SKLEP O PREKLICU SKLEPA O AKTIVIRANJU DRŽAVNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH

Poveljnik CZ RS Srečko Šestan z dnem 31. 8. 2023 ob 6.25 uri preklicuje Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je začel veljati 4. 8. 2023 ob 6.25 uri.

Več v prilogi.

Kot smo že dvakrat z okrožnico obvestili vse GZ in PGD, prosimo, da za vnos podatkov v Vulkan (intervencije/ročni vnos) zbirate potrebne podatke (o udeležbi, poškodovani in uničeni opremi, porabljenem gorivu). Prosimo, da zbirate tudi obrazce za refundacijo plače in račune (oz. predračune) za popravilo poškodovane opreme oz. za nakup nove.

Potrdila o udeležbi na intervenciji naj za delodajalce izdajajo gasilske zveze, naslovnik obrazca za refundacijo plače pa je Gasilska zveza Slovenije, kamor delodajalci tudi pošljejo obrazce.


Možnost vnosa v Vulkan bomo omogočili takoj po prejetju dopisa z navodili s strani URSZR glede zbiranja podatkov in sofinanciranja stroškov intervencije.

O aktualnostih vas bomo sproti obveščali.

Išči

+