NOVA TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 14. seji dne 27.2.2020 sprejel novo Tipizacijo gasilskih vozil.

Predhodna tipizacija je dopolnjena s poglavjem 2.6.3 – Preventivni napisi na vozilih na strani 16 ter prilogo št. 7 na strani 86. Spremembe so vezane na možnost dodajanja preventivnih napisov na zadnji in obeh bočnih straneh gasilskih vozil. Dovoljeni preventivni napisi so v prilogi 7.

NOVA TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL

Išči

+