Informacija o začasnem zadržanju izvrševanja določb Gradbenega zakona glede legalizacije

Na Gasilsko zvezo Slovenije smo prejeli več vprašanj o neizvrševanju 146. člena Gradbenega zakona, po katerem so se lahko legalizirali objekti, izvedeni brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, tako da so se jim izdala dovoljenja za objekt daljšega obstoja. Pogoj je bil, da so objekti od 1. januarja 2005 obstajali v bistveno enakem obsegu in z bistveno enako namembnostjo.

Ustavno sodišče RS je v začetku decembra 2023 do dokončne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena, kar po pojasnilih Ministrstva za naravne vire in prostor pomeni, da dokler Ustavno sodišče RS vsebinsko ne odloči o zadevi, ni mogoče začeti in tudi ne končati upravnega postopka za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja. Hkrati pa v tem času ni mogoče prisilno izvršiti inšpekcijskega ukrepa (rušitev, vzpostavitev prejšnjega stanja itd.) v zvezi z objektom daljšega obstoja, prav tako ne teče rok za prostovoljno izvršitev, če je bil inšpekcijski ukrep že izrečen.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja določb se nanaša le na postopke v zvezi s 146. členom zdaj veljavnega GZ-1, kar pomeni, da postopki, vodeni po 117. členu prej veljavnega GZ (Po tem členu je omogočena legalizacija s pridobitvijo dovoljenja za objekt daljšega obstoja za vse objekte, ki so bili takšni, kot so danes, pred 1. 1. 1998.), tečejo nemoteno, ker izvrševanje tega člena s strani ustavnega sodišča ni bilo zadržano.

Več informacij in pojasnil je na voljo na strani Ministrstva za naravne vire in prostor na povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-12-15-zacasno-zadrzanje-izvrsevanja-dolocb-gradbenega-zakona-glede-legalizacije/

in Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije: https://zaps.si/vse-novice/postopki-za-legalizacijo-objektov-daljsega-obstoja-zadrzani/

Povezava do sklepa ustavnega sodišča: https://www.us-rs.si/documents/a8/e7/u-i-203-236.pdf

Išči

+