PRIPOROČILA GLEDE RAZNAŠANJA GASILSKIH KOLEDARJEV ZA LETO 2021

Raznašanje gasilskih koledarjev ob zaključku leta in obisk domov je za prostovoljna gasilska društva kot tudi za občane pomembna tradicija, zbrani prostovoljni prispevki ob tej priložnosti pa večini društev predstavljajo znaten vir dohodka, iz katerega zagotavljajo osnovne pogoje delovanja. Vse kaže, da bo v letošnjem letu zaradi razglašene epidemije koronavirusa in sprejetih ukrepov o omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb ta tradicija prekinjena.

V tem trenutku ni mogoče napovedati, kakšna bo epidemiološka slika v mesecu decembru, kot tudi ne, ali bo omogočeno obiskovanje domov in s tem deljenje koledarjev. V vsakem primeru pa se je smiselno pripraviti na najslabši scenarij, torej za primer, da bodo ukrepi o omejitvi gibanja še vedno veljali in nam s tem tradicionalne obiske onemogočili.

Kot priporočilo vam navajamo eno izmed možnosti, ki se je društva lahko poslužijo in tako vsaj delno pokrijejo izpad, in sicer:
– natisnejo se koledarji manjšega formata (npr. A4) in se razpošljejo po gospodinjstvih skupaj s spremnim dopisom, ki vsebuje voščilo ter vse potrebne podatke za morebitne prostovoljne prispevke, ki jih občani želijo nameniti društvu.

Zavedamo se, da učinek navedene možnosti zagotovo ne bo enak, kot je pri tradicionalnem načinu razdeljevanja koledarjev, zagotovo pa bo vsaj do neke mere omilil izpad pomembnega prihodka za društva.

Priporočamo vam, da še naprej dosledno spremljate stanje epidemije in vladnih odlokov, povezanih s preprečevanjem okužb, ter se organizacijsko pripravite na morebitne sprostitve. V kolikor se bo stanje izboljšalo in se bodo ukrepi sprostili, vam vsekakor priporočamo, da tradicionalne obiske občanov izvedete.

V upanju na čim prejšnjo izboljšanje stanja, ki nam bo ponovno v polni meri omogočilo opravljanje našega poslanstva, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Priloga: Dopis s priporočili glede raznašanja koledarjev v letošnjem letu

Išči

+