Zavezanec za prijavo v zavarovanje mora prijave poslati preko portala SPOT . Pred prvo prijavo je potrebno urediti registracijo in pooblastila.

Pooblastilo v portal vnese točka SPOT. Izpolnjeno vlogo, podpisano s strani zakonitega zastopnika, lahko na točko SPOT pošljete po navadni ali e-pošti. Po e-pošti pošljite skenirano vlogo. Vlogo lahko tudi poslikate s telefonom in jo pošljete na e-naslov izbrane točke SPOT. Preverite seznam točk SPOT s kontaktnimi podatki, ki je dostopen na: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/

Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine. Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče.

Obrazci za urejanje odsotnosti z dela operativnih gasilcev:

Uporaba brezpilotnih zrakoplovov je vse pogostejša na številnih področjih, tudi v gasilski organizaciji. Poveljstvo GZS je v decembru 2020 sprejelo Operativni priročnik za delo z brezpilotnimi zrakoplovi, ki velja za vse organizacije v sestavi Gasilske zveze Slovenije. Operativni priročnik je skladen s trenutno veljavno zakonodajo in predpisi. Za uporabo brezpilotnih zrakoplovov (dronov) na intervencijah, se morajo upravljalci držati postopkov, ki jih priročnik opredeljuje. Področje uporabe brezpilotnih zrakoplovov se bo vsekakor še razvijalo in dopolnjevalo. Spremembe in dopolnitve bomo sproti objavljali in dopolnjevali vsebino priročnika.

Objavljamo tudi vzorce predlog – prilog, ki so namenjeni vpisu podatkov posamezne operativne enote, katera ima v lasti in uporabi brezpilotni zrakoplov.