25. november, 2021,

Pregled skladnosti GZRO s tipizacijo