Naloge komisije so vezane na usposabljanje prostovoljnih operativnih gasilcev. Delo komisije obsega analiziranje uspešnosti in kvalitete gasilskih usposabljanj, presojanje ustreznosti programov, prenova programov, priprava novih programov, izboljševanje andragoškega dela, načrtovanje kapacitet in potreb.

Komisija spremlja in vrednoti novosti tako s stališča tehnološkega napredka, ki narekujejo nova ali drugačna usposabljanja, kot življenjske navade prostovoljnih gasilcev.

Med ustaljeno in redno delo komisije spada tudi priprava letnih razpisov izobraževanj, sprejemnih izpitov za tečaj višji gasilski častnik, priprava predlogov in priporočil poveljstvu. Organi, ki vsebinsko dopolnjujejo delo komisije na specialističnih učnih področjih so predavateljsko inštruktorski aktivi.

ČLANI KOMISIJE

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
BitencAnžePredsednik
ArhBorutČlan
GoršeMarkoČlan
KlemencGašperČlan
Kramer StajnkoJanjaČlanica
StrmoleNežaČlanica
ŠipekMatjažČlan

ZAPISNIKI