Komisija za informatiko pri Gasilski zvezi Slovenije prevzema odgovornost pri razvoju  in implementaciji informacijske tehnologije v gasilsko okolje. Resno delo se je začelo leta 2000 z gasilskim informacijskim sistemom, ki  je z leti pridobil zveste uporabnike, ki gradijo in spremljajo delo krovne organizacije ter je kot tak nepogrešljiv pri opravljanju nalog, poslovanju, obveščanju.

Med stalnimi nalogami omenjene komisije so razvoj, nadgradnja in posodabljanje programov, v skladu z razvojem tehnologije ter v okviru finančnih zmožnostih. Prav tako skrbi za obnovo informacijskega sistema Strokovne službe ter shranjevanje podatkov na podatkovne medije. Tako se vsebine za razne seje  podajajo elektronsko. Enako se trudimo, da izvajanje Plenumov in Kongresov približamo množici v živo preko povezave ali posnetkov na Youtubu. Mlade in izkušene pozivamo ter nagovarjamo tudi preko socialnega medija Facebook.

Razvoj informacijske podpore se bo nadaljeval, v skladu z začrtanimi usmeritvami in zasledovanjem temeljnih ciljev. Zaznavati moramo informacijske potrebe za operativno delovanje gasilcev, nuditi podporo operativnim procesom in vodenju, upoštevati izražene informacijske zahteve ter približati koncept razvoja in aplikativne rešitve širokemu krogu uporabnikov. Še naprej ostaja izziv vsebinski premik na segmentih analitike, poročanja in obveščanja ter integracija in povezljivost z informacijskimi sistemi drugih služb zaščite in reševanja.

ČLANI KOMISIJE

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
SimšičMarkoPredsednik
BiščaninIgorČlan
ColutSimonČlan
KrncMatejČlan
MilavecLucijaČlanica
VerbičMihaČlan
ZaletelMarkoČlan

ZAPISNIKI

VULKAN in SPIN

Začetki enotnega informacijskega sistema, takrat GAS2000, segajo v leto 1999. Logično nadaljevanje oziroma nadgradnja sistema GAS2000 je program VULKAN.

 

 

Program VULKAN je nameščen na centralnem strežniku. Delo v programu je mogoče preko interneta, dostop uporabnikov do programa in skupin podatkov pa ureja sistem osebnih uporabniških imen in gesel. Na ta način so določene tudi pravice pisanja (vnašanja), popravljanja ali pregleda določenega podatka.

 

 

VULKAN je povezan z/s:

  • Upravo RS za zaščito in reševanje
  • Inšpektoratom RS pred naravnimi in drugimi nesrečami
  • programom SPIN
  • programom GIS (Geografskim informacijskim sistemom)
  • programom NevSnov
  • sistemom PodZIR, ki ga uporabljajo ReCO (prenašajo se podatki o gasilcih, ki so vodje intervencije in o odgovornih osebah PGD)
  • programom URSZR za področje sofinanciranja
UPORABNIKUPORABNIŠKO IMEGESLO
PGDgd11 ali gd 12gd111111 ali gd12
GZgz1gz111111
Poveljnik GZnadzorniknadzornik
Regijski poveljnikregijapoveljnik
GZSgzsgzs
Poveljnik GZSgzs1poveljnik

V intervencijo morate razporediti eno enoto iz spodnje tabele, drugače ne boste imeli vodje intervencije.

UPORABNIKNAZIV ENOTE / OSEBEUPORABNIŠKO IME in GESLOReCO
ReCOReCO LjubljanarecoljubljanaLjubljana
Vodjavodja PGD KamnikvpgdkamnikLjubljana
EnotaPGD KamnikepgdkamnikLjubljana
VodjaVodja PGD MengešvpgdmengesLjubljana
EnotaPGD MengešepgdmengesLjubljana
ReCOReCO KranjrecokranjKranj
Vodjavodja NaklovpgdnakloKranj
EnotaPGD NakloepgdnakloKranj
Vodjavodja BledvpgdbledKranj
EnotaPGD BledepgdbledKranj
Vodjavodja RadovljicavpgdradovljicaKranj
EnotaPGD RadovljicaepgdradovljicaKranj
Vodjavodja TržičvpgdtrzicKranj
EnotaPGD tržičepgdtrzicKranj