DVODNEVNI POSVET NAJODGOVORNEJŠIH GASILCEV V DRŽAVI

Rogaška Slatina, 13. januar 2023 – V organizaciji Gasilske zveze Slovenije poteka dvodnevni posvet poveljnikov in predsednikov gasilskih zvez. Posvet se je začel s pozdravnimi nagovori Janka Cerkvenika, predsednika Gasilske zveze Slovenije, Eriha Straška, predsednika GZ Šmarje pri Jelšah in Marjana Šarca, ministra za obrambo RS.

V slavnostnem delu je podjetnik Ivo Boscarol prejel zahvalo za pomoč slovenskim gasilcem po požaru na Krasu v letu 2022 in prisotne tudi nagovoril. Minister Marjan Šarec je v nadaljevanju prejel plaketo Gasilske olimpijade Celje 2022 kot zahvalo Ministrstvu za obrambo RS za sodelovanje in pomoč pri organizaciji največje gasilske prireditve na Slovenskem, Gasilske olimpijade Celje 2022. Kulturni program je izvajal Oktet Zibika.

V nadaljevanju posveta bosta navzoče seznanila s pregledom opravljenega dela gasilske organizacije v letu 2023 Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Leon Behin, v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, je predstavil delo Uprave, s poudarkom na dobrem sodelovanju z gasilsko organizacijo. Poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih v letu 2022 pa bo podal mag. Miloš Bizjak, namestnik glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na posvetu je prisoten tudi državni sekretar Rudi Medved.

Drugi dan posveta poveljnikov in predsednikov GZ bo v znamenju aktualnih tem. Dr. Ana Bogdan Zupančič bo predstavila pomen poznavanja osebnostnih prilagoditev za uspešno vodenje in organizacijo dela. Predstavniki Gasilske zveze Žalec in Dušan Mikl bodo podali informacije o Kongresu Gasilske zveze Slovenije, ki bo jeseni v Žalcu, Zvonko Glažar pa bo predstavil poročilo o Gasilski olimpijadi Celje 2022. Po odmoru bosta Rok Leskovec in dr. Janja Kramer Stajnko predstavila izvedene razvojno-raziskovalne naloge, slednja pa bo spregovorila tudi o uveljavitvi novega gradbenega zakona in ugodnostih za gasilce. Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega razvojnega sklada bo predstavil aktualno ponudbo finančnih spodbud Regionalnega sklada, Dejan Jurkovič pa bo predstavil kriterije za vrednotenje operativnih gasilcev po Zakonu o dohodnini.

Priloga: Sporočilo za javnost

Išči

+