Poveljstvo je strokovno-operativni organ GZS, ki pomaga poveljniku GZS pri vodenju in opravljanju nalog. Delo Poveljstva vodi poveljnik GZS. Kadar je poveljnik GZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik poveljnika GZS. Če je odsoten ali zadržan tudi namestnik poveljnika GZS, poveljnik GZS za nadomeščanje pooblasti enega od podpoveljnikov GZS.

Seje sklicuje poveljnik GZS po potrebi, na pobudo članov Poveljstva ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.

Poveljstvo sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.
Glasovanje je praviloma javno, razen če Poveljstvo pred posameznim odločanjem ne sklene drugače.

Poveljstvo šteje največ 23 članov. Sestavljajo ga: poveljnik GZS, namestnik poveljnika GZS, podpoveljnika GZS ter pomočniki in člani, ki zastopajo posamezno gasilsko regijo in so regijski poveljniki. Poveljstvo opravlja naloge v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in Statutom Gasilske zveze Slovenije.

ČLANI POVELJSTVA

PRIIMEKIMEOPERATIVNA FUNKCIJA/REGIJA
PetekFranciPoveljnik
MuhičDarkoNamestnik poveljnika
GlažarZvonkoPodpoveljnik
RepovšKlemenPodpoveljnik, regijski poveljnik – Regija Ljubljana III
LeskovecRokPomočnik poveljnika
JurkovičDejanPomočnik poveljnika
AdamičMarkoRegijski poveljnik – Obalnokraška regija
BokalMarkoRegijski poveljnik – Zasavska regija
ČerneSimonRegijski poveljnik – Regija Ljubljana I
GoršeMarkoRegijski poveljnik – Notranjska regija
HrepevnikBojanRegijski poveljnik – Celjska regija
JanežičGašperRegijski poveljnik – Posavska regija
LambizerBorisRegijski poveljnik – Savinjsko-šaleška regija
LončarevičBorutRegijski poveljnik – Regija Ljubljana II
LužarMartinRegijski poveljnik – Dolenjska regija
MajerleBoštjanRegijski poveljnik – Belokranjska regija
MočnikStankoRegijski poveljnik – Severnoprimorska regija
SteblovnikSamoRegijski poveljnik – Mariborska regija
TernikPrimožRegijski poveljnik – Koroška regija
UtrošaDušanRegijski poveljnik – Pomurska regija
VilfanTomažRegijski poveljnik – Gorenjska regija
VižintinDušanRegijski poveljnik – Podravska regija

ZAPISNIKI