BOGATAJEVI DNEVI ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2022


Od 26.5.2022 do 28.5.2022 bodo na Ptuju potekali osmi Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na Bogatajevih dnevih se predstavi sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zmogljivosti in novosti na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji. Kot že tradicionalno, bo na prireditvi aktivno sodelovala tudi Gasilska zveza Slovenije, in sicer:

  • z razstavnim prostorom, kjer bo predstavljena naša organizacija, njena zgodovina in aktivnosti (od 26. - 28.5.2022),
  • z preventivnimi delavnicami na temo požarov v gospodinjstvu (od 26. - 28.5.2022),
  • pri izvedbi posveta za gasilske enote širšega pomena (27.5.2022),
  • z predstavitvijo poveljniškega vozila PV-2 in vključevanjem brezpilotnih zrakoplovov v podporo vodenja intervencij (27.5.2022),
  • z izvedbo uradnega treninga tekmovalnih enot, ki so se uvrstile v nadaljnje priprave za sodelovanje na gasilki olimpijadi v Celju (27.5.2022),
  • pri izvedbi tekmovanja iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah (28.5.2022),
  • z izvedbo mednarodnega gasilskega tekmovanja (28.5.2022).

4. SEJA PLENUMA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE JE BILA V SVETEM JURIJU OB ŠČAVNICI


UTRINKI IZ PLENUMA

V soboto, 23. aprila 2022, je v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici potekala 4. seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije. Po plenarnem delu zasedanja je sledil slavnostni del, na katerem so bila podeljena priznanja plaketa gasilca, kipec gasilca in priznanje Matevža Haceta za leto 2021.

V Svetem Juriju ob Ščavnici so bili na seji prisotni delegati, izvoljeni na skupščinah gasilskih zvez, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, člani Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora, Arbitraže, predsednik CTIF, predsednik Uprave Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja, predsednik in poveljnik GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje ter drugi.

Za prijeten uvod v zasedanja Plenuma je s kulturno točko poskrbela etno glasbena skupina Bos.si, nato pa je moderatorka Breda Žunič k besedi najprej povabila Antona Slano, župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Župan, tudi gasilec, član PGD Bolehnečici, je povedal, da si občina, kraj in ljudje štejejo v čast, da lahko v Svetem Juriju ob Ščavnici gostijo zasedanje pomembnega organa krovne gasilske organizacije v času, ko praznujejo 28. občinski praznik. Prisotnim je gostoljubno zaželel uspešno delo. Sledila sta krajša nagovora Andreja Vrzela, predsednika GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, in Milana Antolina, predsedujočega regijskemu svetu Pomurske regije in podpredsednika Gasilske zveze Slovenije. Vsi so prisotnim zaželeli dobrodošlico v kraju, ki leži na slikovitem obrobju Slovenskih goric in se ponaša z dolgoletno tradicijo prostovoljnega gasilstva.

Gost na zasedanju Plenuma je bil tudi mag. Matej Tonin, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS. Po pozdravu vseh zbranih je povedal, da ima njegov obisk še prav poseben namen. To je zahvala Gasilski zvezi Slovenije, s katero je Ministrstvu za obrambo RS v tem mandatnem obdobju uspel napredek na nekaterih pomembnih področjih. Izpostaviti je potrebno dva zakona. Prvi je Zakon o gasilstvu, ki vsem gasilcem, prostovoljnim in poklicnim, prinaša boljše pogoje za delo. Nadalje gre zahvala vsem za razumevanje pri urejanju statusa gasilcev, ki se je izboljšal. V Zakon o dohodnini smo uspeli spraviti pomembno dodatno splošno davčno olajšavo v višini 1500 evrov za prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci. Zelo pomembno bo pošteno in natančno deliti, ob tem je minister izpostavil: »Prosim vas, da vsi skupaj osveščamo in seznanjamo ljudi, da bo potrebno pripraviti zelo jasne ter natančne kriterije, kdaj je kdo upravičen. Teh kriterijev, ki jim bosta sledila Gasilska zveza Slovenije ter Uprava RS za zaščito in reševanje, se bo potrebno striktno držati.« Prav tako se je obrambni minister zahvalil družinskim članom gasilcev, ki plačujejo svoj delež za to, da gasilci lahko opravljajo svoje neprecenljivo poslanstvo.

