PRIJAVA PRIREDITEV NA IPF ZA LETO 2021


Gasilske organizacije, ki v letu 2021 do konca oktobra načrtujejo prireditve z javno priobčitvijo fonogramov in se bodo vključile v skupno plačilo nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, bodo tudi letos deležne ugodnosti, ki izhajajo iz pogodbe med Zavodom za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF, k.o) in Gasilsko zvezo Slovenije.

Gasilska društva in zveze, ki se želite vključiti v skupno plačilo nadomestila, lahko svoje prireditve prijavite v Vulkanu med 9. in 25. julijem 2021. Prijavo izvedete v Vulkanu v zavihku organizacija in Urejanje na naslovu Prireditve IPF. Gasilska društva, ki na svojih prireditvah (veselicah ipd.), ne bodo predvajala posnete glasbe, prireditve v Vulkanu ne prijavljajo. Prijavi društva v Vulkanu sledi tudi račun za plačilo nadomestila!


RAZPIS USPOSABLJANJ ZA JESEN 2021


Obveščamo vas, da je v Vulkanu odprt razpis za usposabljanja, ki se bodo izvajala v jesenskem času, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

Rok za predprijave na razpis je do vključno 21. 7. 2021 (ta datum velja tudi za GZ). Razpis je razpisan v zmanjšanem obsegu zaradi prijav, ki so še na čakanju od lanskega leta oz. začetka letošnjega leta, katerih tečaji se niso izvedli.

V začetku meseca avgusta bodo poslana vabila za tečajnike, ki so razporejeni v mesecu septembru. Vsi, ki še čakajo na termine, bodo razporejeni naknadno. Terminski plan bo objavljen v roku 14 dni.

Usposabljanja se bodo izvajala v treh Izobraževalnih centrih za zaščito in reševanje RS, in sicer na Igu, v Pekrah in v Sežani. Določena usposabljanja se bodo izvajala na dveh lokacijah, zato so razpisi odprti za vsako lokacijo posebej. Predprijave so možne samo na eno lokacijo. V kolikor na eni lokaciji ne bodo zapolnjena vsa mesta, bomo prerazporedili prijave društev z druge lokacije, ki bi bile na tej lokaciji zavrnjene. Merila za izračun mest v Vulkanu so zapisana v Razpisu za leto 2021. Tečajnike, ki so že sprejeti oz. razporejeni za leto 2021 prosim ne prijavljajte ponovno.


VROČINSKI VAL IN POŽARI


Zgodovinski vročinski val, ki je konec preteklega in v začetku tega tedna zajel severozahodni del ZDA in jugozahodni del Kanade je po poročanju ameriških medijev, terjal več kot 100 smrtnih žrtev v ZDA, v Kanadi pa več sto. Meteorologi menijo, da je vročinski val neposredna posledica podnebnih sprememb, ki povzročajo take ekstremne vremenske pojave. Padlo je več vročinskih rekordov, med drugim v Portlandu, kjer se je temperatura povzpela na 46 stopinj Celzija. V mestu Lytton v Britanski Kolumbiji (Kanada) so v ponedeljek izmerili 47,9 stopinje Celzija, dan prej 46,6 stopinje Celzija, v sredo 30. junija pa že 49,5 stopinje Celzija in s tem podrli dozdajšnji rekord v Midalu v Saskatchewanu iz leta 1937, ko so izmerili 45 stopinj Celzija.

Poleg ekstremno visokih temperatur so v nekaterih mestih in okolici izbruhnili še gozdni požari. Ljudje zaradi požarov zapuščajo svoje domove in v avtomobilih bežijo iz mesta Lytton v Britanski Kolumbiji. Zaradi varnosti in širjenja ognja so morali evakuirati ljudi iz mesta.

Vroče je tudi v Mediteranu in na Balkanu. V Bosni in Hercegovini je v Mostarju termometer pokazal 40 stopinj Celzija, dve manj v Sarajevu. Tudi v Črni gori so se že približali 40 stopinjam Celzija, v Prištini jih je bilo 39. Podobno je v Srbiji, v Beogradu je bila presežena najvišja do zdaj izmerjena junijska temperatura – 18. junija 1918 so izmerili 38 stopinj Celzija. Na Hrvaškem so se že borili z večjim požarom pri Šibeniku.

Slovenija je občutila posledice prvega letošnjega vročinskega vala. Temperature so se ponekod povzpele nad 35 stopinj Celzija. Do zdaj najbolj vroč mesec junij je bil leta 2003, letošnji bo pa zelo podoben, tudi tistemu iz leta 2019.

