RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME 2022

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 35/2022 dne 11. 3. 2022 in ga objavljamo v prilogi.

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana« do vključno 6. 5. 2022.

Razpis bo v Vulkanu aktiven od 6. 4. do 6. 5. 2022.
Prosimo, da podrobno preberete razpis in upoštevate razpisna določila.

V primeru, da nameravate do konca meseca aprila še nabavljati opremo, morate z zaključitvijo vloge v Vulkanu počakati. Prijavitelj lahko namreč vlogo na razpis odda samo enkrat.

Išči

+