Plenum je najvišji organ GZS med dvema Kongresoma. Redno zasedanje se sklicuje vsaj enkrat letno. Plenumu za svoje delo odgovarjajo vsi podrejeni organi GZS.

Plenum sestavljajo delegati v skladu s 1., 2., 3. in 4. odstavkom 18. člena Statuta.

Plenum sestavljajo delegati z glasovalno pravico in delegati brez pravice do glasovanja.

Delegate z glasovalno pravico imenujejo organi GZ po naslednjih kriterijih:

  1. vsaka GZ, ki vključuje do 15 PGD in PIGD, ima 1 delegata;
  2. vsaka GZ, ki vključuje od 16 do 30 PGD in PIGD, ima 2 delegata;
  3. vsaka GZ, ki vključuje od 31 do 45 PGD in PIGD, ima 3 delegate;
  4. vsaka GZ, ki vključuje nad 45 PGD in PIGD, ima 4 delegate.

Delegati z glasovalno pravico so tudi predsednik Mladinskega sveta, predsednica Sveta članic in predsednik Sveta veteranov.

Delegati brez pravice glasovanja so:

  1. člani Upravnega odbora, razen predsednikov svetov iz prejšnjega odstavka;
  2. člani Poveljstva;
  3. člani Nadzornega odbora;
  4. člani Arbitraže;
  5. častni funkcionarji GZS;

razen, če so za delegate imenovani s strani organov GZ.

 

 

LETNI PROGRAMI DELA

LETNA POROČILA