RAZPIS USPOSABLJANJ ZA JESEN 2021

Obveščamo vas, da je v Vulkanu odprt razpis za usposabljanja, ki se bodo izvajala v jesenskem času, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

Rok za predprijave na razpis je do vključno 21. 7. 2021 (ta datum velja tudi za GZ). Razpis je razpisan v zmanjšanem obsegu zaradi prijav, ki so še na čakanju od lanskega leta oz. začetka letošnjega leta, katerih tečaji se niso izvedli.

V začetku meseca avgusta bodo poslana vabila za tečajnike, ki so razporejeni v mesecu septembru. Vsi, ki še čakajo na termine, bodo razporejeni naknadno. Terminski plan bo objavljen v roku 14 dni.

Usposabljanja se bodo izvajala v treh Izobraževalnih centrih za zaščito in reševanje RS, in sicer na Igu, v Pekrah in v Sežani. Določena usposabljanja se bodo izvajala na dveh lokacijah, zato so razpisi odprti za vsako lokacijo posebej. Predprijave so možne samo na eno lokacijo. V kolikor na eni lokaciji ne bodo zapolnjena vsa mesta, bomo prerazporedili prijave društev z druge lokacije, ki bi bile na tej lokaciji zavrnjene. Merila za izračun mest v Vulkanu so zapisana v Razpisu za leto 2021. Tečajnike, ki so že sprejeti oz. razporejeni za leto 2021 prosim ne prijavljajte ponovno.

Išči

+