ČLANI KOMISIJE

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
GačnikUrošPredsednik
DežmanDejanČlan
GuzejAlešČlan
JaunikMarioČlan
KrncMatejČlan
LeskovarUrošČlan

ZAPISNIKI

VULKAN in SPIN

Začetki enotnega informacijskega sistema, takrat GAS2000, segajo v leto 1999. Logično nadaljevanje oziroma nadgradnja sistema GAS2000 je program VULKAN.

 

 

Program VULKAN je nameščen na centralnem strežniku. Delo v programu je mogoče preko interneta, dostop uporabnikov do programa in skupin podatkov pa ureja sistem osebnih uporabniških imen in gesel. Na ta način so določene tudi pravice pisanja (vnašanja), popravljanja ali pregleda določenega podatka.

 

 

VULKAN je povezan z/s:

  • Upravo RS za zaščito in reševanje
  • Inšpektoratom RS pred naravnimi in drugimi nesrečami
  • programom SPIN
  • programom GIS (Geografskim informacijskim sistemom)
  • programom NevSnov
  • sistemom PodZIR, ki ga uporabljajo ReCO (prenašajo se podatki o gasilcih, ki so vodje intervencije in o odgovornih osebah PGD)
  • programom URSZR za področje sofinanciranja
UPORABNIKUPORABNIŠKO IMEGESLO
PGDgd11 ali gd 12gd111111 ali gd12
GZgz1gz1
Poveljnik GZnadzorniknadzornik
Regijski poveljnikregijapoveljnik
GZSgzsgzs
Poveljnik GZSgzs1poveljnik

V intervencijo morate razporediti eno enoto iz spodnje tabele, drugače ne boste imeli vodje intervencije.

UPORABNIKNAZIV ENOTE / OSEBEUPORABNIŠKO IME in GESLOReCO
ReCOReCO LjubljanarecoljubljanaLjubljana
Vodjavodja PGD KamnikvpgdkamnikLjubljana
EnotaPGD KamnikepgdkamnikLjubljana
VodjaVodja PGD MengešvpgdmengesLjubljana
EnotaPGD MengešepgdmengesLjubljana
ReCOReCO KranjrecokranjKranj
Vodjavodja NaklovpgdnakloKranj
EnotaPGD NakloepgdnakloKranj
Vodjavodja BledvpgdbledKranj
EnotaPGD BledepgdbledKranj
Vodjavodja RadovljicavpgdradovljicaKranj
EnotaPGD RadovljicaepgdradovljicaKranj
Vodjavodja TržičvpgdtrzicKranj
EnotaPGD tržičepgdtrzicKranj