Plenum je najvišji organ GZS med dvema Kongresoma. Redno zasedanje se sklicuje vsaj enkrat letno. Plenumu za svoje delo odgovarjajo vsi podrejeni organi GZS.

Plenum sestavljajo izvoljeni delegati, ki jih izvolijo najvišji organi GZ po naslednjih kriterijih:

    • vsaka GZ, ki vključuje do 15 PGD in PIGD, ima 1 delegata;
    • vsaka GZ, ki vključuje od 16 do 30 PGD in PIGD, ima 2 delegata;
    • vsaka GZ, ki vključuje od 31 do 45 PGD in PIGD, ima 3 delegate;
    • vsaka GZ, ki vključuje nad 45 PGD in PIGD, ima 4 delegate.

Mladino, članice in veterane zastopajo po trije predstavniki, ki jih med svojimi člani izvolijo posamezni sveti GZS.

2020

2019

Prva seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije je bila 6. aprila 2019 v Tolminu.

LETNI PROGRAMI DELA

LETNA POROČILA