4. zasedanje Plenuma Gasilske zveze Slovenije je s pozdravom začel njen predsednik Janko Cerkvenik. Delegate je seznanil s predlogi za izvolitev organov Plenuma: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisničarke. Za predsednika delovnega predsedstva je bil izvoljen mag. Dejan Jurkovič (GZ Ormož), za člana pa Jasmina Vidmar, predsednica Sveta članic (GZ Zreče-Vitanje) in Andrej Vrzel (GZ Sveti Jurij ob Ščavnici).

Plenuma se je udeležilo 123 od skupno 154 delegatov, kar je pomenilo, da je bilo zasedanje Plenuma sklepčno.

Sledilo je delo po predlaganem dnevnem redu, ki so ga delegati, skupaj s Poslovnikom o delu Plenuma Gasilske zveze Slovenije, soglasno potrdili. Najprej so obravnavali Poročilo o izvajanju programa dela in letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 z revizorjevim mnenjem. Dokumenta sta predstavila predsednik Janko Cerkvenik in poveljnik Franci Petek. Predsednik je izpostavil, da smo preživeli čas, v katerem smo se vsi spraševali, ali smo še na pravi poti, saj je bilo vse povezano s tem, kaj smemo in česa ne, to pa so nam narekovale omejitve zaradi koronavirusa. Kljub temu smo program dela, ki je bil v gradivu opredeljen po posameznih sklopih, skušali realizirati po najboljših močeh. Za naprej pa bo potrebno najti pot, po kateri bomo povrnili stanje izpred koronakrize, in s kakšnim tempom iti po njej, da bomo uspešno končali ta mandat. Pohvalil je vse organe Gasilske zveze Slovenije, saj da so naredili vse, kar se je v danih razmerah dalo. S ponosom je dodal: »V čast mi je, da vodim organizacijo, v kateri pripadnost še vedno veliko šteje. Naša osnovna naloga, to je poskrbeti za varnost občanov, nas je in nas bo tudi v prihodnje nagovarjala.«

Nadaljeval je poveljnik, ki je povedal, da se je Poveljstvo sestalo na petih sejah, na katerih so sprejeli in realizirali pomembne sklepe. Kljub težkim pogojem so bili izvedeni štirje posveti. Začel se je projekt »gasilsko vozilo«, ki bo nekakšna učna delavnica. V preteklem letu je preko 150.000 operativnih gasilcev sodelovalo na približno 18.000 intervencijah. Kar nekaj od slednjih je bilo velikih intervencij v industriji pa tudi v naravi. Že obrambni minister je omenil, da je bilo pestro pri sprejemanju nove zakonodaje. S kriteriji se že aktivno ukvarjamo, že smo pripravili njihov osnutek, pod drobnogled jih je vzela tudi komisija pri URSZR. Veliko aktivnosti je bilo namenjenih izobraževanju in usposabljanju. V okviru 279 različnih tečajev smo usposobili 3000 udeležencev, kar je sicer za 30 odstotkov manj od načrtovanega. Vemo, zakaj. V zaključni fazi je prenova dopolnilnega usposabljanja za tehnično reševanje. Za posedovanje gasilske tehnike se pripravljajo novi standardi, vprašanje je, kako nadzirati našo zaščitno opremo. V ta namen bomo dobili tudi sredstva iz projekta EU. Veliko dela je bilo opravljenega tudi na področju gasilskih tekmovanj. Najpomembnejše delo je bilo seveda povezano z velikim projektom – Gasilsko olimpijado Celje 2022. Priprave nanjo zelo dobro potekajo, pri čemer veliko pomagata Ministrstvo za obrambo RS ter Uprava RS za zaščito in reševanje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Skupaj bomo vse izpeljali tako, da bomo po dogodku nanj lahko vsi ponosni.

Prav tako se moramo za dobro sodelovanje iskreno zahvaliti tudi Slovenski vojski in Policiji.

Finančni del letnega poročila Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 je obrazložila mmag. Suzana Kralj, vodja področja splošnih zadev, poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije pa je podal njegov predsednik Franc Rančigaj.

