PRAVILNO NOŠENJE GASILSKE UNIFORME

Gasilska zveza Slovenije je v letu 2018 pristopila k prenovi standarda gasilske uniforme prostovoljnih gasilcev. Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 12. redni seji dne 22. 11. 2019 potrdilo Standard kakovosti nove gasilske uniforme, ki velja od tega dne naprej.

Gasilci oblečeni v uniformo predstavljamo svojo organizacijo in ji izkazujemo spoštovanje predvsem s primernim in pravilnim načinom nošenja. Z namenom, da bo izgled uniformiranih gasilcev usklajen in skladen s pravili nošenja, smo na Gasilski zvezi Slovenije pripravili in izdali krajša navodila v obliki zloženke in plakata: »Pravilno nošenje gasilske uniforme«.

Gasilska društva bodo v začetku meseca maja preko svojih regij prejela vsako po dva plakata in zloženki, gasilske zveze pa po po dva plakata in eno zloženko.

Obe publikaciji sta dostopni pri vsebini standarda kakovosti gasilske uniforme.

Išči

+