KOMISIJA ZA NEVARNE SNOVI CTIF

Od 10. – 14. maja 2023, je v Franciji, v mestu Mulhouse potekala 61. seja Komisije za nevarne snovi CTIF.

Člani komisije so, ob strokovni diskusiji, delili izkušnje z intervencij v pretekli polovici leta in izmenjali ugotovitve. Tomaž Vilfan, predsednik Komisije za nevarne snovi pri GZS, je predstavil intervencije v hotelu ob zamenjavi kemikalij, eksplozijo v obratu za izdelavo pirotehničnih sredstev in ob požaru na hišnem hranilniku električne energije. Vse te intervencije so bile že predstavljene v reviji Gasilec. V nekaj besedah je predstavil tudi načrtovano nabavo vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh

Sejo je otvoril predsednik komisije Nigel Blumire. Člane komisije je pozdravil tudi podpredsednik francoske gasilske zveze Christophe Marchal, ki je tudi podpredsednik CTIF.

Išči

+