POVELJNIK GZS NA KRASU

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek se seznanja s trenutnim stanjem požara na Krasu. Z vodstvom intervencije na štabnem mestu načrtujejo nove ukrepe za učinkovito gašenje požara. Prav tako je na terenu obiskal prisotne enote.

Išči

+