DRUGI DAN XVIII. KONGRESA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

Drugi dan XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije je bil izredno pester in poln zanimivih dogodkov.

V jutranjem plenarnem delu je predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik pozdravil goste, med njimi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Rudija Medveda, direktorja URSZR Leona Behina, poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana, Miloša Bizjaka z Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, poslanca DZ RS Aleksandra Reberška, predsednika CTIF Milana Dubrovca ter častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenije Matjaža Klariča. Z velikim veseljem je pozdravil še goste iz sosednjih držav, in sicer iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Slovaške in Češke.

Sledili so pozdravni nagovori gostov, kjer se je gasilcem za pomoč ob poplavah zahvalil tudi Bogomir Strašek, predsedniku uprave KLS iz Ljubnega. Zbrane v dvorani so nagovorili še poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, direktor URSZR Leon Behin, namestnik glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Miloš Bizjak, policijski svetnik Generalne policijske uprave Rajko Likozar Šimunkovič, predsednica Rdečega Križa Žalec Pavla Artnik, poslanec DZ RS Aleksander Reberšek.

Ana Somrak, članica UO GZS, je predsedniku Gasilske zveze Slovenije predala zahvalo s Festivala lesa v Kočevju zaradi posredovanja gasilcev na lanskem požaru na Krasu, in sicer nagrajeni Prastol iz leta 2022, ki bo krasil prostore Uprave Gasilske zveze Slovenije.

Voditelj Dušan Pungartnik je besedo nato predal tujim gostom, ki so se zahvalili za sodelovanje in izrazili željo ter potrebo za nadaljnje povezovanje. Posebno novico je poleg zahvale premierno naznanil predsednik gasilske zveze Nemčije Karl-Heinz Banse, in sicer kandidaturo za naslednjo gasilsko olimpijado leta 2026 v Berlinu v Nemčiji.   

Sklepni govor prvega dela dogajanja je imel še predsednik mednarodne gasilske organizacije CTIF Milan Dubravac. Izpostavil je turbulentna obdobja, bliskovit razvoj in uspešna mednarodna sodelovanja. Gasilski zvezi se zahvali za uspešno izvedeno lansko Gasilsko olimpijado v Celju. Svoj nagovor sklene s spodbudno mislijo, da je Slovenija iz učeče se države postala država, od katere se na področju gasilstva zdaj učijo drugi, na kar moramo biti res ponosni.

Janko Cerkvenik se na koncu s srebrnikom Gasilske zveze Slovenije zahvali letošnjim gostiteljem Kongresa – GZ Žalec – za uspešne priprave in izvedbo. Drugi srebrnik je bil namenjen upokojenemu celjskemu škofu Stanislavu Lipovšku, ki je vnet spremljevalec vseh gasilskih dogodkov in podpornik gasilstva.

Po krajšem odmoru so bile volitve za vodstvo Gasilske zveze Slovenije in za člane Nadzornega odbora GZS, predsednika Arbitraže ter člane Arbitraže. Za predsednika Gasilske zveze Slovenije je bil vnovič izvoljen Janko Cerkvenik, za poveljnika pa Zvonko Glažar.

Sledila je svečana podelitev najvišjih gasilskih priznanj. Priznanje Plaketa gasilca so prejeli Slavko Jezernik, Pavel Hudobivnik in Franc Starešinič. Priznanje Kipec gasilca so dobili Franc Bercko, Franc Mulec in Jožef Maurič. Najvišje priznanje Matevža Haceta za leto 2023 pa je šlo v roke Martine Jelovčan, Borisa Lambizerja in Franca Kirbiša.

Popoldne nas je čakal še veličasten gasilski dogodek, ki vedno naredi vtis na gledalce. Na ulicah Žalca se je odvila gasilska parada z več kot 5.300 gasilci. Sestavljalo jo je več ešalonov, ki so odkorakali na atletski stadion na svečano prireditev, kjer so jih nagovorili župan občine Žalec Janko Kos, predsednik Gasilske zveze Janko Cerkvenik ter minister za obrambo Marjan Šarec. Predsednica države Nataša Pirc Musar se dogodka žal ni uspela udeležiti, zato je njeno sporočilo prebrala njena svetovalka, sama pa je gasilce nagovorila v posnetku na družbenih medijih.

Gasilska zveza Slovenije se najlepše zahvaljuje gostiteljem za ves trud in izredno uspešno pripravo Kongresa ter vsem gostom, slavnostnim govorcem za udeležbo in izrečene besede podpore, nastopajočim za čudovit kulturni program, predvsem pa gasilkam ter gasilcem za sodelovanje v gasilski paradi. Zahvala gre tudi vsem preostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k tako uspešni izvedbi dogodka.

Foto naslovne fotografije: Klemen Zibelnik

Išči

+