Slovensko gasilstvo ima preko 150-letno tradicijo in se je skozi zgodovino razvilo v pomembno silo na področju zaščite, reševanja in pomoči. Gasilci gasijo požare in pomagajo občanom ob naravnih nesrečah, nesrečah v prometu in z nevarnimi snovmi ter v primeru drugih nesreč, ki jih doletijo v vsakdanjem življenju.

Gasilske enote so se razvile v splošno reševalno službo, ki je s svojo operativno pripravljenostjo sposobna 24 ur na dan ukrepati v primeru naravnih in drugih nesreč na teritoriju celotne Slovenije.