OBVESTILA O NEPOPOLNOSTI VLOG NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GZRO 2023

Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje GZRO za leto 2023 je dne 17. 5. 2023 zaključila z odpiranjem in obdelavo vlog.

Pisna obvestila o nepopolnosti vlog na razpis so s strani URSZR vlagateljem poslana s priporočeno pošto.

Dopolnitve oziroma ugovori so možni v 8-ih dneh po prevzemu priporočene pošte in sicer pisno na URSZR. 

Prosimo, da dopolnitev pred prejemom obvestila s strani URSZR ne pošiljate!!! 

Vlagatelji, ki imajo popolnoma ustrezne vloge, ne bodo dobili nobenih obvestil, ampak morajo počakati na pogodbe, ki bodo poslane v podpis avgusta 2023.

***

Vlagatelji lahko rešitve vlog vidijo tudi v Vulkanu (oprema/sofinanciranje/vloge) in lahko začnejo s pripravo dopolnitev.

V Vulkanu morajo biti vlagatelji pozorni na status vloge na 1. strani (osnovni podatki) in na rešitve posamezne postavke opreme na 2. strani.
Možno je, da so opombe na obeh straneh (zavrnitev v splošnem delu in na posameznih postavkah).

V kolikor je označena zavrnitev v splošnem delu, je celotna vloga zavrnjena in je potrebno dopolniti oziroma ugovarjati, sicer vloga ne gre v nadaljnji postopek.
V kolikor pa je označena samo zavrnitev posamezne postavke, se ostale postavke upoštevajo v nadaljnjem postopku tudi, če vlagatelj ne dopolnjuje oziroma ugovarja.

***

V primeru nejasnosti kljub zgoraj napisanim navodilom lahko pokličete na gsm: 041/384-994 (Adriana Cividini).

Išči

+