GRADIVO IZ POSVETA NEVARNE SNOVI IN PREVENTIVA

Komisija za nevarne snovi in komisija za preventivo Gasilske zveze Slovenije sta skladno s sprejetimi plani dela za leto 2021 organizirali posvete. Posvet komisije za nevarne snovi se je odvijal v sklopu sejma SOBRA, posvet komisije za preventivo pa v sklopu meseca požarne varnosti.

Gradivo iz obeh posvetov najdete  na povezavi NEVARNE SNOVI in PREVENTIVA v poglavjih “Napotki za gasilce – Gradiva / Posveti”.

Išči

+