Izvajanje dežurstva v času razglašene velike požarne ogroženosti v naravnem okolju v okviru izvajanja usposabljanj prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju

V preteklem tednu smo pričeli s prvim usposabljanjem gašenja požarov v naravnem okolju, katerega se udeležujejo prostovoljne gasilke in gasilci. Ker je bila razglašena velika požarna ogroženost, smo po zaključku štiridnevnega usposabljanja vzpostavili dežurstvo 12 tečajnikov z inštruktorji Gasilske zveze Slovenije, ki so v izobraževalnem podcentru RS ZR Sežana (v nadaljevanju ICZR) ostali do nedelje. Dežurna ekipa tečajnikov je bila seznanjena z opremo, službujočo izmeno poklicne enote ZGRS Sežana, opazovalnimi stražami in patrolami v času razglasitve. Seznanjeni so bili tudi s potekom večjih intervencij v preteklosti ter s štabnim vodenjem v primeru večjih intervencij. Dežurna ekipa tečajnikov je bila na prvo intervencijo aktivirana v Topolovec, kjer je skupaj z GB Koper in drugimi prostovoljnimi gasilci pomagala pri gašenju požara. Vrnitev v ICZR Sežana je preprečil klic na pomoč pri gašenju požara na težko dostopnem terenu nad vasjo Trnje pri Pivki. Med vožnjo pa so ekipo preusmerili na intervencijo v Opatjem selu, kjer je bil  velik požar v naravi. Na lokaciji je bila ekipa dežurnih tečajnikov razporejena na linijo požara skupaj z ostalimi gasilci. Delovali so tudi na požarišču Veliki Dol, kjer so pogasili manjša žarišča in nadaljevali na pomoč pri gašenju velikega požara na območje Renškega vrha – Temnica na Krasu. Že med potjo so spremljali dim, ki je nakazoval na zelo resno intervencijo. Razmere so bile zahtevne, vendar so jih usposobljeni tečajniki skupaj z ostalimi gasilkami in gasilci uspešno obvladovali. V poznih večernih urah so se vrnili v ICZR, kjer so kljub utrujenosti še pripravili vozila. Dežurna ekipa tečajnikov je pokazala visoko stopnjo usposobljenosti, delavnosti in strokovnosti, saj so bili kos vsaki nalogi, ki jim je bila dana. Bili usklajeni in motivirani v duhu tovarištva, zato se jim za vse opravljeno delo zahvaljujemo, prav tako pa tudi dežurnim inštruktorjem, ki so jih usmerjali pri delu. Velika zahvala velja tudi vsem ostalim sodelujočim gasilkam in gasilcem.

Včeraj je z usposabljanjem pričela druga skupina tečajnikov, ki jih prav tako čaka dežurstvo do konca tega tedna. Po uvodnem delu, ko so bile urejene vse formalnosti za varno delo, so inštruktorji in predavatelji tečajnike seznanili s predpisi in vsebinami iz varstva, varnosti in zdravja pri delu, gasilske taktike in jih seznanili z opremo. Nato jim je bila razdeljena osebna zaščitna oprema, ki jo zagotovi URSZR, in jo tečajniki zadolžijo za celotno usposabljanje ter dežurstvo. Tečajnike so razdelili v tri oddelke, za katere je zadolžen po en inštruktor, ki jih spremlja na intervencije. Vsi trije oddelki oz. ekipe so po kosilu odšli na intervencijo na požarišče med Renškim vrhom in naseljem Temnica. Vodja državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je tečajnikom predstavil nevarnosti na območju požara, kjer se je odvijala 1. svetovna vojna, vodja sektorja pa razmere, med katerimi je opredelil prednostne naloge. Skupaj z dežurnimi inštruktorji so tečajniki s pomočjo ročne in pehotne opreme ter vozili sanirali robove požarišča med Kostanjevico na Krasu in Borojevićevim prestolom. Ob samem delu na požarišču so inštruktorji tečajnike sproti usposabljali za zahtevno delo pri gašenju požarov v naravnem okolju. Kljub visokim temperaturam in težko prehodnem terenu je bila motivacija tečajnikov na visokem nivoju. Po vrnitvi v ICZR je sledilo urejanje vozil in opreme ter zaslužen počitek.

V kolikor v času usposabljanja ni aktivnih intervencij, se izvajajo učne vsebine po programu usposabljanja. Dežurstvo pa se po zaključku usposabljanja nadaljuje do nedelje zvečer oz. do ponedeljka zjutraj.

Vsem gasilkam in gasilcem se za do sedaj opravljeno delo še enkrat zahvaljujemo.

»Na pomoč!«

Išči

+