot je izpostavil, so pomemben prispevek simpoziju dali domači in tuji predavatelji, posebej pomembno je imeti analize večjih intervencij doma in po svetu. Ob tem je izpostavil še razvojne potrebe in priložnosti za pomursko gasilstvo. Podnebno pogojene nesreče so namreč dejstvo, vloga gasilcev pri odzivu nanje pa je bila in bo tudi v prihodnje velika. »Da bomo pri tem uspešni tudi v prihodnje ter da bosta sodelovanje in tovarištvo še naprej dobra, potrebujemo znanje, ljudi in opremo. To je vodilo vsega,« je dodal. »Poslanstvo gasilcev niso slavnostne uniforme in praznovanja. Naše poslanstvo je pomagati sočloveku v stiski, ki jo povzroči bodisi naravna bodisi elementarna nesreča. Prav tu se pokaže naš kleni duh. Tu se pokažeta naša izkušenost in preudarnost. Nemalokrat so ob takšnih trenutkih na trhlih nogah vzdržljivosti tudi naša življenja. Prav zato so naša pripravljenost, usposobljenost in strokovnost vedno postavljene na prvo mesto. Zato se izobražujemo, se povezujemo in rastemo,« je še sklenil. Želja organizatorjev je, da bi ta za pomursko regijo edinstveni dogodek postal stalnica.

Več fotografij: https://we.tl/t-DsWjNybx9W

Pripravila: Damjana Nemeš