NOVINARSKA KONFERENCA PRED XVIII. KONGRESOM V ŽALCU

31 Avg 2023 NOVICE

Danes je bila v Domu II. slovenskega tabora Žalec zadnja novinarska konferenca pred XVIII. Kongresom Gasilske zveze Slovenije, ki se bo ravno tako dogajal v Žalcu, in sicer 6. in 7. oktobra 2023.

Na konferenci sta prihajajoči Kongres ter spremljevalne dogodke predstavila predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik, ter predsednik Gasilske zveze Žalec, Milan Pustoslemšek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Franci Petek, pa je odgovarjal na vprašanja novinarjev v povezavi z letošnjimi poplavami.

Zbrane udeležence je na začetku pozdravil župan Občine Žalec, Janko Kos, ki je povedal, da Kongres organizira GZ Žalec skupaj z občinami Spodnje Savinjske doline v Žalcu, ki je središče z zagotovljenimi vsemi pogoji za izvedbo tovrstnega dogodka. Izrazil je čast, da lahko gostijo omenjeni dogodek, ko bodo v kraju prisotni številni gasilci.

Besedo je predal predsedniku Gasilske zveze Slovenije, da je na kratko orisal pomen in potek Kongresa. Janko Cerkvenik je povedal, da so bile izvedene že številne aktivnosti za izvedbo, udeležba bo zelo pestra, saj se bodo Kongresa udeležili tudi tuji gostje, 7. oktobra je svoj obisk potrdila še predsednica države Nataša Pirc Musar. Predvideva možnost kar najboljše predstavitve organiziranosti našega gasilstva z besedo kot tudi z samo udeležbo gasilcev. Po hudih preizkušnjah lanskega požara na Krasu ter letošnjih poplavah se je pokazalo, da so slovenski prostovoljni gasilci dobro usposobljeni ter se zavedajo osebne varnosti, kar je dobra popotnica.

Slogan Odgovorno, načelno in srčno za varnost vseh je letošnji slogan Kongresa, nadvse primeren za zdajšnji čas, kar se je pokazalo v zadnjem mesecu. Odgovornost nas povezuje, znamo se povezati in presežemo težke trenutke, načelnost usmerja naše korake in podpira možnosti za delo v prihodnje, srčnost pa je neizmerna, nesebičnost daje moč vsem dejanjem, pravi Janko Cerkvenik.

Po predstavitvi pomena in poteka Kongresa, programskih usmeritev, ki sledijo sodobnim usmeritvam, opozori še na slavnostni del dogodka – podelitev najvišjih priznanj Gasilske zveze Slovenije in gasilsko parado. Omenil je še, da je v nedavnih poplavah sodelovalo okoli 46.000 prostovoljnih gasilcev, ki so posredovali na lokalnih/domačih območjih, medtem ko je bilo v regijsko pomoč vključenih okoli 10.000 prostovoljnih gasilcev.

Novinarjem se je lepo zahvalil za sodelovanje in predstavitev delovanja gasilstva.

Besedo predal predsedniku GZ Žalec, Milanu Pustoslemšku, ki pove, da so se gostiteljske vloge lotili pogumno, postopno in preudarno. Že lansko leto so poskrbeli za celostno grafično podobo in njeno predstavitev v različnih medijih. Gasilska zveza Žalec se je kot gostiteljica Kongresa GZS predstavila tudi gasilcem, zato so se 14. januarja 2023 udeležili posveta predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki ga je Gasilska zveza Slovenije organizirala v Rogaški Slatini. Dotakne se tudi letošnjih poplav, ki jim niso prizanašale in so upočasnile izvajanje aktivnosti.

Sam Kongres bodo zaznamovali še številni spremljevalni dogodki. Omenil je obisk domačih gasilcev v domovih starejših občanov po dolini, pogovorni večer na temo gasilstva, likovni in literarni natečaj, druženje gasilcev ob glasbi skupine Chicas, strokovno ekskurzijo za nagrajence Matevža Haceta in ekskurzijo za tuje goste, ustvarjalnice za otroke … (Več o tem je zapisno v spodnji izjavi od organizaciji dela GZ Žalec.)

Gasilski del novinarske konference je sklenil poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Franci Petek, ki je novinarjem odgovoril na nekaj vprašanj, povezanih predvsem s poškodovano gasilsko opremo in gasilskimi domovi.

Več podatkov o Kongresu najdete v spodnjih priloženih besedilih Gasilske zveze Slovenije in GZ Žalec.

GZS, Gradivo za novinarsko konferenco, 31. 8. 2023

GZ Žalec, Gradivo za novinarsko konferenco 31. 8. 2023

Posnetek današnje konference bo objavljen na YouTube kanalu Savinjske televizije. KLIK.

Gasilska zveza Slovenije se lepo zahvaljuje za gostoljubje in organizacijo prihajajočega Kongresa občinam Spodnje Savinjske doline, GZ Žalec in TIC Žalec za možnost uporabe prostora ter preostalim, ki boste omogočili izvedbo Kongresa.

Išči

+