Komisija za časopisno-založniško dejavnost GZS ima naslednje naloge:

  • obravnava in sprejema letno programsko zasnovo revije Gasilec in določa uredniško politiko;
  • spremlja uresničevanje programske zasnove;
  • obravnava pobude, mnenja in predloge uredništva, dopisnikov in bralcev, ki se nanašajo na urejanje revije;
  • skrbi za spoštovanje določil novinarskega kodeksa pri uresničevanju programske zasnove revije;
  • obravnava ekonomski in materialni položaj revije;
  • odloča o ugovorih zoper zavrnitev zahteve za objavo informacije, mnenja oziroma odgovora;
  • po potrebi, najmanj pa enkrat letno, pisno obvešča Upravni odbor o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike revije;
  • skrbi, izvaja ustrezne aktivnosti in predlaga ukrepe za večjo naklado;
  • predlaga predčasno razrešitev glavnega in odgovornega urednika;
  • obravnava druga vprašanja, določena z zakoni.

Komisijo za Časopisno-založniško dejavnost izvoli Upravni odbor GZS in ima sedem članov. Za svoje delo je odgovorna Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije. Mandatna doba članov sveta je enaka mandatni dobi upravnega odbora. Svet pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu Upravnega odbora GZS.

ČLANI KOMISIJE

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
JezernikIvanPredsednik
FekonjaMirkoČlan
GrudnikDarjanČlan
NemešDamjanaČlanica
SelišnikUrškaČlanica
ŠulcJernejČlan
UrlebJožefČlan

ZAPISNIKI