Prvi dan XVIII. Kongresa GZS

6 Okt 2023 NOVICE

Prvi dan XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije je minil v prijetnem in nadvse svečanem vzdušju v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.

Po svečanem prihodu praporov, ki sta jih najprej pozdravila predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik in Franci Petek, nato pa še minister za obrambo RS, Marjan Šarec, se je glavno dogajanje preselilo v dvorano, kjer se je začelo uradno odprtje Kongresa.

Zbrane je pozdravil moderator Dušan Pungartnik in h govorniškem odru povabil predsednika Gasilske zveze Slovenije, Janka Cerkvenika. 

Predsednik Gasilske zveze Slovenije je pozdravil navzoče in se gostiteljem, občinam Spodnje Savinjske doline in Gasilski zvezi Žalec, lepo zahvalil za uspešno zagotavljanje pogojev za izvedbo Kongresa.  

Sledil je namestnik vojaškega vikarja Milan Pregelj in trenutek za spomin na v zadnjem obdobju preminule gasilske člane, nato je še priporočil gasilce njihovemu zavetniku sv. Florijanu. 

Besedo je povzel predsednik Gasilske zveze Žalec Milan Pustoslemšek. Uvodni pozdrav je nadaljeval s sloganom gasilskih društev Spodnje Savinjske doline: Skupaj delujemo, skupaj praznujemo. V pripravah na ta Kongres je namreč sodelovalo kar 400 prostovoljnih gasilcev, zato upa, da se bomo pri njih dobro počutili. Zbrane povabi na vse dogodke, ki so jih pripravili za ta dva dneva.

Svoj pozdrav in nekaj besed je občinstvu namenil predstavnik sodelujočih občin in župan občine Žalec, Janko Kos. Izpostavil je pomen gasilske organizacije za ljudi in pomembnost, da na takšen Kongres pridejo tudi predstavniki najvišje oblasti, občine in države. Poudarja, da gasilci ne pričakujejo samo sredstev za svoje delovanje, pričakujejo spoštovanje, pomoč, zato je prav, da imajo odprta vrata srca pri županih in predsednici države. Brez gasilcev bi bilo ljudem ob letošnjih poplavah in lanskem požaru na Krasu še bolj hudo. Pohvali delo Gasilske zveze Slovenije, ki je v zadnjih letih naredila velik preskok v številu članstva in delu, predvsem pri usposabljanjih, kar se vidi pri delu na intervencijah, ki je strokovno in varno. Ugotavlja, da je sodelovanje med gasilsko zvezo, Upravo RS za zaščito in reševanje in pristojnim ministrom zelo dobro. Za dobro delovanje je pomembno tudi dobro vodstvo, kjer izpostavi velik prispevek zdajšnjega poveljnika Francija Petka, ki zdaj pušča dobro nasledstvo. Prisotnim zaželi prijetno bivanje v njihovi dolini.

Sledil je še nagovor slavnostnega gosta ministra za obrambo RS Marjana Šarca. Po pozdravih izpostavi pomen Kongresa kot priložnost za pregled minulega dela, za sprejem smernic za naprej in kot priložnost za druženje. Povedal je, da nas v zdajšnjem času pestijo mnoge težave, priča smo ujmam, kakršnih prej nismo bili vajeni, zato se moramo vedno več izobraževati, imeti več moderne opreme, predvsem pa pridobivanje novih članic in članov. Brez mladine je gasilska organizacija obsojena na životarjenje, zato se gasilska društva zavedajo, da brez mladine ni uspeha, kar je pomembno področje za delo. Sodelovanje države in GZS je že vsa leta dobro, vsako leto se izboljšuje, drastično pa so se razmere začele spreminjati v zadnjih letih, ko smo bili priča novim izzivom. Društva so se hitro organizirala in lokalne skupnosti so se začele zavedati pomena vlaganja v sile zaščite in reševanja. Minister poudarja: ”Gasilske enote so temelj delovanja Civilne zaščite in temelj delovanja vseh sil za zaščito in reševanje.” Naveže se na lanski požar na Krasu, ko se je spremenilo še marsikaj – povračajo se intervencijski stroški, stroški izgubljene opreme, najpomembnejši dosežek pa je znižanje stopnje DDV za nakup intervencijskih vozil in opreme. Izpostavi dobro sodelovanje, ki je zgledno, dobro in si ne more predstavljati spopadanja z vsemi težavami, ki smo jim priča, brez sodelovanja Gasilske zveze Slovenije, URSZR in Ministrstva za obrambo. Želi si, da bi bilo čim manj nepredvidenih dogodkov, ki smo jim priča v zadnjem času. Če pa že bodo, je prepričan v vnovično uspešno sodelovanje in da bodo gasilke in gasilci odreagirali tako, kot so vedno do zdaj. Poudari, da bo pri večjih nesrečah na pomoč prišla tudi Slovenska vojska in s sodelovanjem bomo zagotovili varnost državljankam in državljanom. Gasilkam in gasilcem se iskreno zahvali za njihov prispevek z besedami, da gasilstvo ni poklic, ampak poslanstvo, način življenja.

Kulturni del odprtja je popestril Trobilni in godalni kvartet Godbe Liboje.

Začelo se je Plenarno zasedanje XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije, ki ga je odprl Janko Cerkvenik in predlagal organe ter druge sodelujoče za nemoten potek dela, kar je bilo soglasno sprejeto. Mesta delovnega predsedstva so tako zasedli Milan Pustoslemšek iz GZ Žalec, predsednik, Mateja Mundo iz GZ Središče ob Dravi, članica, in Matjaž Šušteršič iz GZ Ljubljana, član.   

Predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije sta nato predstavila poročilo dela Gasilske zveze Slovenije za obdobje 2018–2022.

Predsednik je poleg svojega dela orisal še delo vseh svetov in komisij, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze Slovenije. 

Poveljnikovo poročilo je temeljilo na operativnem delu, usposabljanjih in različnih projektih, ki ga je zaključil z besedami iz svojega programa iz nastopa mandata poveljnika pred 10 leti:

Gasilska zveza Slovenije mora ostati osrednja organizacija v državi, ki se bo sposobna prilagajati novim zahtevam okolja in učinkovito ukrepati ob vseh vrstah nesreč.

Želim si močno Gasilsko zvezo Slovenije, ki bo vplivna in imela avtoriteto.”

Sledilo je poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije, ki ga je predstavil predsednik NO, Franc Rančigaj. 

Razprave na poročila ni bilo, s čimer je bil zaključen tudi prvi del Plenarnega zasedanja.

Išči

+