Delegati Plenuma so obravnavana poročila soglasno potrdili. Potrdili so tudi Program dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2022 s finančnim ovrednotenjem in predlog Pravilnika o Arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije, ki ga je na kratko predstavil predsednik Arbitraže mag. Matjaž Debelak.

Po dnevne redu sta sledila obravnava in potrditev Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na XVIII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije ter predloga članov Kandidacijske komisije za izvedbo postopka kandidiranja za volitve organov in funkcionarjev na XVIII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije.

Plenum je pozdravil tudi Milan Dubravac, predsednik CTIF, ki organizaciji predseduje od leta 2020. Povedal je, da bo gasilska olimpijada verjetno najbolj množičen gasilski dogodek na svetu in da je ponosen, da ga letos gostimo v naši državi. Sledil je še nagovor Darka Buta, generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje. Najprej se je zahvalil za vse sodelovanje na intervencijah v preteklem letu, še posebej pa ob požarih v naravi v Severni Makedoniji. Med drugim je povedal, da sta poleg že omenjene zakonodaje pomembna tudi Pravilnik o požarnem varovanju in vsa interventna zakonodaja, sprejeta v času koronavirusa. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so se veliko ukvarjali z nepremičninami. Pojavile so se nove možnosti za postavitev nacionalnega centra civilne zaščite, v katerem bodo združene vse reševalne strukture. V preteklem tednu je bil predstavljen tudi nov center za poplave, ki se bo nahajal v Murski Soboti. Interventno se dela na razširitvi podcentra za požare v naravi v Sežani. Generalni direktor Darko But je izpostavil tudi Gasilsko olimpijado Celje 2022 ter Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, ki bodo potekali od 26. do 28. maja 2022 na Ptuju. Veseli ga, da se bomo na obeh dogodkih lahko srečali v živo. Na koncu se je vsem gasilcem zahvalil za delo, ki so ga opravili in ki ga bodo tudi v prihodnje.

Po krajšemu odmoru je sledil slavnostni del Plenuma, posvečen zahvali gasilskim tovarišem, ki so dobršen del svojih življenjskih poti prehodili v luči gasilstva. Po kulturni točki skupine Chicas je bila na vrsti podelitev najvišjih priznanj gasilske organizacije za leto 2021. Podelila sta jih Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Plakete gasilca so prejeli MILOŠ KOČEVAR iz Kraške gasilske zveze, FRANC MATJAŽ iz Gasilske zveze Zgornjesavinjske doline Mozirje, VOJTEH REV iz Gasilske zveze Jesenice in ADI VERTNIK iz Gasilske zveze Ruše.

Prejemniki kipca gasilca so bili ANTON ČUK iz Gasilske zveze Logatec, MILAN SIMIČ iz Gasilske zveze Kočevje in JOŽE ZLATINŠEK iz Gasilske zveze Zgornjesavinjske doline Mozirje.

Letošnji prejemniki najvišjega priznanja – priznanja Matevža Haceta – so bili ŠTEFAN FLISAR iz Gasilske zveze Cankova, MIRAN GREGORIČ iz Obalne gasilske zveze Koper in FRANCI RANČIGAJ iz Gasilske zveze Žalec.

VSEM PREJEMNIKOM PRIZNANJ IZREKAMO ISKRENE ČESTITKE.

V imenu dobitnikov priznanj se je zahvalil Franci Rančigaj, prejemnik priznanja Matevža Haceta.

Zasedanje Plenuma Gasilske zveze Slovenije v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici se je zaključilo z iskrenimi čestitkami nagrajencem, klepetom gasilskih tovarišev in zakusko.


PRIROČNIK ODNOSI Z JAVNOSTMI V GASILSTVU


Izšel je priročnik avtorja Roberta Okorna z naslovom: Priročnik ODNOSI Z JAVNOSTMI v gasilstvu. Priročnik je na voljo v Ekonomatu Gasilske zveze Slovenije.


PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVE PRIREDITEV IPF V VULKANU ZA LETO 2022


Gasilske organizacije, ki do 31. oktobra 2022 načrtujejo prireditve z javno priobčitvijo fonogramov in se bodo vključile v skupno plačilo nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, bodo tudi letos deležne ugodnosti, ki izhajajo iz pogodbe med Zavodom za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF, k.o) in Gasilsko zvezo Slovenije.

