Belokranjska regija

Belokranjska cesta 10, p.p. 200

8340 Črnomelj

+386 (0) 41 982 039

  info@gz-crnomelj.si

Celjska regija

Aškerčev trg 15

3240 Šmarje pri Jelšah

+ 386 (03) 810 12 31

  gz-smarje@siol.net

 

Dolenjska regija

Trg Gorjanskega bataljona 8

8310 Šentjernej

+386 (0) 41 372 718

+386 (0) 41 358 430

  gasilska.zveza.sentjernej@siol.net

Gorenjska regija

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

+386 (0) 4 201 24 22

+386 (0) 41 709 558

  gz.gorenjske@gmail.com

  http://www.gzg.si/

Koroška regija

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

  gz.koroske.regije@gmail.com

Regija Ljubljana I

Ulica Vladimirja Dolničarja 11

1356 Dobrova

+386 (0) 41 631 875

+386 (0) 41 384 548

  info@regijaljubljana1.si

  http://www.regijaljubljana1.si/

Regija Ljubljana II

Roška cesta 10

1330 Kočevje

+386 (0) 41 657 384

  kocjanovi@gmail.com

Regija Ljubljana III

Livarska ulica 1

1241 Kamnik

+386 (0) 51 385 499

+386 (0) 41 541 333

  gz.kamnik@siol.net

Mariborska regija

Koroška cesta 12

2000 Maribor

+386 (0) 2 250 04 60

  gzmb@siol.net

Notranjska regija

Cesta notranjskega odreda 1

1386 Stari trg pri Ložu

+386 (0) 41 536 949

  notranjska.poveljnik@gmail.com

Obalno-kraška regija

Prečna ulica 6, p.p. 39

6230 Postojna

+386 (05) 726 21 66

      obalnokraska@gmail.com

Podravska regija

Natašina pot 1a

2250 Ptuj

  gz@ogz-ptuj.si

Pomurska regija

Cankarjeva 75

9000 Murska Sobota

+386 (0) 41 410 573

  info@gasilci-pomurje.si

Posavska regija

Kvedrova cesta 25

8290 Sevnica

+386 (0) 41 384 729

+386 (0) 41 205 191

      tajnistvo@gz-sevnica.si

Savinjsko-šaleška regija

Ulica Heroja Staneta 1

3310  Žalec

+386 (0) 41 372 601

+386 (0) 31 337 745

  sasa.regija@gmail.com

Severnoprimorska regija

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

+386 (0) 41 636 583

  gzcerkno@gmail.com

Zasavska regija

Savinjska cesta 35

1420 Trbovlje

+386 (0) 41 513 184

  rsgz.zasavska.regija@gmail.com