GASILSKIM DRUŠTVOM RAZDELJENIH VEČ KOT 5,8 MILIJONA EVROV

21 Dec 2022 NOVICE

Gasilska zveza Slovenije je udeleženim gasilskim društvom in zvezam, ki so sodelovala na poletni intervenciji gašenja požara »Kras 2022«, konec oktobra 2022 poslala v podpis pogodbe, po katerih so društva in zveze upravičene do skupaj več kot 5,8 milijona evrov za sofinanciranje stroškov intervencije. Poleg tega so delodajalci upravičeni do 613.260 evrov nadomestila za pokrivanje stroškov odsotnosti gasilcev z dela.

Gasilska zveza Slovenije je prejela sredstva za pokrivanje stroškov intervencije na Krasu iz več različnih virov. Dve pogodbi sta bili podpisani z Ministrstvom za obrambo oz. Upravo RS za zaščito in reševanje. Prva je bila namenjena pokrivanju intervencijskih stroškov prostovoljnih gasilskih organizacij v višini 2.723.414,44 evrov. V ta znesek so zajeti stroški za gorivo, poškodovano in uničeno opremo, čiščenje gasilske zaščitne in reševalne opreme, prehrano in ostali morebitni stroški ter za povračilo izplačanih nadomestil za odsotnost z dela oz. izgubljeni dobiček delodajalcev.

Druga pogodba je zagotavljala finančna sredstva za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja prostovoljnih gasilskih organizacij v višini 1.470.034,03 evrov. V enakem znesku je dodatna sredstva doniral podjetnik Ivo Boscarol.

Poleg navedenih sredstev je Gasilska zveza Slovenije zbrala za pomoč pri nakupu nove opreme donacijska sredstva v višini 811.829,07 evra, v kar so všteta nakazana sredstva podjetij, donacij preko sms-sporočil in televizijske oddaje »Stopimo skupaj za slovenske gasilce«.

Skupna vrednost sredstev, ki se na podlagi navedenih virov razdeli na prostovoljne gasilske organizacije, torej znaša 5.862.051,56 evrov.

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo Vladi Republike Slovenije, ki je ažurno zagotovila dodatna sredstva, Ivu Boscarolu za oplemenitenje teh sredstev, vsem donatorjem in posameznikom, ki so na kakršenkoli način darovali sredstva za gasilce, in TV Slovenija za izvedbo dobrodelnega koncerta.

Ob formalnem podpisu donatorske pogodbe Iva Boscarola Gasilski zvezi Slovenije je bila priložnost, da sta se Janko Cerkvenik in Franci Petek v imenu slovenskih gasilcev osebno zahvalila podjetniku za izjemno podporo, ki jo je izkazal z darovanimi sredstvi.

Gasilska zveza Slovenije

Išči

+