Gasilska društva in zveze, ki se želite vključiti v skupno plačilo nadomestila, lahko svoje prireditve prijavite v Vulkanu najkasneje do 18. aprila 2022. Prijavo izvedete v Vulkanu v zavihku organizacija in Urejanje na naslovu Prireditve IPF. Gasilska društva, ki na svojih prireditvah (veselicah ipd.), ne bodo predvajala posnete glasbe, prireditve v Vulkanu ne prijavljajo. Prijavi društva v Vulkanu sledi tudi račun za plačilo nadomestila!


LIKOVNI NATEČAJ ZA SLOVENSKE OSNOVNOŠOLCE Z NASLOVOM: “GASILEC – TEKMOVALEC”


Leto 2022 bo za nas zelo pomembno leto, saj bo v mesecu juliju - od 17. do 24. julija -  v Celju potekala Gasilska olimpijada. V počastitev na Gasilsko olimpijado Celje 2022 razpisujemo likovni natečaj z naslovom "Gasilec- tekmovalec". Razpis likovnega natečaja in prijavnico najdete na spodnji povezavi. Razpis bo potekal do 31. maja 2022.

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2022/04/likovni_natecaj_go_celje_2022-2.pdf

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2022/04/prijavnica_za_likovni_natecaj.pdf
 
Prevoda razpisa v angleškem in nemškem jeziku bosta objavljena tudi na spletni strani CTIF2022, tako da bo lahko udeležba na natečaju tudi mednarodna.


OBISK KOMISIJ CTIF


Od 1. do 5. aprila 2022 smo v Laškem in Celju gostili predstavnike CTIF in njihovih članic. Obiskali sta nas delegacija Komisije za tekmovanja in Komisije za mladino CTIF.
V dvorani Thermane Laško je v soboto zjutraj začela z zasedanjem Komisija za mladino pri CTIF, ki jih je nagovoril tudi Janko Cerkvenik predsednik Gasilske zveze Slovenije. Popoldan in v nedeljo dopoldan je potekal sestanek vodstva tekmovalne komisije CTIF s člani organizacijskega odbora Gasilske zveze Slovenije, s poveljnikom Francijem Petkom na čelu. V soboto sta bila prisotna tudi Milan Dubravac, predsednik CTIF in Roman Sykora, generalni sekretar. V ponedeljek je imela svoje zasedanje Komisija za tekmovanja CTIF.
Gostje so si v spremstvu domačinov ogledali tudi prizorišča Gasilske olimpijade Celje 2022 ter se skupaj z vodičem sprehodili skozi mestno jedro Celja.


POŠTA SLOVENIJE PODPRLA GASILSKO OLIMPIJADO CELJE 2022

V četrtek, 24. marca 2022, je v prostorih Gasilske zveze Slovenije potekal delovni sestanek vodstev Gasilske zveze Slovenije in Pošte Slovenije. Na njem sta se obe strani seznanili z dejavnostmi, ki nas povezujejo. Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, sta Tomaža Kokota, generalnega direktorja Pošte Slovenije, seznanila z aktivnostmi gasilcev, še posebej s pripravami na Gasilsko olimpijado Celje 2022.


Generalni direktor Pošte Slovenije je poudaril, da na Pošti Slovenije s posluhom za potrebe ljudi in odgovornostjo do njih podpirajo različne projekte, ki pozitivno vplivajo na okolje. S poštnimi storitvami od nekdaj vplivajo na kakovost življenja ljudi. To kakovost povečujejo z odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi. Svoj del odgovornosti nosijo tudi pri podpori družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti. Podpora Gasilski zvezi Slovenije je zagotovo ena izmed teh dejavnosti. Poleg finančnih sredstev za pomoč pri izvedbi olimpijade bo Pošta Slovenije 11. julija 2022 izdala priložnostno znamko, s katero bomo obeležili Gasilsko olimpijado Celje 2022. Prepričani smo, da bo poštna znamka doprinesla k dodatni mednarodni promociji in prepoznavnosti dogodka.


Na koncu srečanja je Tomaž Kokot, generalni direktor Pošte Slovenije, simbolno predal finančno podporo Gasilski zvezi Slovenije za organizacijo Gasilske olimpijade Celje 2022.