IZJAVA POVELJNIKA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE O SITUACIJI NA KRASU

Spoštovani.

V javnosti se pojavljajo pomisleki in kritike, da zaradi Gasilske olimpijade Celje 2022 intervencija gasilcev na Krasu ni tako kvalitetna, kot bi lahko bila.

Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljstvu. Organizirani in usposobljeni smo za posredovanje na vseh intervencijah, tudi tistih, pri katerih je potrebo veliko število gasilcev. Operativna usposobljenost slovenskih gasilcev ne temelji na posamezniku ampak na množičnosti. V vsakem trenutku smo pripravljeni za hitro posredovanje ob kakršnikoli nesreči v najkrajšem možnem času. V primeru večjih nesreč je vzpostavljen strukturiran sistem aktiviranja enot, ki je opredeljen v alarmnem načrtu, ki je del operativnega načrta. Aktivacija enot poteka preko centra za obveščanje.

Na Krasu v tem trenutku poteka ena večjih intervencij. Zaradi obsežnosti požara se je zelo hitro ustanovil štab vodenja, kjer sta bili zelo hitro aktivirani dve regiji – Severnoprimorska in Obalno-kraška, vendar požara nista mogli omejiti. Zato je vodja intervencije prosil še za dodatne sile, hkrati pa je poveljnik GZS na pobudo vodje intervencije prosil poveljnika CZ RS, da aktivira državni načrt. Poveljnik GZS se je s štabom in vodjo intervencije sestal v ponedeljek, 18. 7. 2022. Opravili so ogled in se dogovorili kako v prihodnje zagotoviti dovoljšnje število operativnih gasilcev in za način aktiviranja le teh.

Aktiviranje gasilcev se še vedno zagotavlja preko regijskih poveljnikov. Glede na potrebe vodje intervencije in načrtovalca, se gasilci menjujejo vsakih 12 ur. Do sedaj smo na Krasu glede na potrebe vsak dan zagotovili dovolj veliko število gasilcev.

Datum Gasilske olimpijade je bil določen pred petimi leti. Na olimpijadi sodeluje 20 držav s skoraj 2700 aktivnimi udeleženci. Za delo dnevno potrebujemo med 300 in 400 prostovoljcev. Med njimi je tudi veliko takih, ki niso operativni člani naše organizacije, je pa tudi veliko operativnih gasilcev, ki so že bili in še bodo odšli na intervencijo na Kras.

Kot poveljnik GZS sem v stalnem stiku z vodji intervencij na Krasu kot tudi regijskimi poveljniki, preko katerih zagotavljamo potreben kader za gašenje požara. Glede na moj obisk prizorišča v začetku tedna lahko povem, da je na terenu za vodenje intervencije odlična ekipa z veliko izkušnjami, ki je sestavljena tako iz prostovoljnih kot tudi poklicnih gasilcev.

Na tem mestu želim poudariti, da tekmovanja sicer niso prioriteta delovanja gasilske organizacije, so pa najpomembnejši vir zagotavljanja operativnega članstva. Tekmovanja so zlasti pomembna za mlade, ki bodo v prihodnosti postali operativni gasilci in bodo zamenjali današnje operativne vrste, ki varujejo življenja in premoženje. Brez tekmovanj in ostalih družabnih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru organizacije, tudi danes na terenu ne bi imeli več kot 1000 gasilcev.

Gasilska olimpijada, ki se trenutno odvija žal sovpada z velikim požarom na Krasu. Trenutno na obeh prizoriščih uspešno zagotavljamo potrebne prostovoljne gasilce, hkrati pa lahko istočasno posredujemo na vseh ostalih nesrečah. Trenutna situacija dokazuje, da je sistem gasilstva v Sloveniji uspešen in učinkovit, za kar se bomo trudili tudi v prihodnje.

Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije

Išči

+