Upravni odbor in Poveljstvo za izvajanje posameznih strokovnih nalog imenujeta komisije, ki imajo od 3 do 7 članov. Predsednik vsake komisije je tako član Upravnega odbora ali Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, kar zagotavlja usklajeno delovanje komisij.

Za delo gasilske mladine, gasilk ter veteranov in veterank na nivoju Gasilske zveze Slovenije delujejo Mladinski svet, Svet članic in Svet veteranov. Predsedniki vseh treh svetov so člani Upravnega odbora in tako skrbijo za zastopanost njihovih interesov v organih upravljanja Gasilske zveze Slovenije.