Napovedi za naslednje mesece so takšne, da lahko računamo z nadpovprečnimi temperaturami. Koliko jih bo in kako izraziti bodo vročinski valovi, pa zdaj še ni mogoče napovedati za meseca julij in avgust. Bo pa ta prvi vročinski val, ki ga zdaj preživljamo, prekinjen le za kakšen dan in se bo nadaljeval. Spremljamo situacijo na terenu.  Opazne so že posledice visokih temperatur in suše. Glede na napovedi moramo poskrbeti za pripravljenost gasilcev, sredstev in managementa za spopadanje z požari v naravi. GZS z ostalimi službami v soboto 3. julija 2021 organizira vajo »Vremščica 2021«, kjer bo preizkušen sistem vodenja, koordinacija, TK sredstva, brezpilotni zrakoplovi in ostalo ob začetku poletne požarne sezone.


Razpis usposabljanj za drugo polletje 2021


Obveščamo vas, da smo v Vulkanu odprli tečaje za gašenje požarov v naravnem okolju (GNO), ki bodo potekali, od 12.7. do 12. oz. 15. 8. 2021, v ICZR Sežana. Za tečajnike je obvezno tudi morebitno opravljanje dežurstva (pon.-ned.) po zaključku tečaja. V priloženem obvestilu, ki je bilo poslano tudi vsem gasilskim zvezam, je več informacij glede prijave in razpisa za vsa usposabljanja v drugem polletju 2021.

Obvestilo - Razpis usposabljanj za drugo polletje 2021 in aktualne informacije
Obrazec za kandidata ob prijavi za GNO 2021


POROČILO O ODPIRANJU VLOG NA RAZPIS ZA SGZRO 2021


Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje GZRO za leto 2021 je dne 10. 5. 2021 zaključila z odpiranjem in obdelavo vlog.

Poročilo o odpiranju vlog je objavljano na povezavi.

Vlagatelji lahko rešitve vlog že vidijo v Vulkanu (oprema/sofinanciranje/vloge) in lahko začnejo s pripravo dopolnitev.

V Vulkanu morajo biti vlagatelji pozorni na status vloge na 1. strani (osnovni podatki) in na rešitve posamezne postavke opreme na 2. strani.
Možno je, da so opombe na obeh straneh (zavrnitev v splošnem delu in na posameznih postavkah).

V kolikor je označena zavrnitev v splošnem delu, je celotna vloga zavrnjena in je potrebno dopolniti oziroma ugovarjati, sicer vloga ne gre v nadaljnji postopek.
V kolikor pa je označena samo zavrnitev posamezne postavke, se ostale postavke upoštevajo v nadaljnjem postopku tudi, če vlagatelj ne dopolnjuje oziroma ugovarja.

Pisna obvestila URSZR o nepopolnosti vlog na razpis so bila dne 19.5.2021 vlagateljem poslana s priporočeno pošto.

Dopolnitve oziroma ugovori bodo možni v 8-ih dneh po prevzemu priporočene pošte in sicer pisno na URSZR. 

Prosimo, da dopolnitev pred prejemom obvestila s strani URSZR ne pošiljate!!! 

Vlagatelji, ki imajo popolnoma ustrezne vloge, ne bodo dobili nobenih obvestil, ampak morajo počakati na pogodbe, ki bodo poslane v podpis avgusta 2021.

V primeru nejasnosti pokličite na gsm: 041/384-994 (Adriana Cividini).


IZŠEL JE IZVLEČEK PRIROČNIKA O GASILSKEM PROTOKOLU


Priročnik o gasilskem protokolu je pomembna pridobitev za slovensko gasilstvo, ki zapolnjuje praznino v gasilski literaturi, saj tovrstnih poenotenih vsebin do sedaj še ni bilo zapisanih na enem mestu, prav tako pa razjasnjuje prenekatere dileme glede pravil ravnanja in obnašanja na prireditvah, ki so bile do sedaj prepuščene organizatorjem. K priročniku, ki je izšel februarja 2021 smo dodali tudi njegov izvleček, ki vsebuje 30 skic z legendami in 2 tabeli ter je prilagojenega formata za žepe gasilskih oblačil.

Naročite ga lahko v ekonomatu Gasilske zveze Slovenije


ZBIRANJE DONACIJ DOHODNINE S POMOČJO NAGRADNE IGRE


V podjetju Kovanček Group d. d. so pripravili nagradno igro »Brezplačno doniraj in še sam skasiraj!«, z namenom, da spodbudijo nove donatorje k doniranju dohodnine. Nagradna igra poteka na njihovih družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Izmed vseh, ki bodo s pomočjo spletne platforme E-Donacije do 31. 5. 2021 donirali dohodnino izbranemu društvu ali organizaciji, bodo izžrebali osebo, ki prejme nagrado 100 € gotovine, enako vsoto pa bodo namenili tudi društvu ali organizaciji, kateri je izžrebana oseba donirala dohodnino (torej, če nekdo donira dohodnino vam in je izžreban, prejme donator 100 € in vaše društvo 100 €).

Več o poteku nagradne igre si lahko preberete na tej povezavi:

https://edonacije.si/brezplacno-doniraj-in-skasiraj/

Zbiranje donacij iz dohodnine za leto 2020 je mogoče še do 31. 5. 2021