POMEMBNO OBVESTILO – DELNA ZAPORA CESTE V SMERI ICZR IG

Direkcija RS za infrastrukturo kot investitor in Občina Ig kot sofinancerka bosta pričeli z rekonstrukcijo Ljubljanske ceste na Igu, na odseku od Govekarjeve ceste do bencinskega servisa Petrol. Dela bodo potekala od 27. 3. 2023 do predvidoma 30. 8. 2023. Delna zapora bo urejena s semaforji.

Išči

+