POSVET ZA PREDSEDNIKE KOMISIJ ZA VETERANE REGIJ IN GASILSKIH ZVEZ

Na Igu je danes, 5. junija 2023, potekal posvet predsednikov komisij za veterane regij in gasilskih zvez. Udeležilo se ga je 88 predstavnikov veteranov gasilskih regij in zvez.

Po uvodnih besedah in pozdravu predsednika Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije Jožeta Smoleta, je aktualnosti v gasilski organizaciji predstavil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Podrobnosti požara na Krasu nam je predstavil regijski poveljnik Obalno – Kraške regije Marko Adamič. Ažbe Tomaž je imel predavanje z naslovom: “Tudi baterije lahko zagorijo”, o pogojih in nošenju gasilskih odlikovanj je spregovoril član Komisije za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije Jože Dakskobler. “Dodajmo letom življenje” je naslov prispevka, ki ga je pripravil Matjaž Šušteršič. Na koncu je Jože Smole predstavil organiziranost veteranov po regijah, zvezah in društvih, ter spregovoril o Programskih usmeritvah veteranov za XVIII. Kongres.

Išči

+