PRIHODNJI TEDEN GASILSKA DOPLAČILNA POŠTNA ZNAMKA

Pred vrati je oktober, ki je že tradicionalno mesec požarne varnosti. Med drugimi aktivnostmi, ki jih pripravlja Gasilska zveza Slovenije, je tradicionalno tudi priprava gasilske doplačilne poštne znamke, ki bo letos petič v elektronski obliki.

V tednu požarne varnosti, ki bo od 3. do 8. oktobra 2022, morajo posamezniki in pravne osebe pri pošiljanju pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu plačati prispevek v korist Gasilske zveze Slovenije v višini 0,15 EUR v obliki elektronske doplačilne znamke. Pošiljke s knjigami, časopisi in revijami so oproščene plačila prispevka.

Zbrana sredstva od prodaje doplačilnih znamk bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu.

Išči

+