Nadzorni odbor ima 5 članov, od katerih je eden predsednik Nadzornega odbora. Predsednika in člane Nadzornega odbora izvoli Kongres. Nadzorni odbor spremlja ter nadzira finančno in materialno poslovanje GZS ter izvajanje sklepov Plenuma in Kongresa.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
RančigajFrancPredsednik
BizjakSnežkaČlanica
PredikakaMiranČlan
SentočnikVincencČlan
ŽuntarJankoČlan