Za oceno predlaganih predlogov za podelitev gasilskih priznanj in odlikovanj Upravni odbor GZS imenuje Komisijo za priznanja in odlikovanja.

Komisija obravnava prispele predloge za priznanja in odlikovanja v skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah.

Komisija za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije za obdobje 2018 – 2023 je bila imenovana na 2. seji Upravnega odbora GZS, 6. 9. 2018.

ČLANI KOMISIJE

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
GregoričMiranPredsednik
DakskoblerJožefČlan
GoličnikBorisČlan
KeršmancVinkoČlan
MegličMarjanČlan
ŠilerJožefČlan
VöröšAndrejČlan

ZAPISNIKI

RAZPISI IN NAVODILA

V letu 2021 bo Komisija za priznanja in odlikovanja GZS zasedala:

      • 07.01.2021, 11. 2. 2021, 11. 3. 2021, 6. 5. 2021, 3. 6. 2021, 1. 7. 2021, 2. 9. 2021, 9. 12. 2021