RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME 2024

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2024 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 dne 22. 3. 2024 in ga objavljamo na povezavi.

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana« do vključno 6. 5. 2024.

PRIJAVE V VULKANU SO ODPRTE NA ZAVIHKU: oprema/sofinanciranje/vloga

Predlagamo, da najprej vnesete vso nabavljeno opremo in preverite na obrazcu 4a in 4b pravilnost vnosov, nato pa začnete s kreiranjem vloge.

V primeru, da nameravate do konca meseca aprila še nabavljati opremo, morate z zaključitvijo vloge v Vulkanu počakati. Prijavitelj lahko namreč vlogo na razpis odda samo enkrat.

Prosimo, da podrobno preberete razpis in upoštevate razpisna določila.

Pomembno: PGD ali GZ na razpisu ne more sodelovati z vozili in opremo, ki je bila sofinancirana iz sredstev za povračilo intervencijskih stroškov za Neurja 2023 in Poplave 2023 ter je bila za to sklenjena pogodba z Gasilsko zvezo Slovenije.

Išči

+