GRADIVA ZA TEMELJNE PROGRAME USPOSABLJANJA GASILCEV – 3. ZADNJI SKLOP

Gasilska zveza Slovenije je v letu 2021 pristopila k sistematični pripravi gradiv, skladnimi z veljavnim Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Gradiva so se pripravila v sklopu Razvojno raziskovalne naloge, financirane iz sredstev požarnega sklada. Naloga je bila uspešno zaključena in potrjena s strani URSZR, kot vsebinskega spremljevalca, v drugi polovici leta 2022. Gradiva so pripravljali strokovnjaki s posameznih področij v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje in usposabljanje pri GZS. V gradivih je v celoti zajeta vsa vsebina, ki je zapisana v učnih ciljih veljavnega učnega programa z navedbami priporočljive literature, kjer lahko predavatelj ali tečajnik najde še dodatna pojasnila. 1. sklop
 • Organizacija gasilstva in pravne osnove*
 • Izobraževanje
 • Osebnost gasilca
 • Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo*
 • Elektrotehnika in varnost*
 • Požarna preventiva*
 • Gasilska taktika*
2. sklop
 • Razvrščanje*
 • Požar in nevarne snovi*
 • Varstvo in zdravje gasilcev*
 • Radijske zveze*
 • Zaščita telesa in dihal*
3. sklop
 • Informatika*
 • Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami*
 • Vozila in oprema*
 • Prva pomoč*
 • Tehnično reševanje*
*gradivo ni lektorirano H gradivom prilagamo tudi predloge (»template«), kot priporočilo predavateljem za pripravo predstavitev, ki jih bodo uporabljali na predavanjih. Zavedamo se, da so gradiva »živa stvar«, ki jih bo potrebno sproti dopolnjevati in spreminjati skladno z razvojem stroke, tehnologije, spremembe zakonodaje… Prav tako dopuščamo možnost, da boste uporabniki našli kakšno napako ali pa imeli sami dodatne predloge za izboljšavo oziroma dopolnitve. S tem namenom prilagamo obrazec, kamor lahko vpišete svoje predloge oz. popravke. Izpolnjen obrazec posredujete na GZS na naslov: izobrazevanje@gasilec.net. Avtorji gradiv bodo prispele predloge dopolnili in jih smiselno vključili v že obstoječa gradiva. Želimo vam prijetno prebiranje gradiv in uspešno izvedbo tečajev.

Komisija za izobraževanje in usposabljanje pri GZS

Išči

+